Klar beskjed i brev til skipresidenten

I en mail TV 2 har fått tilgang til får Skiforbundet-topper tydelig beskjed av eget lovutvalg.

 Foto: Ole Martin Wold
Oslo 20230531. 
Alpinist Lucas Braathen under presentasjonen av kommende sesongs alpintlandslag i Oslo onsdag.
Foto: Erik Flaaris Johansen / NTB

Konflikten mellom Norges Skiforbund og alpinistene, samt langrennstjernen Johannes Høsflot Klæbo, omhandler markedsrettigheter, nærmere bestemt bilderettigheter.

Hovedspørsmålet gjennom prosessen, som startet flere år tilbake i tid, har handlet om hvem og i hvilken grad Skiforbundet eller utøverne eier disse markedsrettighetene.

I november 2022 ga lovutvalget i Norges Skiforbund utøverne en seier i spørsmålet. Overraskelsen var derfor stor da Skistyret i mai i år vedtok en ny landslagsavtale, uten å ha nevnt vedtaket med et ord, ifølge advokat Pål Kleven, som representerer alpinistene og Johannes Høsflot Klæbo i saken.

Argumenterte i sommer

I etterkant har norske alpinister gått hardt ut mot Skiforbundet. I et nytt TV 2-intervju sier Lucas Braathen, som har frontet saken sammen med Aleksander Aamodt Kilde, at han «føler seg lite respektert.»

Siden saken sprakk i media i sommer har Skiforbundet argumentert for at den nye landslagsavtalen var i henhold til lovutvalgets avgjørelse i november året før.

Konstituert generalsekretær Øistein Lunde skrev blant annet følgende i en SMS til TV 2 like før sommeren:

– Vi kjenner oss ikke igjen i påstandene om at NSF ikke har hensyntatt lovutvalgets uttalelse. Uttalelsen fra utvalget har vært en del av grunnlaget for behandlingen av årets landslagsavtale, og har sammen med andre tilbakemeldinger, erfaringer og vurderinger ført til at NSF har gjort endringer i landslagsavtalen.

Mail til Skiforbundet-topper: – Ingen tvil

I en mail TV 2 har fått tilgang til, datert 6. september, kommer imidlertid lovutvalgets leder Andreas Ekker med en tydelig beskjed til nåværende generalsekretær Arne Baumann og skipresident Tove Moe Dyrhaug:

«Det er ingen tvil om at ordlyden i den landslagsavtalen som ble vedtatt av Skistyret våren 2023, ikke er i overenskomst med LPUs (lov- og påtaleutvalget, journ.anm) uttalelse vedrørende utøvernes markedsrettigheter av 10.11.22

Mailen ble sendt i forkant av et møte mellom Skiforbundet/Dyrhaug og utøverne/Kleven. Også Arvid Wisløff, leder i Skiforundets kontrollutvalg, står på mottakerlisten. TV 2 er kjent med at nye møter har blitt avholdt i uken som var.

Avisen VG har også omtalt saken.

Videre i brevet heter det at «LPU håper det ovennevnte kan bidra til møtet på en konstruktiv måte, og at denne saken nå kan løse seg til det beste for norsk skisport»

«LPU kan avslutningsvis være behjelpelig med, i samspill med administrasjonen og utøverne, å ferdigstille endelig ny ordlyd i landslagsavtalen i sin helhet etter revisjon».

TV 2 har forsøkt å få en kommentar fra skipresident Tove Moe Dyrhaug og generalsekretær Arne Baumann, men de ønsker ikke å kommentere saken utover sistnevntes kommentar til TV 2 torsdag.

– Vårt fokus er å løse denne saken, og vi ønsker derfor ikke å uttale oss i media nå, sa Baumann da.

Andreas Ekker svarer følgende i en SMS til TV 2:

– LPU har ingen kommentar til dette på det nåværende tidspunkt.

Det har heller ikke advokat Pål Kleven.

Du kan lese mer om sakskomplekset og bakgrunnen for konflikten i sakene under.