LAGT VEKK: Faysal Mohamed Ahmed vart utsett for hatkriminalitet og vald. Politiet la vekk saka. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2
LAGT VEKK: Faysal Mohamed Ahmed vart utsett for hatkriminalitet og vald. Politiet la vekk saka. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

Politiet la vekk rasismesak: – Skremmande

I mars vart Faysal Mohamed Ahmed utsett for det han beskriver som rasisme av forbipasserande under ei fotballtrening. No er han svært misfornøgd med at politiet la vekk saka.

– Eg er skikkeleg sjokkert. Eg trudde faktisk ikkje det skulle vere mogleg, seier Faysal Mohamed Ahmed (33).

I mars var han på trening med Christiania Ballklubb sitt 4. divisjonslag. To godt vaksne menneske kom forbi og var misnøgd med parkeringa av eit par bilar som stod parkert utanfor garderobeanlegget, som blant anna blei brukt til å frakte utstyr.

Ahmed, som er kjend frå TV 2-serien «Grorud Underdogs», snakka med dei to godt vaksne menneska, og meiner han handterte situasjonen roleg. Då dei to personane var i ferd med å gå, snudde mannen seg og ropte «jævla negere».

Vart skalla i ansiktet

Mannen vart konfrontert av Ahmed, og Ahmed filma situasjonen. På eit tidspunkt gjekk mannen tett inntil CBK-trenaren, drog han litt i jakka, og skalla han i ansiktet, har Ahmed tidlegare fortalt til TV 2.

I etterkant av hendinga meldte Ahmed saka til politiet. Torsdag, omtrent tre månadar etter hendinga, fekk han svar: Saka var lagt vekk.

– Det at han ikkje blei dømt er ille nok, men at saka vart lagt vekk før det vart ei sak, med bevisa til stades, det skremmer meg, seier han.

Les svaret fra politiet nederst i saken.

SKREMT: Faysal Ahmed synes det er skremmande at saka hans vart lagt vekk. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2
SKREMT: Faysal Ahmed synes det er skremmande at saka hans vart lagt vekk. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

Redd for signalet det sender

Med ein gong Ahmed fekk beskjeden vart han skuffa og lei seg, men utover dagen gjekk følelsane over til sinne.

– No føler eg at eg har blitt litt likegyldig. Eg var kanskje litt naiv.

Ahmed seier at han er redd for signalet den manglande saka sender:

– Viss det er slik at folk kan bli utsett for hatkriminalitet utan konsekvensar, så er det veldig skummelt. Det kan få folk til å føle seg utrygge, og gjere slik at dei ikkje vil vere ute.

Fotballtrenaren understrekar at både politiet som var til stades og etterforskaren av saka var hyggelege personar. Likevel føler han seg litt urettferdig behandla.

– Eg trur ikkje eg hadde slept unna på den måten.

Reagerer på handteringa

Ahmed reagerer på fleire ting ved handteringa til politiet, blant anna at han vart fortalt at saka var høgt prioritert, men at det tok tre månader før han høyrte noko frå politiet. I tillegg reagerer han på at han vart fortalt at saka vart lagt vekk grunna manglande videobevis, når han meiner han sendte videoen frå hendinga til politiet fleire gonger.

– Eg sendte videoar same dag som det skjedde. Tre månader etter første samtale fekk eg melding om at eg måtte sende inn video, men akkurat då fekk kona mi barn. Under 48 timar seinare var saken lagt vekk. Videoen låg også ute på TV2.no i lang tid, seier Ahmed.

I tillegg reagerer Ahmed på statusen til dei som var til stades på fotballtreninga.

– Dei vart rekna som motpart, og ikkje som vitne, sjølv om dei ikkje var innblanda og skulle berre trene. Det høyrest ut som at dei var med på ein aksjon mot dei to menneska.

Her blir mannen og kvinna konfrontert:

– Eit skritt bakover

17 år gamle Storm Bremer var til stades då hendinga skjedde. Han reagerer også på at han ikkje vart rekna som eit vitne.

SKUFFA: Strom Bremer var til stades under hendinga. Han fortel at han er veldig skuffa over utfallet. Foto: Privat
SKUFFA: Strom Bremer var til stades under hendinga. Han fortel at han er veldig skuffa over utfallet. Foto: Privat

– Det får meg til å lure litt på korleis systemet fungerer, og det er veldig urettferdig. Vi involverte oss ikkje i det heile tatt.

Då han fekk beskjeden om at trenaren si sak vart lagt vekk, kjente han på eit bredt spekter av følelsar.

– Først blei eg sjokka, og måtte nesten le, men så vart eg ekstremt irritert og sint. Eg synest det er eit skritt bakover.

Møter ikkje det strenge beviskravet

Politiinspektør Lisa Marie Løkke i Oslo politidistrikt fortel til TV 2 at saka er lagt vekk grunna beviset si stilling.

– Det betyr at påtalemyndigheita i politiet meiner at vi ikkje har klart å møte det strenge beviskravet som er i strafferetten. Det betyr ikkje at vi ikkje trur på fornærma, men at vår vurdering er at vi ikkje vil kunne bevise for retten at det er hans forklaring som er riktig, seier ho.

BEVIS: Politiinspektør Lisa Marie Løkke fortel at saka vart lagt vekk på grunn av politiet meiner dei ikkje har klart å møte det strenge beviskravet i strafferetten. Foto: Politiet
BEVIS: Politiinspektør Lisa Marie Løkke fortel at saka vart lagt vekk på grunn av politiet meiner dei ikkje har klart å møte det strenge beviskravet i strafferetten. Foto: Politiet

Ahmed seier at det er sendt inn ein video som politiet ikkje har sett på, og meiner det er grunnen til at saken er lagt vekk?

– Politiet har lagt vekk straffesaka, og klagefristen løper framleis. Eg ønsker ikkje å kommentere bevisbilete ytterlegare då klagefristen ikkje er utløpt.

Politiet vart også spurt om kvifor dei på fotballtreninga ikkje vart rekna som vitne, men heller ikkje dette vil politiet kommentere, før klagefristen er utløpt.