Varslingssaken i idrettsforbundet

Selskapet til stjerneadvokat tar seg betalt for hvert kvarter

... men Norges Idrettsforbund nekter å svare på hva de betaler for de fire advokatpartnerne som jobber med varslingssaken.

ADVOKATPARNERE: Jan Fougner (til venstre), Terje G. Andersen, Tore Lerheim og Erling Grimstad er alle betalt av idrettsforbundet i forbindelse med varslingssaken.
ADVOKATPARNERE: Jan Fougner (til venstre), Terje G. Andersen, Tore Lerheim og Erling Grimstad er alle betalt av idrettsforbundet i forbindelse med varslingssaken.

Samtidig som Norges Idrettsforbund (NIF) går gjennom tøffe økonomiske kutt og oppsigelser av ansatte, er den pågående varslingssaken i ferd med å bli en kostbar affære for organisasjonen.

I saken, der et styremedlem er varslet på av en ansatt, betaler nemlig NIF for tjenestene til disse fire advokatpartnerne:

  • Jan Fougner, høyprofilert topp-partner i advokatfirmaet Wiersholm og nylig utmerket som en av tre norske «Star»-advokater i årets guide fra Chambers Europe.
  • Terje G. Andersen, partner i advokatfirmaet Storeng, Beck & Due Lund.
  • Tore Lerheim, partner i advokatfirmaet Homble-Olsby.
  • Erling Grimstad, partner og daglig leder i advokatfirmaet Erling Grimstad. Den profilerte ex-økokrimsjefen har laget en grundig granskningsrapport på bestilling fra NIF.

I forbindelse med åpenhetsdebatten for noen år siden konkluderte Norges Idrettsforbund med at de skal være:

«Grunnleggende positiv til åpenhet rundt idrettens kostnadsbruk, og egen kostnadsbruk i særdeleshet. Våre medlemsorganisasjoner skal sikres god kunnskap om hvordan NIF ledes og drives.»

Mandag sendte derfor TV 2 en innsynsforespørsel, der NIF ble spurt om følgende:

  • Hvor mye penger har organisasjonen brukt på de fire advokatene?
  • Hvilken timespris har NIF avtalt med advokatene?

Denne innsynsforespørselen fikk TV 2 et avslag på.

Reagerer på manglende åpenhet

Innsynsforespørsler av denne art blir normalt sett kommunisert tilbake til media fra idrettsforbundets administrasjon.

Men i dette tilfellet var det en annen som meddelte avslaget på vegne av forbundet.

Den innleide stjerneadvokaten, Jan Fougner.

– Når vi er ferdig med arbeidet er tiden inne for å kommunisere resultatet av det og besvare spørsmål knyttet til hvordan denne saken har vært håndtert og så løst, skrev Jan Fougner til TV 2 i en epost.

Basketballpresident Jan-Hendrik Parmann reagerer sterkt på at NIF ikke umiddelbart er mer åpen.

– Jeg mener at det strider mot intensjonen i de åpenhetsprinsippene som idretten selv har vedtatt i kjølvannet av «åpenhetsdebatten» vi hadde, der enhver person kan kreve innsyn ned på bilagsnivå i Idrettsforbundets regnskaper.

KRTISK: President i basketforbundet Jan Hendrik Parmann. Foto: Terje Pedersen / NTB.
KRTISK: President i basketforbundet Jan Hendrik Parmann. Foto: Terje Pedersen / NTB.

Jan-Hendrik Parmann synes også det er merkelig at en ekstern advokat skulle svare på en innsynsforespørsel - som altså er sendt til NIFs administrasjon.

– Det er stor forskjell på forvaltningen av vår felles pengesekk og den konkrete sakens innhold som selvsagt skal være unntatt offentligheten. Jeg føler også, sett i lys av tidligere diskusjoner i idretten om bruk av kommunikasjonsbyråer, så må jeg innrømme at det ikke virker helt musikalsk.

– Er du kjent med at tilsvarende har skjedd i tidligere saker?

– Rent umiddelbart, så kan jeg ikke huske det i mine ni år som basketpresident og tretten år på forbundsnivå, sier han.

Fougner med mange oppgaver

I en ny henvendelse til NIFs generalsekretær Nils Einar Aas og Jan Fougner, spurte TV 2 om det nå var slik at advokaten også var satt til å håndtere idrettsforbundets innsynsforespørsler?

I den samme eposten fikk de to spørsmål om hvilket mandat Fougner har, samt hvem i NIF som eventuelt har gitt advokaten dette mandatet?

Svaret kom heller ikke denne gangen fra NIFs generalsekretær Aas, men fra advokat Jan Fougner:

– Det er mitt ansvar å håndtere varslingssaken og det som naturlig står i forbindelse med det. Spørsmålet er derfor besvart av meg, skrev advokaten.

Wiersholm oppgir ikke pris

Siden Idrettsforbundet inntil videre ikke utgir informasjon om hvor mye penger de har brukt på advokater i denne saken, har TV 2 rettet de samme spørsmålene direkte til de involverte advokatene.

En rekke advokatselskaper i Norge er nemlig åpne på sine hjemmesider om hvor mye de tar for sine tjenester.

Det er ikke advokatfirmaet Jan Fougner representerer, Wiersholm.

TV 2 ringte derfor til advokatselskapet Wierholms resepsjon og spurte på generelt grunnlag hva en topp-partner i selskapet tar i timen?

Resepsjonisten skulle sjekke det ut, og komme tilbake til TV 2.

Kort tid senere var det imidlertid en annen som svarte på henvendelsen.

Nemlig Jan Fougner.

Han ville ikke oppgi hva selskapet tok betalt på nåværende tidspunkt.

– Prisen på advokattjenester varierer og avhenger av sakstype, – kompleksitet og omfang. Når det gjelder kostander NIF har til Wiersholm hvor jeg er partner, og kostander til andre, opplyses at disse vil bli gjort kjent sammen med informasjon om hvordan varslingssaken er håndtert, skriver han.

TV 2 presiserte at spørsmålet i dette tilfellet var av en generell art og at det ikke gikk på hva Fougner fakturerte NIF i varslingssaken.

TV 2 sendte derfor spørsmålet videre til Fougners sjef, Morten Goller.

Han har imidlertid ikke besvart dette.

Tar trolig 6000-7500 kroner timen

En gjennomgang av hjemmesider, og mediesaker der advokathonorarer er omtalt, viser imidlertid at advokat Jan Fougner er en av Norges fremste på sitt felt og har blant annet prosedert 20 saker i høyesterett.

Men dertil er han en kostbar advokat.

En oversikt i finansavisen Kapital viser at Fougner i 2021 hadde en inntekt på over 20 millioner kroner, og var med det Norges 58. best betalte advokat.

Selskapet han jobber for, Wiersholm, er også ett av Norges største.

I fjor omsatte advokatselskapet i følge Advokatwatch for svimlende 1,1 milliarder kroner.

På hjemmesiden til advokatselskapet er det oppgitt at selskapet tar seg betalt for hvert kvarter de jobber:

«Vårt arbeid registreres og faktureres i enheter på 0,25 timer. »

Etter det TV 2 får opplyst fra bransjehold, er det svært trolig at prisen stjernadvokat Fougner tar for sine tjenester, ligger på et sted mellom 6000 til 7500 kroner timen.

I så fall vil et kvarters arbeid koste minst 1500 kroner.

Mange oppgaver for NIF

Etter at Berit Kjøll for en uke siden varslet at Jan Fougner var leid inn for å håndtere varslingssaken på vegne av NIF, har oppgavene stått i kø.

I tillegg til å være idrettsledelsens rådgiver i saken, er Fougner også kontaktpunkt for de involverte partenes advokater.

Han opptrer også som idrettsforbundets mediekontakt i denne saken. Fougner er som kjent også den som besvarer innsynsforespørslene idrettsforbundet måtte få om varslingssaken.

Fougner har ikke svart på TV 2s spørsmål om hvem hans reelle oppdragsgiver i NIF er.

Advokaten svarer heller ikke på om han har fått noen kostnadstak fra NIF til å utøve sitt arbeide.

– Jeg har taushetsplikt

Den andre advokaten som idrettsforbundet betaler for i denne saken er Terje G. Andersen i advokatselskapet Storeng, Beck & Due Lund.

Arbeidsrettadvokaten bistår den NIF-ansatte varsleren i saken, og etter det TV 2 kjenner til er det idrettsforbundets generalsekretær Nils Einar Aas betaler regningene.

I følge hjemmesidene tar advokatselskapet Storeng, Beck & Due Lund opptil 5500 kroner i timen for sine tjenester, der partnerne er de dyreste medarbeiderne.

Andersen ønsker ikke å kommentere hvor mye han tar betalt fra i denne saken, eller om det er satt noen kostnadstak.

– På grunn av taushetsplikt kommenterer jeg ikke eventuelle klientforhold, skriver Terje G. Andersen i en epost til TV 2.

Tar opptil 5625 kroner timen

Tore Lerheim er den tredje advokatpartneren som er i sving i varslingssaken. Lerheim jobber til daglig i advokatfirmaet Homble-Olsby og bistår styremedlemmet som er blitt varslet på.

Etter det TV 2 får opplyst fra flere hold har NIF sagt seg villig til å dekke Lerheims honorar opp til et visst tak.

Advokatselskapet Homble-Olsby tar i følge sine hjemmesider opptil 5625 kroner per time for sine advokattjenester, der partnerne er de dyreste medarbeiderne.

Lerheim ønsker foreløpig å avvente å oppgi hvor mye han tar betalt i denne saken.

Kostbar 90-siders rapport?

Den siste eksterne advokaten som idrettsforbundet har hatt utgifter til i forbindelse med denne saken er granskeren Erling Grimstad. Den tidligere økokrim-sjefen er daglig leder og eier av sitt eget advokatselskap.

Grimstad har jobbet som gransker, og skal blant annet ha intervjuet de involverte, en rekke styremedlemmer og ansatte i NIF.

Ut i fra dette laget Grimstad en 90 sider lang granskningsrapport.

Etter det TV 2 får opplyst fra bransjefolk er det ikke uvanlig at granskere, som Grimstad, tar over 3000 kroner i timen.

Jobben med en 90-siders rapport, kan derfor i følge kilder fort ha kostet NIF flere 100.000 kroner.

Grimstad har ikke besvart TV 2s spørsmål om hva han tok seg betalt for denne jobben.

I tillegg til dette er det grunn til å tro at NIF har brukt store interne ressurser på å håndtere varslingssaken.

Særforbund: – Krøller seg i magen

Basketballpresident Parmann frykter nå at idrettsforbundet blir sittende igjen med store regninger.

– Nå kjenner ikke jeg til innholdet i saken i detalj, men i mitt hode så må en sak virkelig være alvorlig hvis en slik ressursbruk skal kunne forsvares. Jeg håper og forventer at denne ressursbruken er godt forankret i hele idrettsstyret.

– Jan Fougners advokatselskap tar ifølge sine hjemmesider betalt for hvert kvarter han jobber. Dersom han tar mellom 6000-7500 kroner i timen, betyr at et kvarters arbeide vil koste NIF 1500 kroner. Hva tenker du om det?

– Ja, hva skal jeg si annet at det krøller seg litt i magen min på vegne av frivilligheten når du sier det på den måten.