KRITISK: President i Norges Cykleforbund Jan-Oddvar Sørnes er sterkt kritisk til idrettsledelsens håndtering av varslingssakene. Foto: Tor Erik Schrøder
KRITISK: President i Norges Cykleforbund Jan-Oddvar Sørnes er sterkt kritisk til idrettsledelsens håndtering av varslingssakene. Foto: Tor Erik Schrøder
Varslingssakene i NIF:

Krever at idrettsstyret rydder opp

Sykkelpresident Jan-Oddvar Sørnes er professor i organisasjonskommunikasjon og ekspert på varslinger. Han er svært oppgitt over Idrettsforbundets håndtering av varslingssakene.

– Jeg blir nesten målløs når jeg leser det som kommer frem, sier sykkelpresident Jan-Oddvar Sørnes til TV 2.

Han har fulgt varslingssakene i Norges Idrettsforbund (NIF) med ekstra interesse; til daglig er han professor i organisasjonskommunikasjon og ledelse ved Nord Universitet og har blant annet skrevet en bok om varslinger.

Sykkelpresidenten har derfor ekspertkunnskap rundt det som har preget norsk idretts øverste ledelse de siste månedene.

– Altså, mangel på profesjonell håndteringen av dette, over tid, er oppskriften på å ødelegge omdømmet til norsk idrett, er Sørnes konklusjon.

Som sykkelpresident kjenner professoren idretten fra innsiden. Men de tre varslingssakene var for ham ukjente inntil de kom frem i media.

Han reagerer spesielt på saken mot Marco Elsafadi, der konklusjonen var at det hele baserte seg på en «misforståelse».

– Uten at jeg har kjennskap til sakens detaljer, fremstår dette som et misbruk av varslingsrutinene i Norges Idrettsforbund (NIF). Derfor burde denne saken blitt søkt løst gjennom andre mekanismer og i minnelighet, sier Sørnes.

Beskriver mønster

Han peker videre på det samme som Pål Thomassen og Lise Christoffersen nylig sa til TV 2 da de stod frem som omvarslede i en annen sak; nemlig at det tegner seg et tydelig mønster i de tre sakene.

STOD FREM: Pål Thomassen og Lise Christoffersen stod mandag frem med sin varslingssak. Foto: Ditlev Eidsmo
STOD FREM: Pål Thomassen og Lise Christoffersen stod mandag frem med sin varslingssak. Foto: Ditlev Eidsmo

– Etter min mening er varslingsrutinene i NIF gode, så her virker det som problemet har vært mangel på rolleavklaring rundt hvordan akkurat dette burde vært håndtert. Man har ikke lært av tidligere feil, og det finner jeg merkelig, sier han.

– Hva tror du årsaken til det er?

– Det er vanskelig å si, men dette kan skyldes for tette bånd mellom politisk ledelse ved presidentskapet og administrativ/operativ ledelse ved generalsekretær og juridisk sjef. Basert på det som kommer frem i disse sakene må dette skillet nå tydelig dras opp, for å vise at organisasjonen faktisk lærer. Ikke minst for å unngå unødig ressursbruk og ytterligere omdømmetap, sier Sørnes.

Vil ha styremedlemmer på banen

I samtlige tre saker har det blitt leid inn ekstern hjelp i form av advokater som har gransket varslinger. Dette til tross for at idrettsforbundet har en egen juridisk avdeling.

I varslingssaken mot Marco Elsafadi ble det brukt oppimot 1,5 millioner kroner på ekstern advokat- og PR-hjelp.

Hvor mye som er brukt på de tre varslingssakene til sammen har ikke NIF oppgitt.

Nå krever sykkelpresidenten at hele styret tar ansvar, stiller de riktige spørsmålene og krever svar.

– Dette er åpenbart et ledelsesansvar, med styreleder som den øverste ansvarlige, men la meg understreke at det er et kollektivt ansvar for alle som sitter i NIF styret å bidra til et godt samarbeidsklima og rett fokus. Det er noen som ikke er på ball.

– Dette bør derfor være pri en for alle i styret, der man utad står samlet og tydelig på hvordan vi skal løse et opphop av utfordringer som bare vokser mens man krangle, sier han.

– Skittkasting i idretten

Hvis ikke dette skjer er han redd at omdømmet til norsk idrett slår enda større sprekker.

– Slike saker er naturlig nok særdeles skadelig for NIF, men dette er utfordrende og ødeleggende for hele idrettsbevegelsen rent omdømmemessig. Det rammer oss i særforbundene, og det rammer helt ned til klubbnivå i det ganske land, sier han og legger at han daglig får spørsmål som hva er det egentlig med idretten?

BEKYMRET: Jan-Oddvar Sørnes mener noen i idrettsstyret må vise handlekraft. Foto: Fredrik Hagen
BEKYMRET: Jan-Oddvar Sørnes mener noen i idrettsstyret må vise handlekraft. Foto: Fredrik Hagen

– Det mest urovekkende er imidlertid at saker som skader tillit og omdømme virker å komme på løpende bånd, og jeg kan ikke komme på andre steder det er mer skittkasting enn i idretten. Alt dette utfordrer hele det fundamentet idrettslig aktivitet er tuftet på, og vi kan ikke ha det slik lenger, sier Jan-Oddvar Sørnes.

Styret i Norges idrettsforbund møtes mandag og tirsdag denne uken til et todagersmøte. Håndteringen av varslingssakene er etter det TV 2 forstår blant sakene som står på agendaen.