NIF ber om mer gransking i Vukicevic-saken

Norges Idrettsforbund har bedt Antidoping Norge om å gjenoppta granskningen av kontakten mellom trener Petar Vukicevic og Srdjan Djordjevic i TMG-BMC.

– Vi ber om gjenopptakelsen på bakgrunn av ny informasjon i saken. Det dreier seg om oversettelsen Norges Friidrettsforbund har fått gjort av e-poster mellom Vukicevic og Srdjan Djordjevic, samt opplysninger om at Djordjevic i oktober 2012 skal ha vært i Norge og blant annet har vært i Olympiatoppens lokaler, sier generalsekretær i NIF, Inge Andersen.

Antidoping Norges påtalenemnd henla i 2011 en sak relatert til e-postutvekslingen mellom Vukicevic og Djordjevic.

– Vi ba tirsdag Olympiatoppen om en redegjørelse for all kontakt norske idrettsutøvere eller -ledere har hatt med TMG-BMC og Djordjevic. Dette arbeidet pågår fortsatt. Men de opplysningene som allerede er fremkommet er av en slik karakter at vi finner det riktig å be Antidoping Norge starte opp igjen granskningen, sier Andersen.

NIF ber også om at det blir foretatt undersøkelser som kan bekrefte eller avkrefte hvorvidt Djordjevic og TMG-BMC har vært involvert i dopingsaker internasjonalt.

– Ledelsen i Norges Idrettsforbund er fast bestemt på å få belyst alle forhold i denne saken. Dette gjelder både Vukicevics rolle, og eventuell kontakt som har vært mellom aktører i norsk idrett og TMG-BMC/Djordjevic. Som en del av denne gjennomgangen, har vi bedt Antidoping Norge om en snarlig tilbakemelding på hvorvidt de finner å kunne imøtekomme vår anmodning, sier Andersen. (©NTB)

Mer innhold fra TV 2