Idrettsvarslene

Tusenvis av trenere kan være uten politiattest i idretten – nå lover departementet handling

Det haster med å trygge barn og unge i Idretten, mener idrettspresidenten. Nå skal politiattestordningen under lupen.

TRYGG IDRETT: Politiattester skal forebygge overgrep mot barn i idretten. Illustrasjonsbilde. Foto: Sara Johannessen
TRYGG IDRETT: Politiattester skal forebygge overgrep mot barn i idretten. Illustrasjonsbilde. Foto: Sara Johannessen

Nesten 30 prosent av trenere som har tatt NIFs Trenerattest, er ikke registrert med godkjent politiattest i NIFs databaser.

I antall betyr dette over ni tusen trenere og ledere.

Det viser TV 2s gjennomgang av hvor mange som har gjennomført det obligatoriske kurset i regi av Idrettsforbundet.

Det er i dag ikke et krav å registrere i NIFs databaser at godkjent politiattest er fremvist, det er bare den politiattestansvarlige i idrettslaget som må registrere dette.

TV 2 har fortalt om politimannen og treneren som til tross for varsler og anmeldelser fikk gå fra klubb til klubb i norsk idrett.

I 2021 ble Stortinget pålagt av regjeringen å komme med en fornyelse av ordningen.

NIF har ventet utålmodig på justisminister Emilie Enger Mehl (Sp).

– Vi ønsker en enkel og digital løsning, sier sier Inger Lilleby Fløgum, styreleder i Innlandet idrettskrets.

Kretsen har gjort undersøkelser og gått i bresjen for at ordningen må endres.

Styrelederen i Innlandet idrettskrets møtte i dag Justisdepartementet sammen med tidligere politimann, Thorleif Sørhol Nielsen, som lenge har jobbet for en endring i politiattestordningen og Idrettsforbundet.

Idrettspresident Berit Kjøll sammen med Statssekretær i Justisdepartementet, Hans-Petter Aasen. Foto: Goran Jorganovich / TV 2
Idrettspresident Berit Kjøll sammen med Statssekretær i Justisdepartementet, Hans-Petter Aasen. Foto: Goran Jorganovich / TV 2

– Dette har vært en lang og dryg og seig materie, men jeg opplever nå at det er en veldig iver etter faktisk å få gjort noe med den slik at vi får på plass en trygg og sikker politiattestordning. Jeg er veldig takknemlig og glad for den meldingen vi har fått her i dag, sier Idrettspresident Berit Kjøll.

For fredag ettermiddag kom Justis- og beredskapsdepartementet med gode nyheter.

Dette viser undersøkelsene:

 • mangel på oversikt og kontroll
 • hvis system i idrettslag - i hovedsak dokumentsystem
 • 11 manuelle prosesser fra beslutning om krav politiattest til den er verifisert og dokumentert
 • flere idrettslag har gitt opp å etterspørre politiattest
 • ingen arkivfunksjon eller etterrettelighet/sporbarhet
 • tillitsvalgte får begynne i sin gjerning før attest foreligger
 • manglende kompetanse til å både finne og se merknader
 • attesten som blir distribuert i post eller digital postkasse og er meget enkel å manipulere/forfalske.

  Konkret forslag til forbedring;

  1. Mulighet til å systematisk regodkjenne/fornye politiattester, herunder mulighet for å;
 • regodkjenne i et tilfredsstillende tidsintervall
 • politiattest uten merknad blir trukket tilbake hvis status endrer seg
 • kontinuerlig overvåkning av status merknader og direkte tilbakemelding til idretten/idrettslaget
 • en annen lovfortolkning som gir systematisk rett til å kreve fornyet attest

  2. Lage et digitalt system som gjør søknadsprosess enklere, gir nødvendige svar og at svarene er sporbare.

Kilde: Undersøkelser i hele Innlandet idrettskrets og kvalitativ undersøkelse i hele Norge.

Skal utrede bedre løsninger

– Vi har hatt god dialog med idretten over lengre tid og det har vært viktig for å ta tak i disse utfordringene. Vi ser nå på hvordan politiattestordningen kan utvides og ser på om man kan få plass noen fornyelsesordninger som kan gjøre den ordningen bedre i fremtiden, sier statssekretær i Justis- og beredskapsdepartementet, Hans-Petter Aasen.

Idretten har ønsket seg en digital løsning, samt å gjøre det mulig å fornye attester fortløpende slik at de «vaskes» mot politiets registre.

– Dette er en av våre hjertesaker, sier Inger Lilleby Fløgum, styreleder i Innlandet idrettskrets.

Nå sendes det en bestilling til Politidirektoratet, som skal utrede en ny politiattestløsning med hjelp fra blant andre Sørhol Nielsen og Lilleby Fløgum.

Thorleif Sørhol Nielsen og Inger Lilleby Fløgum utenfor Justis- og beredskapsdepartementet Foto: Goran Jorganovich / TV 2
Thorleif Sørhol Nielsen og Inger Lilleby Fløgum utenfor Justis- og beredskapsdepartementet Foto: Goran Jorganovich / TV 2

– Politiattestordningen alene løser ikke disse utfordringene. Det er mange som ikke har anmerkninger på politiattesten som ikke ville blitt fanget opp, men som allikevel kan begå uønskede handlinger i idretten. Her er det viktig med et bredt perspektiv på ulike virkemidler og det har jeg inntrykk av at idretten har, understreker Aasen.

Tidligere denne uken kunne TV 2 fortelle at Idrettsforbundet og Kulturdepartementet, som i over fem år har vært i dialog om å få på plass en lovendring endelig startet på arbeidet med å utforme et lovforslag som skal trygge barn og unges sikkerhet i idretten.

En lovendring som kan gi NIF muligheten til å lagre og systematisere informasjon om personer som det varsles mot eller som bryter idrettens regler.

Et lovverk som ikke blir overholdt

Idrettsforbundet har et vedtak som plikter klubber i å påse at alle trenere og ledere som jobber med mindreårige å ha en politiattest.

Da dette ble vedtatt vedtatt av idrettsstyret i 2008 ble det kommunisert at klubbene som brøt pålegget, risikerte bøter.

I 2023 - 14 år senere - opplyser NIF til TV 2 at ingen klubber blitt bøtelagt av for brudd på denne loven.

Dette til tross for at det antas å være tusenvis av trenere og ledere som ikke har politiattest.