Oslo-OL vil trolig koste det offentlige 21,7 milliarder kroner

Ekspertene som har vurdert Oslo OL-søknad for 2022, godkjenner planene Oslo har lagt og regner med at lekene kommer til å koste det offentlige 21,7 milliarder kroner.

«Rapporten fastslår at det ikke er funnet vesentlige svakheter i søknaden», skriver Kulturdepartementet i en pressemelding.

Rapporten som ble overlevert til kulturminister Thorhild Widvey (H) fredag, er et viktig skritt for at olympiske leker i hovedstaden skal bli en realitet om litt over åtte år.

– Søknaden beskriver et relativt nøkternt konsept, og det er godt bearbeidet materiale med stor overensstemmelse mellom søknaden og våre funn, sier Anders Magnus Løken i DNV GL AS, som har ledet kvalitetssikringen av søknaden. Oslo kommune og Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) har søkt om 33,7 milliarder kroner i statlig garanti for OL og Paralympics i 2022.

Kvalitetssikrerne har kommet fram til at staten må garantere for halvannen million mer enn det Oslo2022 har beregnet, litt i overkant av 35 milliarder kroner. Løken presiserer at dette ville vært statens utgifter dersom det ikke kommer noen inntekter fra et OL. Når disse inntektene og finansiering fra private er trukket fra, er det beregnet at det offentlige må ut med 21,7 milliarder kroner i netto tilskudd.

Det er en viss usikkerhet knyttet til den totale verdien på statsgarantien. (©NTB)

Mer innhold fra TV 2