IDRETTSSTYRET SLÅR SPREKKER:

Nekter å svare på habilitetsspørsmål

Idrettspresident Berit Kjøll ble avbrutt av Idrettsforbundets medierådgiver fra å svare på spørsmål om hennes habilitet i varslingssaken mot et styremedlem.

To og en halv måned før Idrettstinget i Bergen står Berit Kjøll midt i en av sine vanskeligste perioder som idrettspresident.

Flere opprivende konflikter og uenigheter har etter det TV 2 forstår splittet deler av idrettsstyret og idrettsforbundets administrasjon.

Og midt i spagaten står idrettspresidenten selv.

Sakene som gir Kjøll hodebry er disse:

  • I løpet av den siste uka har TV 2 brakt til overflaten at idrettsforbundets øverste ledelse har hemmeligholdt to forskjellige varsler på styremedlemmer i idrettsstyret. Begge varslene skal ha kommet mens Berit Kjøll har vært president, og går på at ansatte i Idrettsforbundets administrasjon skal ha rapportert inn kritikkverdige forhold. Den ene varslingssaken går på at en ansatt i idrettsforbundet skal ha opplevd å ha blitt irettesatt for ordrenekt av et styremedlem i påhør av idrettspresidenten. Saken er fortsatt ikke ferdigbehandlet. Hva som faktisk skjedde med den andre varslingssaken, er det kun et fåtall som vet om.
  • Kjøll har også fått kjenne på at Idrettsforbundets nådeløse åpenhetsprinsipp har fått seg en tydelig skrape. Idrettsstyret har lovfestet å offentliggjøre sine styreprotokoller i etterkant av hvert eneste styremøte. Men på grunn av en krangel rundt en protokolltilførsel på styremøtet den 13. desember i fjor, har de siste to styreprotokollene ennå ikke blitt offentliggjort.

Ble avbrutt av medierådigver

På torsdagens «Åpen time» med pressen tok Kjøll ordet mot slutten av Teams-seansen og informerte om det samme som TV 2 avslørte forrige uke; at det foreligger en varslingssak på et styremedlem i Idrettsforbundet.

SKAL SVARE FOR NIF: Idrettspresident Berit Kjøll henviser alle spørsmål om den pågående varslingssaken til advokat Jan Fougner. Foto: Javad Parsa
SKAL SVARE FOR NIF: Idrettspresident Berit Kjøll henviser alle spørsmål om den pågående varslingssaken til advokat Jan Fougner. Foto: Javad Parsa

I uttalelsen leste hun opp at idrettsstyret nå håndterer saken, og at de har engasjert arbeidsrettsadvokat Jan Fougner for å bistå.

– Jeg kommer ikke til å si mer om varslingssaken og ber dere om å respektere prosessen, avsluttet Kjøll uttalelsen med.

Forrige uke stilte imidlertid TV 2 spørsmål spørsmål til Idrettsforbundet om hvordan en varslingssak mot et styremedlem ble ville blitt håndtert.

Svaret vi da fikk ble da gitt av idrettsforbundets generalsekretær.

TV 2 gjentok derfor spørsmålet til idrettspresidenten under «Åpen Time»- seansen.

– Vi har etablert tydelige og klare rutiner for varsling. Vårt fokus nå er å behandle denne saken på best mulig måte. Så jeg tenker ikke å kommentere mer rundt dette, sier Kjøll.

Ble håndtert av presidentskapet

TV 2 er imidlertid kjent med at idrettsforbundet tidlig leide inn en annen advokat, den tidligere økokrimsjefen Erling Grimstad for å granske varselet.

LAGET RAPPORT: Advokat Erling Grimstad laget en rapport om varslingssaken.
LAGET RAPPORT: Advokat Erling Grimstad laget en rapport om varslingssaken.

Grimstad skal i tillegg til å ha intervjuet de tre som var til stede under hendelsen som førte til varsel, ha intervjuet flere andre ansatte i idrettsforbundet og styremedlemmer.

Basert på disse samtalene laget advokaten en rapport på rundt 90 sider.

TV 2 får opplyst at juridisk avdeling i idrettsforbundet mottok denne rapporten, før den havnet på bordet hos idrettsstyrets tre øverste ledere; det såkalte «presidentskapet» som består av president av Berit Kjøll, visepresident Vibecke Sørensen og 2. visepresident Sondre Gullord.

Under «Åpen time» spurte derfor TV 2 Kjøll om hvem i idrettsstyret som håndterer varselet:

– Jeg må nesten spørre deg; du sier at det er hele idrettsstyret som håndtere varslingssaken. Gjelder det faktisk hele idrettsstyret, eller er det kun presidentskapet?

– Idrettsstyret er organet, vi har et presidentskap. Og det er klart at jeg som styreleder i går presenterte (på styremøtet journ. anm.) at vi har tilknyttet oss advokat Jan Fougner til å bistå oss. Jeg vil henvise videre spørsmål til ham i denne saken, svarer Kjøll.

TV 2-spørsmål blir avbrutt

Idet TV 2 forsøker å stille et oppfølgingsspørsmål, bryter plutselig kommunikasjonsmedarbeider Geir Owe Fredheim inn fra siden og forsøker stoppe det.

Men spørsmålet blir likevel stilt:

– Du sier at idrettsstyret håndterer det, men Kjøll - du var jo også tilstede da denne saken kom opp. Er du da habil nok til å håndtere varselet da du var en del av hendelsen?

Nok en gang bryter Fredheim inn og tar ordet, mens Kjøll står taus:

– Nå tar vi disse spørsmålene til Jan Fougner som tidligere informert og vi avslutter runden på akkurat det nå. Det må du respektere, sier Fredheim kontant.

AVBRØT: Idrettsforbundets medierådgiver Geir Owe Fredheim (til høyre) brøt inn da TV 2 spurte idrettspresident Berit Kjøll om hennes habilitet til å håndtere den pågående varslingssaken mot et styremedlem. Til venstre Nils Einar Aas, generalsekretær i Norges idrettsforbund. Foto: Skjermdump Idrettforbundets 'Åpne Time' med pressen
AVBRØT: Idrettsforbundets medierådgiver Geir Owe Fredheim (til høyre) brøt inn da TV 2 spurte idrettspresident Berit Kjøll om hennes habilitet til å håndtere den pågående varslingssaken mot et styremedlem. Til venstre Nils Einar Aas, generalsekretær i Norges idrettsforbund. Foto: Skjermdump Idrettforbundets "Åpne Time" med pressen

Deretter kommer idrettspresident Kjøll med en kort kommentar:

– Jeg har bare lyst til å si en ting: Vi er opptatt av å være ekstremt ryddige, skikkelige og ordentlige i håndtering av denne saken. Derfor har vi knyttet til oss Jan Fougner som en helt uavhengig ressurs for å sikre dette, sier Kjøll.

Vurderer å be om innsyn i tidligere varselssak

Etter det TV 2 får opplyst fra flere kilder er ikke dette den første gangen Kjøll er tett på en varselssak i Idrettsforbundet.

Som TV 2 også fortalte forrige uke håndterte idrettspresidenten i 2020 en varselssak mot et annet styremedlem. Styremedlemmet skulle ha skrevet et notat som ga grobunn til at NIF-ansatte reagerte og varslet vedkommende inn.

Også den gangen hadde Kjøll med seg visepresident Vibecke Sørensen i håndteringen, men duoen ble da supplert med daværende generalsekretær Karen Kvalevåg.

HÅNDTERE VARSEL: Tidligere generalsekretær Karen Kvalevåg (t.v.) og idrettspresident Berit Kjøll skulle håndtere et varsel mot et NIF-styremedlem i 2020. Foto: Geir Olsen
HÅNDTERE VARSEL: Tidligere generalsekretær Karen Kvalevåg (t.v.) og idrettspresident Berit Kjøll skulle håndtere et varsel mot et NIF-styremedlem i 2020. Foto: Geir Olsen

Ingen av de tre kvinnene har ønsket å kommentere denne varslingssaken til TV 2.

TV 2 vet imidlertid at det også ved dette tilfellet ble levert en advokat-rapport på varselet.

Men hvordan denne rapporten ble tatt videre, og den videre saksgangen er det svært få som faktisk vet noe om.

Dette har nå vekket interesse blant enkelte i dagens idrettsstyre.

TV 2 er kjent med at minst ett av styremedlemmene i idrettsforbundet har undersøkt de juridiske mulighetene til å kreve at administrasjonen legger frem en tidslinje, der saksgangen i denne varslingssaken blir belyst.

Anklager om illojalitet og lekkasjer

Tirsdag og onsdag denne uka møttes idrettsstyret til årets tredje styremøte.

Etter det TV 2 får opplyst fra kilder, bar samlingen i Olympiatoppens lokaler preg av et dårlig samarbeidsklima der enkelte opplevde det rett og slett ubehagelig å være tilstede.

I løpet av de to dagene skal styremedlemmer i Idrettsforbundet tidvis gått verbalt til angrep på hverandre, der anklager om illojalitet og lekkasjer ble kastet veggimellom.

Dette kjenner ikke Kjøll seg igjen i.

– I oppsummeringen i går så konkluderte vi med et styre som er dyktige, flinke og at styret har dedikerte medlemmer. At vi har gode diskusjoner med god takhøyde det opplever jeg også. Og forutsetningene for godt styrearbeid er at diskusjonene blir i rommet, og det legger jeg alltid til grunn i mitt styrearbeid. Vi har en særdeles god åpenhet og uenighet. Men diskusjonene blir i idrettsstyret. Oppsummeringen fra idrettsstyret i går er at vi har hatt to gode dager, med gode diskusjoner, konstaterer Berit Kjøll.

EN KULE VARMT: Norsk idretts øverste styre preges av store uenigheter.
EN KULE VARMT: Norsk idretts øverste styre preges av store uenigheter.

Fra flere uavhengige hold får imidlertid TV 2 nå opplyst at idrettspresidentens styre nå er så splittet at enkelte medlemmer har meddelt til Idrettstingets valgkomité at de nekter å fortsette i styret dersom «feil president» blir innstilt som idrettspresident.

De to kandidatene som kjemper for å bli idrettspresident de neste fire neste årene er sittende president Berit Kjøll (67) fra Asker, og hennes nåværende styrekollega i Idrettsstyret, Zaineb El-Samarai (35) fra Holmlia i Oslo.

Relatert

Mer innhold fra TV 2