Må kutte i sportslig satsing – flytter inn i lokaler som er seks ganger så dyre

Fra 370.000 kroner i året til nesten 2,5 millioner i året. Det er prisen for Norges Cykleforbunds nye lokaler – samtidig som man nedbemanner og landslaget ikke har råd til å delta i EM.

NY STORSTUE: Velodromen i Asker ble åpnet 13. januar og hadde en prislapp på i overkant av 300 millioner kroner. I det tilhørende bygget har Norges Cykleforbund flyttet inn. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2
NY STORSTUE: Velodromen i Asker ble åpnet 13. januar og hadde en prislapp på i overkant av 300 millioner kroner. I det tilhørende bygget har Norges Cykleforbund flyttet inn. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

– Det er en urovekkende stor kostnad som bekymrer meg.

Det sier tidligere generalsekretær i Norges Cykleforbund (NCF), Bjørn Sætre, om avtalen som har satt sinnene i kok i deler av Sykkel-Norge den siste tiden.

Kort forklart: Forbundet har de siste årene betalt cirka 370.000 kroner for å leie kontorlokaler i Bærum. Nå har de flyttet inn i nye lokaler i den nybygde velodromen i Asker. 

Der har de forpliktet seg til å betale cirka 2,5 millioner i året i hele 15 år. 

RISTER PÅ HODET: Tidligere generalsekretær i Norges Cykleforbund, Bjørn Sætre. Foto: Gorm Kallestad/NTB.
RISTER PÅ HODET: Tidligere generalsekretær i Norges Cykleforbund, Bjørn Sætre. Foto: Gorm Kallestad/NTB.

Har ikke penger til EM og storritt

Dette skjer i en tid hvor utfordringene står i kø for norsk sykkelsport:

 Forbundet sliter økonomisk, og en nedbemanningsprosess ble satt i gang før jul. Forbundet ønsker blant annet å kutte sportssjefstillingen.

 Sportslig avdeling måtte redusere utgiftene sine med nesten tre millioner før 2024-sesongen.

 Trang økonomi gjør at TV 2 forstår at forbundet ikke har råd til å sende landslag til verken senior-EM eller etapperittet Tour de l'Avenir, kjent som det største U23-rittet i verden, i 2024.

TV 2 vet at flere internt i forbundet er kritiske og stiller spørsmål ved avtalen som er gjort.

Det gjør også nevnte Sætre, som var generalsekretær i forbundet frem til 2016 da han ble sparket etter «interne uenigheter» like før sykkel-VM 2017.

BUDSJETTSPREKK: Velodromen skulle i utgangspunktet koste cirka 180 millioner. Vanskelige grunnforhold, samt dyrere byggematerialer på grunn av pandemien og krigen i Ukraina, gjorde at prisen til slutt endte på i overkant av 300 millioner. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2
BUDSJETTSPREKK: Velodromen skulle i utgangspunktet koste cirka 180 millioner. Vanskelige grunnforhold, samt dyrere byggematerialer på grunn av pandemien og krigen i Ukraina, gjorde at prisen til slutt endte på i overkant av 300 millioner. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

Sykkelforbundet vedgår at ikke alt går på skinner om dagen, men mener avtalen over tid er god. Les begrunnelsen lenger nede i saken.

– 2,5 millioner i husleie er dramatisk

– Jeg blir forundret over at leien skal mangedobles. En såpass høy leie i 15 år … det er langt utover det jeg i min tid ville ha ment var riktig og fornuftig å gjøre, sier han. 

– Når man har dårlige resultater og budsjetterer med et overskudd på 11.000 kroner i 2024, forstår alle at 2,5 millioner i husleie er dramatisk. Man skal redusere med nesten samme sum i sportsavdelingen, så her kan man si at penger som kunne blitt brukt på sportslig aktivitet blir brukt på husleie i stedet, fortsetter han.

Sætre har av enkelte blitt lansert som en mulig ny sykkelpresident når sykkeltinget skal bestemme seg for hvem som blir arvtakeren til Jan-Oddvar Sørnes førstkommende helg.

AVTROPPENDE PRESIDENT: Jan-Oddvar Sørnes har vært øverste leder i norsk sykkelsport siden 2018, men stiller ikke til gjenvalg på tinget førstkommende helg. Foto: Fredrik Hagen/NTB.
AVTROPPENDE PRESIDENT: Jan-Oddvar Sørnes har vært øverste leder i norsk sykkelsport siden 2018, men stiller ikke til gjenvalg på tinget førstkommende helg. Foto: Fredrik Hagen/NTB.

Han sier det «helt klart blir en prioritet å komme seg ut av den avtalen» om han skulle bli valgt til ny sykkelpresident.

– Burde ha vært styrebehandlet

Terje Johnsen, tidligere leder i Region Sør i forbundet, er også skeptisk til det han ser.

– 15 år?! Det er jo ikke noen som tegner avtaler som varer i 15 år i dag …, innleder han.

Johnsen, som etter sykkel-VM i Bergen 2017 var en uttalt kritiker av økonomihåndteringen i Sykkel-Norge, sier kostnadsøkningen fremstår «formidabel».

– Det er ikke akkurat helt vanlig med så lange avtaler. Det er det første jeg reagerer på. Jeg stusser også over at dette ikke ser ut til å være styrebehandlet. En så stor årlig kostnad, i en situasjon hvor forbundet nesten er konkurs, vil helt klart gå utover formålet til forbundet; å bidra til økt sykkelaktivitet i dette landet. Derfor burde det ha vært styrebehandlet, mener han.

Slår tilbake: – En riktig og god avtale

Sykkelpresident Sørnes og Dag Schartum-Hansen er ikke enige i kritikken.

Sistnevnte er 1. visepresident i forbundet og styreleder i selskapet som drifter velodromen: Norges Cykleforbunds Kompetansesenter (NCK).

– Det har hele tiden vært planen at NCF skulle flytte fra lokalene i Vøyenenga til sidebygget til Velodromen i Langenga, skriver de i en epost.

CELEBERT SELSKAP: Dag Schartum-Hansen (venstre) og sykkelpresident Jan-Oddvar Sørnes (høyre), sammen med idrettspresident Zaineb Al-Samarai (to fra venstre) og Asker-ordfører Lene Conradi under åpningen av velodromen i januar. Foto: Norges Cykleforbund.
CELEBERT SELSKAP: Dag Schartum-Hansen (venstre) og sykkelpresident Jan-Oddvar Sørnes (høyre), sammen med idrettspresident Zaineb Al-Samarai (to fra venstre) og Asker-ordfører Lene Conradi under åpningen av velodromen i januar. Foto: Norges Cykleforbund.

– Dette har ligget som et premiss i bygge- og flytteprosjektet hele tiden. Denne kontrakten ble inngått i mars 2020, og på dette tidspunktet var det ønskelig med en langsiktig og forutsigbar avtale, også med tanke på forventet vekst og ekspandering i forbindelse med velodromen og framleie.

Forbundet leier ut deler av sine lokaler til Veidekke, men de skal snart ut av kontorene.

Å få inn andre leietakere har «foreløpig ikke materialisert seg».

– I et 15 års perspektiv er dette en riktig og god avtale, men når dagens leietaker flytter ut av de arealer vi selv ikke trenger, er det viktig å jobbe for å få inn de leietagerne vi ønsker for å lykkes best mulig. Som mange andre, kunne vi ha ønsket oss vind i ryggen og ikke i front, men det er nå vi må jobbe godt og beholde troen på at satsingen er riktig til tross for den krevende perioden vi er inne i nå.

Hele svaret til Norges Cykleforbund

– Kostnad på kontorleie har økt fra 390.000 kroner til nesten 2,5 millioner. Hvorfor ble det slik?

– Det har hele tiden vært planen at NCF skulle flytte fra lokalene i Vøyenenga til sidebygget til Velodromen i Langenga når dette ble ferdigstilt. Dette har ligget som et premiss i bygge- og flytteprosjektet hele tiden. Denne kontrakten ble inngått i mars 2020, og på dette tidspunktet var det ønskelig med en langsiktig og forutsigbar avtale, også med tanke på forventet vekst og ekspandering ifm velodromen og framleie.

– Ser man i ettertid at avtalen ikke var god, eller mener forbundet at dette er en god avtale?

– NCF har etablert Velodromen i Asker sammen med Asker Kommune som et kompetansesenter for Sykling i Norge. Arealene NCF har leiet i sidebygget som NORDR Eiendom AS eier i dag, er et viktig element i det som i sum skal være et kompetansesenter for sykling. Leiekostnad pr. kvadratmeter er konkurransedyktig hensyn tatt til beliggenhet og kvalitet. I dette bygget er NTG -u lokalisert sammen med Læringsverkstedet idrettsbarnehage og i tillegg skulle NRG-U inn, men regjeringen ved statsråd Brenna endret kriteriene for støtte, slik at denne skolen ikke fikk starte opp. Poenget er at disse leietakerne er komplementære til Velodromanlegget og utviklingen av dette. I tillegg til velodrom, er anlegget et fleridrettsanlegg som i tillegg til sykkel, rommer alt fra fekting til håndball og paraidretter er også på veg inn.

– De lokalene som NCF har leid i sidebygget og som henger sammen med Velodromen og som omfattes av den leieavtalen det stilles spørsmål ved, har en tydelig bestemmelse som sier at NCF kan fremleie hele eller deler av det arealet leieavtalen omfatter. Poenget med dette arealet er å sikre rom for leietakere som sammen med Cykleforbundet kan utvikle og forsterke den virksomheten NCF og NCK AS skal drive. Det kan være fysioterapeuter, andre private helseforetak, sykkelrelevante firmaer eller også OLT som har vært forespurt. I den krevende perioden vi har vært inne i de siste to årene, har det foreløpig ikke materealiset seg konkrete avtaler, men arbeidet pågår kontinuerlig og vi har fortsatt ambisjoner om at det arealet som er ut over det NCF selv trenger, snart vil syde av aktivitet og understøtte forbundets arbeide for hele sykkel-Norge.

– Hittil har store deler av arealet vært leiet av Veidekke som nå leier her frem til sommeren 2024 og som etterlater seg kontorinnredning i lokalene av meget god kvalitet, som en del av leien. At lokalene nå er møblert bør gjøre terskelen lavere for leietakere å gå inn.

– Svaret på spørsmålet er med andre ord at i et 15 års perspektiv så er dette en riktig og god avtale, men når dagens leietaker flytter ut av de arealer vi selv ikke trenger, er det viktig å jobbe for å få inn de leietagerne vi ønsker for å lykkes best mulig med hele konseptet i Langenga. Som mange andre kunne vi ha ønsket oss vind i ryggen og ikke i front, men det er nå vi må jobbe godt og beholde troen på at satsingen er riktig til tross for den krevende perioden vi er inne i nå.

– Dette skjer samtidig som forbundet står i en nedbemanningsprosess, sportsavdeling må kutte med 2.750.000 kroner, og økonomien er trang. Har dere forståelse for at folk reagerer på denne avtalen?

– Det stemmer at NCF er inne i en omfattende gjennomgang av organisasjonen og måten vi rigger den på både organisatorisk og økonomisk. Det er krevende tider for frivilligheten og idretten i Norge nå, og NCF er intet unntak. Etter et sterkt negativt resultat i 2022, har vi klart å snu dette mye grunnet tydelige grep rundt bemanning, aktivitet og økonomi, og ikke alle grep vil gi synlige resultater på kort sikt. Vi, som alle andre, er nødt til å sette tæring etter næring, og da unngår vi ikke kutt til sportslig aktivitet heller, selv om vi i det lengste har prøvd å skåne denne delen av aktiviteten. Ved en forbedring på framleie vil dette bildet endre seg raskt.

– Hvorfor ble ikke avtalen styrebehandlet eller behandlet på tinget?

– Saken ble behandlet under sak 6 A, på forbundstinget på Sola den 6.-7. mars 2020, og leieavtalen mellom NCF og NCK AS ble inngått på bakgrunn av følgende vedtak: Forbundsstyret, som generalforsamling til NCK AS, gis fullmakt fra Forbundstinget 2020 til å inngå de nødvendige avtaler for få gjennomført prosjektet, under forutsetning av finansiering i KLP med garanti fra Asker Kommune. Vedtaket på Forbundstinget var énstemmig, og «nødvendige fullmakter» ble i flg. protokollen gitt. NCF’s styrevedtak ble fattet, og leiekontrakt utarbeidet i hht dette. Det vises også til protokoll fra styremøte i NCF 26/3-2020, sak 4F. Leiekostnadene er behørig nevnt i årsregnskaper, årsberetninger, fellesmøter og på Forbundsting.

Mener alle regler er fulgt

Sørnes og Schartum-Hansen er ikke uenige i at det er uheldig at forbundet må kutte såpass mye i sportslig aktivitet, men lover at eventuelle fremtidige inntekter de måtte få ved å leie ut lokaler skal komme aktiviteten til gode.

– Vi, som alle andre, er nødt til å sette tæring etter næring, og da unngår vi ikke kutt til sportslig aktivitet heller, selv om vi i det lengste har prøvd å skåne denne delen av aktiviteten. Ved en forbedring på framleie vil dette bildet endre seg raskt, skriver de. 

Sætre, den tidligere generalsekretæren, er ikke beroliget.

Han er enig med kritikken til Johnsen: En så stor økonomisk kostnad burde vært vedtatt enten av styret eller tinget.

– En såpass stor og omfattende kontrakt, som dreier seg om 20-30 millioner kroner over 15 år, er en investering som absolutt burde ha vært tingvedtatt, mener han.

KRITISK: Bjørn Sætre (høyre), her sammen med tidligere sykkelpresident Harald Tiedemann Hansen, mener det sittende styret burde ha tatt lærdom av sykkelsportens tøffe økonomiske fortid og løftet spørsmålet om en så stor kostnad til tinget. Foto: Gorm Kallestad/NTB.
KRITISK: Bjørn Sætre (høyre), her sammen med tidligere sykkelpresident Harald Tiedemann Hansen, mener det sittende styret burde ha tatt lærdom av sykkelsportens tøffe økonomiske fortid og løftet spørsmålet om en så stor kostnad til tinget. Foto: Gorm Kallestad/NTB.

Sørnes og Schartum-Hansen mener de har sitt på det tørre, og viser til et tingvedtak fra 2020 som lyder som følger:

«Forbundsstyret, som generalforsamling til NCK AS, gis fullmakt fra Forbundstinget 2020 til å inngå de nødvendige avtaler for få gjennomført prosjektet, under forutsetning av finansiering i KLP med garanti fra Asker kommune».

De mener altså at dette vedtaket inkluderer retten til å signere under på slike avtaler.

– Vedtaket på Forbundstinget var enstemmig, og «nødvendige fullmakter» ble ifølge protokollen gitt. NCFs styrevedtak ble fattet, og leiekontrakt utarbeidet i henhold til dette. 

Har du fått med deg disse klippene?