HAR SUSPENDERT EGEN ANSATT: Politiet bekrefter at de har suspendert en av sine egne ansatte, som blant annet har blitt anmeldt fire ganger for seksuelle overgrep og trakassering. Foto: Tom Rune Orset / TV 2
HAR SUSPENDERT EGEN ANSATT: Politiet bekrefter at de har suspendert en av sine egne ansatte, som blant annet har blitt anmeldt fire ganger for seksuelle overgrep og trakassering. Foto: Tom Rune Orset / TV 2
Idrettsvarslene:

Politimann suspendert etter TV 2-avsløringer

Det er opprettet personalsak mot politimannen og treneren, som en rekke kvinner har anmeldt og varslet om for seksuelle overgrep og trakassering.

Det bekrefter politidistriktet hvor mannen er ansatt til TV 2 onsdag.

– Vi kan bekrefte at personen det er snakk om nå er suspendert fra sin stilling, skriver politidistriktet til TV 2.

De vil ikke kommentere saken ytterligere på nåværende tidspunkt.

TV 2 erfarer at suspensjonen kommer som en konsekvens at at det har blitt opprettet en personalsak mot mannen i midten av 50-årene. Bakgrunnen for personalsaken skal være totaliteten av det som har kommet frem om politimannen i media de siste dagene.

Grunnlag for suspensjon

To kriterier må oppfylles for å kunne suspendere en statsansatt:

  • Arbeidsgiver må ha grunn til å anta at vedkommende har gjort seg skyldig i noe som kan medføre avskjed
  • Tjenestens behov tilsier at tjenestemannen midlertidig ikke kan være på jobb

Kilde: Statsansattloven § 29

En suspensjon betyr at han øyeblikkelig og midlertidig tas ut av jobb mens personalsaken undersøkes videre.

Det skjer etter at TV 2 de siste dagene har rettet fokus mot politimannen, treneren og den tidligere topputøveren som fikk gå fra klubb til klubb i Idretts-Norge og beholde jobben i politiet.

Dette til tross for at han har fire henlagte anmeldelser mot seg for voldtekt, seksuelle overgrep og trakassering, samt at det ble varslet mot mannen i idretten en rekke ganger.

Mannen har benektet alle anklagene, viser dokumenter fra idrettens domsutvalg og politiavhør. Han ønsker ikke å kommentere saken overfor TV 2. Alle anmeldelsene mot han ble henlagt.

TV 2 har forsøkt å kontakte politimannen og spurt hvordan han stiller seg til suspensjonen, men han har foreløpig ikke besvart våre henvendelser.

– Nye og alvorlige opplysninger

TV 2 var i kontakt med samme politidistrikt da historiene til åtte kvinner, som alle forteller at de har blitt utsatt for overgrep eller trakassering, ble publisert lørdag.

Da oppmodet politiet de ulike kvinnene om å ta kontakt, og varslet samtidig mulige følger for mannen:

– TV 2 har presentert nye og alvorlige opplysninger, og det er dermed naturlig at vi vurderer om det er grunnlag for å opprette en personalsak. Det har tidligere vært gjort grep for å belyse denne saken, men vi har ikke hatt nok informasjon til å opprette en slik sak, sa politiet da.

Tidligere onsdag ble det kjent av ingen av de fire anmeldelsene ble oversendt Spesialenheten, organisasjonen som skal etterforske anmeldelser mot politiansatte når de er i tjenese.

Det fikk TV 2-kommentator til å reagere.

Saken har også skapt temperatur i Idretts-Norge, etter at det ble klart hvor store begrensninger Norges idrettsforbund (NIF) har i håndteringen av varsler og i sitt forebyggende arbeid.

Idrettspresidenten etterlyser fortgang fra Kulturdepartementet i å få på plass en lovendring. Kulturministeren svarte med å gå i strupen på norsk idretts øverste leder.

Saken oppdateres