Idrettsvarslene:

Krever lovendring

Stortingspolitikere er sjokkert etter TV 2s avsløringer om idrettsvarslene som ikke ble tatt tak i. Nå krever de umiddelbar lovendring.

STILLER REGJERINGEN TIL VEGGS: De tre stortingspolitikerne Olaug Bollestad (KrF til venstre i bildet), Turid Kristensen (H) og Silje Hjemdal (Frp) har alle sendt spørsmål til regjeringen i dag. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2, Martin Leigland / TV 2 og Yngve Bugge Drangsholt / TV 2
STILLER REGJERINGEN TIL VEGGS: De tre stortingspolitikerne Olaug Bollestad (KrF til venstre i bildet), Turid Kristensen (H) og Silje Hjemdal (Frp) har alle sendt spørsmål til regjeringen i dag. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2, Martin Leigland / TV 2 og Yngve Bugge Drangsholt / TV 2

Avsløringene om idrettsvarslene som ikke ble tatt tak i har gjort inntrykk blant flere stortingspolitikere.

Høyres idrettspolitiske talskvinne Turid Kristensen er rystet.

– Jeg er dessverre ikke overrasket at dette har foregått da temaet har vært belyst tidligere. Men jeg er altså sjokkert over at det ikke har vært gjort mer, sier Kristensen.

RYSTET: Turid Kristensen (H). Foto: Martin Leigland / TV 2
RYSTET: Turid Kristensen (H). Foto: Martin Leigland / TV 2

Hun er selv idrettsmamma og kjenner saken på kroppen.

– Som mor tror jeg hadde blitt knust, fortvilet og rimelig forbannet over det som kommer frem. Det er sannsynligvis ikke alltid like lett å varsle om slike saker. Jeg hadde nok rett og slett blitt rasende, spesielt fordi vedkommende som har blitt varsla om så mange ganger - har fått fortsette. De som har stått frem fortjener derfor at det blir fortgang i dette, sier hun.

Det samme mener Silje Hjemdal i Frp.

– Det er en påkjenning at mennesker som har opplevd slikt føler at de må brette ut livet sitt til pressen for å få fokus på problemet. Jeg vil gi en takk til alle dem som har delt sitt innerste og mest vonde, men nå må vi ikke la deres stemme forsvinne, sier hun til TV 2.

Mannen har benektet alle anklagene, viser dokumenter fra idrettens domsutvalg og politiavhør.

Alle sakene er henlagt, og han ønsker ikke å kommentere saken overfor TV 2.

REAGERER: Silje Hjemdal (Frp). Foto: Yngve Bugge Drangsholt / TV2
REAGERER: Silje Hjemdal (Frp). Foto: Yngve Bugge Drangsholt / TV2

Krever svar fra Trettebergstuen

Allerede søndag kveld satte Kristensen seg ned og skrev et brev til idrettens øverste sjef, kulturminister Anette Trettebergstuen (Ap).

Der stilte hun spørsmål om hvordan statsråden skal sørge for at idretten får de nødvendige verktøyene for å forebygge og håndtere seksuell trakassering og overgrep?

Det kan ikke være slik at personopplysningsloven fører til at barn og unge ikke beskyttes mot seksuell trakassering og overgrep
Turid Kristensen i brev til statsråd Anette Trettebergstuen.

– Egentlig var det litt vanskelig å forstå at det kan ha fått pågå over så mange år, og at idretten ikke har hatt bedre verktøy for å håndtere dette. Ettersom foreldre og ledere har varslet - så er jeg sjokkert over at det ikke har blitt fulgt opp på en bedre måte. Så ser jeg at idretten har forsøkt å få dette på plass ovenfor Datatilsynet, men at de rett og slett har fått “nei” til dette. Sånn kan vi ikke ha det, sier hun.

I brevet til statsråden er derfor Kristensen krystallklar på at noe må gjøres:

Flere skriftlige spørsmål

Også KrF-leder Olaug Bollestad har i løpet av mandagen henvendt seg til Anette Trettebergstuen.

– Jeg viser til en rekke saker på TV 2 om overgrep i idretten og problemer i idretten for en systematisk oppfølging av varsler. Hva vil statsråden gjøre for å gi idretten bedre muligheter for å beskytte barn og unge fra overgrep?

SENDT SPØRSMÅL: Olaug Bollestad (KrF) reagerer sterkt på opplysningene som er kommet frem gjennom TV 2s saker. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2
SENDT SPØRSMÅL: Olaug Bollestad (KrF) reagerer sterkt på opplysningene som er kommet frem gjennom TV 2s saker. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Til TV 2 begrunner hun spørsmålet ytterligere.

– Det er trist og vondt å lese disse jentenes opplevelser i idretten. Her bør regjeringen se på regelverket, sier Olaug Bollestad.

Frps Silje Hjemdal stiller flere ministre til veggs, men starter med å utfordre barne- og familieminister Kjersti Toppe.

– Både barneminister og justisminister må komme på banen og sammen med kulturministeren fortelle hva de konkret har tenkt å gjøre med problemet.

– De tre statsråden må sette seg ned å snakke sammen snarest, og her bør NIF og politiet også inviteres. Dette samfunnsproblemet bekjemper ingen alene, sier Hjemdal.

Vil ha fortgang

Høyres Turid Kristensen er i likhet med Hjemdal klar på at det må en lovendring til. Og den må komme fort. Hun viser til en ventet stortingsmelding om seksuell trakassering i 2024

– Hvis regjeringen ikke er villige til å fremskynde stortingsmeldingen, så mener jeg at vi i hvert fall i første omgang må endre politiattestordningen slik at lag og organisasjoner kan få tilgang til oppdaterte politiattester på en enkel måte. En slik oppdatering vil ikke løse alt, men vi kan altså ikke vente helt til 2024. Dette er lavthengende frukt, sier Kristensen.

Det samme gjør Hjemdal, som forventer umiddelbar handling.

– Jeg har jobbet politisk med vold og overgrep i mange år og vet at det er en vanskelig og særs krevende tematikk. At det er vanskelig å snakke om og at mørketallene er så store er kanskje noe som gjør at det ikke får prioriteten det fortjener?, spør Silje Hjemdal.