Norske alpinstjerner i krangel med Skiforbundet: Varsler hastemøter før ferien

Kontrollutvalget i Norges Skiforbund gransker et vedtak i Skistyret som har eskalert en årelang konflikt mellom norske alpinister og eget forbund. – Ikke ofte vi har denne type saker, sier utvalgets leder.

NORSKE ALPINSTJERNER: Aleksander Aamodt Kilde (t.v) og Lucas Braathen er to av de mest profilerte alpinistene i Norge. Duoen er blant utøverne som står i en konflikt med Skiforbundet om egne markedsrettigheter. Foto: Foto: Marie Grensbråten Lorvik / TV 2 og Daniel Sannum Lauten / TV 2
NORSKE ALPINSTJERNER: Aleksander Aamodt Kilde (t.v) og Lucas Braathen er to av de mest profilerte alpinistene i Norge. Duoen er blant utøverne som står i en konflikt med Skiforbundet om egne markedsrettigheter. Foto: Foto: Marie Grensbråten Lorvik / TV 2 og Daniel Sannum Lauten / TV 2

Leder av kontrollutvalget i Norges Skiforbund, Arvid Wisløff, bekrefter overfor TV 2 at det første møtet i utvalget om tematikken ble avholdt onsdag.

– Vi hadde et møte hvor denne saken var oppe som et av flere temaer. Vi er nødt til å skaffe oss en oversikt over hvordan prosessen har vært, og hvordan ting har blitt lagt fram dokumentasjonsmessig for styret, sier Wisløff.

Det var VG som første omtalte konflikten torsdag, som beskrev hvordan norske alpinstjerner, deriblant Aleksander Aamodt Kilde og Lucas Braathen, føler seg overkjørt av eget forbund.

Avisen skriver videre at utøverne «ikke lenger føler at det er noe poeng å skjule det som til nå har vært en godt bevart hemmelighet».

– Det har vært frustrerende, sier advokaten deres, Pål Kleven i Advokatfirma Kleven & Kristensen, til TV 2.

Strid om markedsrettigheter

Sakskomplekset strekker seg flere år tilbake i tid, og omhandler spørsmålet om i hvor stor grad utøverne har rett på egne markedsrettigheter, også kalt bilderettigheter.

Advokat Kleven har representert alpinistene og langrennsstjernen Johannes Høsflot Klæbo gjennom prosessen.

ÅRELANG KAMP: Pål Kleven er en av Norges mest profilerte idrettsjurister. Foto: Pål Martin Rossing / TV 2
ÅRELANG KAMP: Pål Kleven er en av Norges mest profilerte idrettsjurister. Foto: Pål Martin Rossing / TV 2

Mot slutten av 2022 ga Norges Skiforbunds lovutvalg utøverne og Kleven medhold i alle anførsler.

Lovutvalget slo fast at utøverne plikter å overføre en andel av sine bilderettigheter til forbundet, men at de sammen må finne ut av hva som er en rimelig andel.

Spørsmålene dreier seg om omfanget; for eksempel hvilke bransjer henholdsvis utøverne og Skiforbundet gjør avtaler med, og frekvensen av bruk av utøvernes bilderettigheter.

– Frustrerende

TV 2 er i likhet med VG kjent med at flere mannlige utøvere har unnlatt å signere landslagavtalen de siste sesongene på grunn av konflikten.

Overraskelsen var derfor stor da et ensidig skistyre vedtok en ny landslagsavtale i mai, uten å ha tatt kontakt med utøverne i forkant – til tross for lovutvalgets konklusjon et halvår i forveien.

Tidligere i prosessen, i april i fjor, ble de svært overrasket da landslagsmodellutvalgets rapport kom uten å engang nevne problemstillingen.

KICK-OFF: Alpinlandslaget innviet den nye sesongen på Aker Brygge onsdag kveld. Foto: Erik Flaaris Johansen / NTB
KICK-OFF: Alpinlandslaget innviet den nye sesongen på Aker Brygge onsdag kveld. Foto: Erik Flaaris Johansen / NTB

Nå opplever Kleven og utøverne altså at lovutvalgets uttalelse ikke blir tatt hensyn til.

Generalsekretær i Norges Skiforbund, Øistein Lunde, skriver følgende i en SMS til TV 2:

– Vi kjenner oss ikke igjen i påstandene om at NSF ikke har hensyntatt lovutvalgets uttalelse. Uttalelsen fra utvalget har vært en del av grunnlaget for behandlingen av årets landslagsavtale, og har sammen med andre tilbakemeldinger, erfaringer og vurderinger ført til at NSF har gjort endringer i landslagsavtalen.

– Status nå er at kontrollutvalget vurderer Skistyrets behandling av saken. Parallelt med dette håper vi jo på at Skistyret på eget initiativ skal ta lovutvalgets avgjørelse til følge slik at Skiforbundet og utøverne sammen kan bli enige om vilkårene i landslagsavtalen, sier advokat Kleven.

Kontrollutvalget: Varsler nye møter

Skiforbundets kontrollutvalg jobber nå med å kartlegge prosessen etter at utøverne fremmet saken for dem.

– Både med tanke på det som skjedde i fjor høst; dialogen mellom partene, skrivet som lovutvalget har fremlagt og den videre behandlingen av det. Så må vi se på dokumentene som er fremlagt, og om grunnlaget for sikker saksbehandling er gjort, sier Wisløff.

Et av spørsmålene som må gjennomgås er altså om styret i Skiforbundet har blitt gjort tilstrekkelig kjent med innholdet i lovutvalgets uttalelse av administrasjonen.

Målet er å behandle saken ferdig før sommerferien.

– Det er ikke ofte vi har denne type saker. Normalt hadde vi ikke hatt nye møter før etter sommeren, men nå må vi behandle dette på en forsvarlig måte og kommer til å sette opp nye møtetidspunkter innen rimelig tid.