Varsler i idrettsstyret:

Nytt NIF-varsel til overflaten

TV 2 erfarer at enda en person i administrasjonen i Norges Idrettsforbund (NIF) har levert et varsel på et medlem av idrettsstyret.

TO VARSLINGSSAKER: Idrettspresident Berit Kjøll har fått to varslingssaker på bordet på kort tid. Foto: Truls Aagedal / Erik Monrad-Hansen / TV 2
TO VARSLINGSSAKER: Idrettspresident Berit Kjøll har fått to varslingssaker på bordet på kort tid. Foto: Truls Aagedal / Erik Monrad-Hansen / TV 2

For andre gang på få dager kan TV 2 fortelle at en NIF-ansatt har varslet på det som vedkommende skal ha opplevd som uakseptabel oppførsel fra en person som sitter i idrettsstyret.

Varselet er knyttet til en annen person enn saken TV 2 tidligere har omtalt.

Felles for sakene er at de har skjedd i Berit Kjølls regjeringstid som idrettspresident.

TV 2 har stilt spørsmål til Kjøll om hvordan hun stiller seg til at det to ganger har kommet varsler på personer i hennes styre.

– Vi ber om forståelse for at vi av prinsipielle årsaker, og av hensyn til involverte, ikke kommenterer eventuelle varslingsaker til media, sier Kjøll til TV 2.

– Den ene varslingssaken er fremdeles til behandling. Hvordan samarbeider NIF-administrasjonen og idrettsstyret i en slik periode?

– Jeg opplever at NIFs administrasjon til enhver tid gjør et solid og godt arbeid. Administrasjonen utreder en rekke, og til dels komplekse, saker som grunnlag for idrettsstyrets behandling.

Notat om dopingtesting

Tirsdag denne uka kunne TV 2 avsløre at et styremedlem i idrettsforbundet er varslet inn av en ansatt i NIF for episode i desember 2022.

Styremedlemmet skal i følge varsleren ha irettesatt den ansatte for ordrenekt i påhør av idrettspresident Berit Kjøll.

Nå kan TV 2 fortelle at dette ikke er første gang at idrettspresidenten opplever at et av hennes styremedlemmer er blitt varslet på.

Det samme skjedde nemlig like før jul i 2020.

FIKK VARSEL: Ett av disse medlemmene i det forrige idrettsstyret, ble varslet på. Foto: Geir Olsen
FIKK VARSEL: Ett av disse medlemmene i det forrige idrettsstyret, ble varslet på. Foto: Geir Olsen

Også denne gang kom varselet fra en ansatt i NIFs administrasjon.

Innholdet i dette varslet skal omhandle at idrettsstyremedlemmet hadde skrevet et notat i forbindelse med behandlingen av en sak om dopingtesting av yngre utøvere. Dette får TV 2 opplyst fra flere kilder.

Ifølge varsleren skal styremedlemmet ha gått for langt i sin muntlige og skriftlige kommunikasjon.

Håndtert av presidentskapet og generalsekretær

Resten av idrettsstyret ble informert om varslingssaken i 2020 under et idrettsstyremøte på Gardermoen 15. desember samme år.

Saken er i protokollene omtalt som en «personalsak».

Denne saken er unntatt offentligheten, og idrettsforbundet har avslått TV 2s ønske om innsyn i saksopplysningene.

TV 2 vet imidlertid at det på samme møte ble vedtatt at idrettspresident Berit Kjøll, visepresident Vibecke Sørensen og daværende generalsekretær Karen Kvalevåg skulle håndtere varselet.

– Hvordan vil du beskrive samarbeidsklimaet i idrettsstyret der du er president, Kjøll?

– Jeg opplever at vi samarbeider godt i idrettsstyret. Som i alle demokratiske organisasjoner vil det til tider være ulike synspunkter og interesser som balanseres opp mot hverandre, og hvor vi til slutt gjør vedtak etter de prosedyrer og spilleregler som gjelder.

TV 2 har kontaktet Kvalevåg, men hun ønsker ikke å uttale seg om saken.

IDRETTSTOPPER: Idrettspresident Berit Kjøll og tidligere generalsekretær Karen Kvalevåg skulle håndtere varselet. Foto: Berit Roald
IDRETTSTOPPER: Idrettspresident Berit Kjøll og tidligere generalsekretær Karen Kvalevåg skulle håndtere varselet. Foto: Berit Roald

Men TV 2 får opplyst fra flere kilder at NIF leide inn et eksternt selskap for å utføre de juridiske undersøkelsene rundt varselet.

Hva som deretter skjedde med varslingssaken, er det svært få som vet.

Kontrollutvalget informert

TV 2 har vært i kontakt med flere styremedlemmer i NIF som rett og slett «ikke har peiling» på hvordan varslingssaken ble avsluttet. Heller ikke hvordan den ble håndtert underveis.

Styremedlemmet som ble varslet på i 2020, har ikke besvart TV 2s henvendelse om saken.

Selve varsleren fra NIF-administrasjonen har henvist til kommunikasjonsavdelingen i NIF.

De ønsker ikke å svare.

– NIF kommenterer ikke eventuelle varslingssaker i media, opplyser Finn Aagaard, kommunikasjonsansvarlig i NIF, til TV 2 da vi kontaktet ham om den nyeste varslingssaken fra 2022.

TO VARSLINGSSAKER: Idrettsforbundet har på kort tid fått to varslingssaker på ulike styremedlemmer. Bildet er fra et tidligere idrettsting. Foto: Vegard Wivestad Grøtt
TO VARSLINGSSAKER: Idrettsforbundet har på kort tid fått to varslingssaker på ulike styremedlemmer. Bildet er fra et tidligere idrettsting. Foto: Vegard Wivestad Grøtt

TV 2 er imidlertid kjent med at kontrollutvalget i NIF nylig er kontaktet om begge varslingssakene, både den fra 2020, og den fra 2022.

Kontrollutvalgets leder, Anne Irene Myhr, bekreftet tidligere denne uken at hun hadde fått en telefon om saken fra 2022, men har ikke bekreftet om hun er underrettet om saken fra 2020.