La ut denne videoen på Instagram - nå risikerer to norske topputøvere lange utestengelser

En av Norges beste boksere, Madeleine Angelsen, trente sammen med den allerede EPO-utestengte bokseren Hadi Srour. Nå er begge i trøbbel.

TV 2 forstår at det i midten av november ble innstilt på at OL-håpet Angelsen bør utestenges i ett år – mens Srour risikerer fire nye år på sidelinjen.

I en høyst uvanlig historie som inneholder Instagram-videoer, angivelig ulovlig trening på et treningssenter i Oslo og brudd på en allerede pågående lang utestengelse, risikerer begge utøverne utestengelser.

NEKTER FOR Å HA GJORT NOE GALT: Madeleine Angelsen, her fra en pressekonferanse i forbindelse med «The Homecoming»-boksestevnet i Spektrum i 2016, hvor hun varmet opp for Cecilie Brækhus. Foto: Heiko Junge / NTB.
NEKTER FOR Å HA GJORT NOE GALT: Madeleine Angelsen, her fra en pressekonferanse i forbindelse med «The Homecoming»-boksestevnet i Spektrum i 2016, hvor hun varmet opp for Cecilie Brækhus. Foto: Heiko Junge / NTB.

TV 2 vet at påtalenemnda i Antidoping Norge 16. november innstilte på en 12 måneder lang utestengelse av Angelsen for å ha trent med nevnte Srour. En endelig påtalebegjæring har ikke blitt tatt ut ennå.

Videre vet TV 2 at Hadi Srour, som snart har sonet ferdig en fire år lang utestengelse for EPO, risikerer opp til nye fire år på sidelinjen for å ha trent med andre utøvere og trent på et treningssenter han angivelig ikke har lov til å trene på. Påtalenemnda i Antidoping Norge har opprettet sak mot den tidligere proffbokseren.

Begge utøverne hevder sin uskyld og raser mot Antidoping Norge.

– Jeg kan ikke forstå at de har anledning til å sanksjonere mot hvem man er venn med og omgås på fritiden, sier Angelsen.

– Antidoping Norge er til for å beskytte utøvere og ta dopere, men det virker som de er mer fokusert på å ha rett og prøve å undertrykke sporten Angelsen og jeg bedriver, sier Srour.

Antidoping Norge påpeker at de har begrenset mulighet til å svare på påstander om saker som ikke er avsluttet, men kom med et generelt svar som kan leses lenger nede i saken

Skjebnesvanger Instagram-video

24 år gamle Angelsen er nordisk mester av året, er flere ganger norgesmester og har et uttalt mål om å delta i OL i Paris 2024.

27 år gamle Srour er den tidligere proffbokseren som i 2020 ble utestengt i fire år for å ha brukt EPO, noe han fortsatt nekter for å ha gjort. Han er i utgangspunktet utestengt til 16.januar 2023, men nå risikerer han opp til fire nye år på sidelinjen.

UTESTENGT: Hadi Srour er bare måneder unna å fullføre sin fire år lange utestengelse for EPO. Nå kan utestengelsen bli forlenget. Foto: Terje Pedersen / NTB
UTESTENGT: Hadi Srour er bare måneder unna å fullføre sin fire år lange utestengelse for EPO. Nå kan utestengelsen bli forlenget. Foto: Terje Pedersen / NTB

Problemet for begge to startet 20. juni.

Angelsen og Srour har i flere år vært nære venner, og på den aktuelle junidagen i sommer tok de en joggetur sammen, etterfulgt av noen bokseøvelser med puter (se video over).

Angelsen la ut en kort video av økten på sin egen Instagram-profil.

Det fikk Antidoping Norge med seg.

– Jeg ville aldri ha filmet noe regelstridig og lagt det ut på sosiale medier

Antidopingreglene setter vidtrekkende begrensninger for hvilken kontakt en utøver kan ha med en person som er utestengt - og vice versa.

TV 2 har sett påtalenemnda i Antidoping Norges beslutning av 16. november, og der mener de at reglene er brutt fordi kontakten har vært i en «idrettsrelatert sammenheng».

MERITTERT: Angelsen (venstre) kan blant annet skryte av å være både nordisk og norsk mester i sin vektklasse. Hun har også en bronse fra junior-EM i 2016 på CVen.
Foto: Heiko Junge / NTB
MERITTERT: Angelsen (venstre) kan blant annet skryte av å være både nordisk og norsk mester i sin vektklasse. Hun har også en bronse fra junior-EM i 2016 på CVen. Foto: Heiko Junge / NTB

Både Angelsen og Srour mener at dette ikke er tilfellet. De mener at Srour ikke har fungert som noen form for trener eller mentor for Angelsen, og begge mener treningsøkten kun må vurderes som sosialt samvær, da den både var privat og uorganisert.

– Jeg er uskyldig. Det stemmer ikke at jeg har hatt jevnlig trening med Srour. Vi har ikke på noe tidspunkt hatt trening som er organisert på noen annen måte enn fritidssyssel, ei heller har det vært kontakt mellom meg og ham som skulle bryte med Antidoping Norges (ADNO) regelverk, sier Angelsen.

– Angrer du nå på at du la ut videoen på Instagram?

– Det er klart at jeg nå angrer på det. Men det at den er lagt ut på Instagram, er i seg selv et bevis på at jeg ikke vurderer aktiviteten som et regelbrudd. Jeg ville aldri ha filmet noe jeg mener er regelstridig og lagt det ut på sosiale medier. Videoen viser samvær med en venn i min sommerferie (teksten på innlegget var «Vacation was nice»). Dette var en egenøkt, ikke en del av min organiserte trening i klubben for å bli en bedre utøver. Vi tok en joggetur og lagde en kort video etterpå. Jeg kan ikke forstå at ADNO har anledning til å sanksjonere mot hvem man er venn med og omgås på fritiden.

Formildende omstendigheter

ADNO påpeker at de ikke kan gå i detalj på saker før de er ferdig behandlet, men har følgende kommentar til Angelsens sak:

– Angelsen har bestridt vedtaket fra påtalenemnden og ønsker saken behandlet i NIFs domsutvalg. Påtalenemnden vil nå gjennomgå hennes innsigelser og vurdere om det skal tas ut påtalebegjæring i saken. Saken vil i så fall bli behandlet i domsutvalget, skriver Katharina Rise, leder i påtalenemnda.

LEDER AV PÅTALENEMNDA I ANTIDOPING NORGE: Katharina Rise. Foto: Riksadvokaten
LEDER AV PÅTALENEMNDA I ANTIDOPING NORGE: Katharina Rise. Foto: Riksadvokaten

Påtalenemnda har lagt til grunn at det skal ha funnet sted to regelstridige treninger sommeren 2022. En utøver kan utestenges i to år for brudd på reglene, men de innstiller på kun ett år all den tid bruddene skal ha skjedd i forbindelse med trening og ikke konkurranse, samt at øktene i hovedsak har vært uorganiserte.

– Ifølge reglementet, er det veldig mange ting man ikke har lov til å gjøre når det gjelder kontakt med utestengte personer. Er du sikker på at det dere har gjort er innenfor reglene?

– Jeg er kjent med ADNOs regelverk, og vet hva som står i loven jeg er tiltalt for. Jeg kan ikke forstå at jeg har gjort noe som bryter med denne regelen. Om det er tilfellet at vi har gjort noe regelstridig, så er regelen så vid at det er umulig å navigere seg i forhold til den. Da kan nesten hvilken som helst handling tolkes til å være et regelbrudd. Det må i så fall ADNO ta til etterretning, sier Angelsen.

Srour benekter flere påståtte regelbrudd

Srour er i potensielt enda større vansker enn Angelsen.

27-åringen, som nå studerer juss, er bare måneder unna å ha sonet ferdig sin fire år lange utestengelse for å ha brukt bloddopingpreparatet EPO.

Men Antidoping Norge har i høst varslet Srour om at de mistenker ham for flere brudd på reglene for utestengelse: han skal ha trent med andre utøvere på flere tidspunkt, samt trent på Domus Athletica-treningssenteret i Oslo.

Å trene med andre utøvere mens man er suspendert, samt å trene på et treningssenter tilknyttet Norges Idrettsforbund, kan resultere i en dom som er like lang som den opprinnelige utestengelsen.

Srour benekter alle anklagene.

Strid om det er lov å trene på treningssenter

I et brev datert 24. november med tittelen «Mistanke om nytt brudd på utestengelse», skriver ADNO at de har informasjon om at han på nytt skal ha trent med andre utøvere 2. november. Treningen skal ha foregått på Athletica-treningssenteret i Oslo, hvor ADNO i tillegg mener han ikke har lov til å trene.

«Athleticas treningsanlegg eies av Norges Studentidrettsforbund som er tilknyttet Norges Idrettsforbund (NIF). Som utestengt utøver er det ikke tillatt å trene i et idrettsanlegg tilknyttet NIF», står det i brevet fra ADNO.

Srour påpeker i sitt svar til ADNO at det er Studentsamskipnaden SiO, og ikke Norges Studentidrettsforbund, som står oppført som eier av treningssenteret.

Petter Kleven, leder for SiO Athletica, opplyser til TV 2 at senteret er med i Antidoping Norges program «Rent Senter», men at det er «Studentsamskipnaden SiO Athletica som driver treningssenteret Athletica Domus».

TV 2 forstår at SiO Athletica ikke er tilknyttet NIF.

Videre påstår Srour at han har trent med medstudenter, som han mener ikke kan defineres som «utøvere».

– Jeg synes at det er meget bemerkelsesverdig at ADNO ikke klarer å innhente korrekt informasjon før de sender ut anklagelser til mistenkte utøvere. De påstår at Athletica SiO er under idrettsforbundet, noe de klart ikke er. Og deretter definerer de jusstudenter som «utøvere» når de verken er medlem av noe klubb eller bedriver en sport i Norge, sier Srour, og legger til:

– Jeg synes samtidig at det er veldig farlig at en slik organisasjon, som er til for å ta dopere og lovløse utøvere, har så lav terskel til å sende ut anmeldelser uten å ha sitt på det rene. Det er ikke enkelt å få en slik mail fra Antidoping Norge. En utøvers verste mareritt er å bli anmeldt av ADNO, da rykte og karrieren ofte står på spill. Etter mitt syn er det her helt klart at ADNO diskriminerer både boksesporten og meg som person.

Antidoping Norge har blitt forelagt Srours påstander, og leder i påtalenemnda, Katharina Rise, skriver:

«Når det gjelder de anførslene som er fremmet, kan jeg si at på generelt grunnlag er ADNOs mandat å etterforske mulige brudd på dopingregelverket ved mistanke. En del av prosessen er at utøver får anledning til å uttale seg og imøtegå mistanken. Påtalenemnden vil deretter fatte sin beslutning med grunnlag i det totale bevisbildet, herunder utøvers forklaring».

Mer innhold fra TV 2