PENGER TIL IDRETT OG FRIVILLIGHET: Kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen. Foto: Goran Jorganovich / TV 2
PENGER TIL IDRETT OG FRIVILLIGHET: Kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen. Foto: Goran Jorganovich / TV 2

Så mye får idretten i strømstøtte

Idrettslag og andre frivillige organisasjoner får 250 millioner kroner i strømstøtte. Slik kan de be om penger.

Tidligere i år ble det klart at idretten og friviligheten skal få strømstøtte. Den skulle gå til til frivillige organisasjoner som skal fordeles i kommuner som har hatt en gjennomsnittlig strømpris i desember på over 70 øre per kWt.

Til TV 2 bekrefter kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen (Ap) at idretten og frivilligheten får 250 millioner kroner.

– Idretten og frivilligheten er blant de mange som nå lider av strømprisene. Men det som er spesielt i idretten er at det er lag og foreninger over hele landet som drives på dugnad og har lite penger, sier Trettebergstuen.

Strømregningen økte med flere hundre tusen på ett år. Nå frykter de for fremtiden

Hun påpeker at drift av baner, haller, klubbhus og den type ting har kostet i idretten. Særlig under en koronakrise. Når den massive økningen av strømprisen også kom var det mange som slet.

– Derfor kommer vi nå med 250 millioner kroner ut til kommunene i en strømstøtteordning til frivilligheten og idretten slik at de skal komme seg over denne kneika med høye strømpriser i vinter, forteller hun.

Hun er klar på at idretten og frivilligheten skal få fortsette med nettopp idrett og frivillighet, og ikke med tunge søknadsprosesser. Hun mener derfor at de har landet på en enkel og ubyråkratisk ordning.

Fordeles via kommunene

Pengene skal ut til kommunene som så fordeler til lag og foreninger i sin kommune ut fra behovet, ifølge Trettebergstuen.

Nå håper Trettebergstuen at strømstøtteordningen kommer på plass såpass hurtig at ikke for mange har falt bort fra idretten.

– Vi har laget denne ordningen raskt og den kommer også raskt ut. Nå kan idretten, frivilligheten og de som kvalifiserer for støtten holder det gående gjennom vinteren.

– Hvem er det som vil få rett til disse pengene?

– Det fordeles på samme måte som stømstøtteordningen til husstandene i de kommunene som har hatt høy strømpris gjennom vinteren. Så vil ordningen vil være slik for de lag og foreninger, som betaler omtrent gjennomsnittlig strømpris, vil få dekket cirka omtrent en tredjedel av strømregningen.