REAGERER: NIF-styremedlem Marco Elsafadi synes lite om at sittende idrettspresident Berit Kjøll i dag lanserte sitt presidentkandidatur før valgkomiteen har gjort sin jobb.
REAGERER: NIF-styremedlem Marco Elsafadi synes lite om at sittende idrettspresident Berit Kjøll i dag lanserte sitt presidentkandidatur før valgkomiteen har gjort sin jobb.

Styremedlem reagerer på Kjølls kandidat-utspill

– Jeg trodde ikke vi skulle drive valgkamp før valgkomiteens innstilling kom, sier Marco Elsafadi til TV 2.

Idrettspresident Berit Kjøll kunne i dag offentliggjøre at hun stiller til gjenvalg i 2023. Dette gjennom et brev som ble sendt fra Norges Idrettsforbund.

Flere reagerer nå på dette.

En av de er Kjølls kollega i idrettsstyret, Marco Elsafadi.

– Jeg trodde ikke vi skulle drive valgkamp før valgkomiteens innstilling kom frem. Noe annet ødelegger prosessen, sier Elsafadi til TV 2.

Det samme mener basketpresident Jan Hendrik Parmann.

– Jeg føler ikke at det er helt heldig at man fremmer eget eller andres kandidatur offisielt før valgkomiteen har gjort sitt. Dersom valgkomiteen ikke legger opp til en åpen valgkamp kan være forstyrrende for en ellers god og grundig prosess, sier Parmann.

På kritikken svarer Kjøll at hun ville unngå spekulasjoner.

– Jeg ga mitt svar om mitt kandidatur til valgkomitéen i går og gjorde samtidig valgkomiteen oppmerksomme på at jeg ønsket å være åpen om mitt kandidatur til idrettsorganisasjonen og til offentligheten i dag for å unngå videre spekulasjoner. Jeg har fått mange spørsmål om jeg stiller til gjenvalg, både fra media og fra andre, sier Kjøll til TV 2.

– Jeg har naturligvis full respekt for valgkomiteens arbeid og ser frem imot en god, åpen og ryddig prosess frem mot Idrettstinget 2023, sier Kjøll.

GJENVALG: Berit Kjøll ønsker å fortsette som idrettspresident. Foto: Geir Olsen
GJENVALG: Berit Kjøll ønsker å fortsette som idrettspresident. Foto: Geir Olsen

– Ser ut som en valgtale

I dagens pressemelding fra idrettsforbundet påpeker Berit Kjøll selv den sentrale rollen hun har hatt i flere saker, og hva sin hovedmotivasjon med å ta gjenvalg er.

– Det viktige arbeidet med å styrke idrettens rammebetingelser og posisjon i samfunnet var drivkraften min for stille til valg i 2019. Denne kraften har ytterligere forsterket seg siden den gang, skriver Kjøll blant annet.

Dette er noe TV 2s kommentator Mina Finstad Berg også reagerer på.

– Jeg synes det er spesielt at en leder annonserer at hun stiller til gjenvalg med det som ser ut som en lang valgtale. I utgangpunktet ønsker man at en valgkomité jobber med åpne kort og at man har en diskusjon om de øverste vervene i en organisasjon. Da trenger man at man går inn i diskusjonen med et åpent sinn. Nå risikerer man at debatten blir innskrenket av det, mener Finstad Berg.

Ordknapp om vervet

Basketpresident Parmann legger også vekt på at han som tingdelegat har vært med på å gi tillit til en valgkomité som skal få lov til å jobbe i fred når de finsikter kandidatene til vervet.

STILLE: Jan Hendrik Parmann stod bak Berit Kjølls kandidatur ved forrige valg. Foreløpig ønsker han ikke å si om han fortsatt gjør det. Foto: Terje Pedersen
STILLE: Jan Hendrik Parmann stod bak Berit Kjølls kandidatur ved forrige valg. Foreløpig ønsker han ikke å si om han fortsatt gjør det. Foto: Terje Pedersen

Selv om han stod bak Kjølls kandidatur ved forrige valg, ønsker han ikke nå å si om hun er den riktige kandidaten til å fortsette.

– Men når det er sagt, så kommer jeg helt sikkert til å mene noe om valget når valgkomiteen har gjort sitt og offentliggjort sin innstilling, sier Parmann.

Torsdag møtes idrettsstyret til styremøte. Der er det er naturlig å tro at dagens kandidatutspill blir diskutert.

– Jeg regner med at dette var et engangstilfelle, for nå trenger idrettsstyret arbeidsro, sier Elsafadi.

Det er tidligere blitt kjent gjennom VG at Norsk Tipping-sjef Åsne Havnelid har åpnet opp for å ta en prat med valgkomitéen om presidentvervet.

Valget av idrettspresident vil foregå under idrettstinget i juni 2023.