UT MOT KJØLL: Valgkomitéleder Terje Roel er kritisk til at Berit Kjøll uttalte at motkandidat Zaineb Al-Samarai har drevet valgkamp inn mot valgkomitéen. Foto: Terje Pedersen
UT MOT KJØLL: Valgkomitéleder Terje Roel er kritisk til at Berit Kjøll uttalte at motkandidat Zaineb Al-Samarai har drevet valgkamp inn mot valgkomitéen. Foto: Terje Pedersen
Valgkampen i NIF:

– Kjøll snakker ikke sant

Valgkomitéens leder Terje Roel mener idrettspresident Berit Kjøll ikke snakket sant under Dagsnytt 18 forrige uke.

– Jeg synes det er veldig ubehagelig å bli en del av dette. Vi har gjort en grundig jobb, sier lederen av Norges Idrettsforbunds valgkomité Terje Roel til TV 2.

Han reagerer sterkt på at idrettspresident Berit Kjøll kom med følgende uttalelse i retning motkandidat Zaineb Al-Samarai i Dagsnytt 18 forrige uke:

«Da valgkomitéen kom med sin innstilling, så hadde det pågått ganske mye arbeid inn mot valgkomiteen fra deg, Zaineb, og dine støttespillere. Og da hadde jeg ikke gjort noen jobb på det.»

– Dette er ikke sant, sier Terje Roel.

– Faktum er at ingen av de to presidentkandidatene har tatt kontakt med valgkomitéen for å drive valgkamp. Jeg har heller ikke opplevd at noen som har representert Zaineb Al-Samarai på noen måte har tatt kontakt med oss heller, fortsetter han.

– President med urent spill

Tvert i mot, oppgir Roel, at Berit Kjøll hadde spesielt én aktiv støttespiller som forsøkte å påvirke valgkomitéens avgjørelse.

– Jeg kan være åpen om at jeg underveis ble kontaktet av til sammen seks særforbundspresidenter og én kretsleder. To av presidentene støttet ingen, men ønsket å henstille om å finne en samlende kandidat. To presidenter og én kretsleder støttet Al-Samarai, mens to andre presidenter støttet Kjøll.

Videre forteller Roel at spesielt den ene av de to Kjøll-støttespillerne var aktiv.

KRITISK: Terje Roel er sterkt kritisk til én særforbundspresident som ifølge ham forsøkte å trekke Zaineb Al-Samarai ned i søla. Foto: Terje Pedersen
KRITISK: Terje Roel er sterkt kritisk til én særforbundspresident som ifølge ham forsøkte å trekke Zaineb Al-Samarai ned i søla. Foto: Terje Pedersen

– Den ene presidenten hadde jeg også et møte med, og han tok også kontakt fredagen før palmesøndagen og ba meg ringe en navngitt person som hadde opplysninger om motkandidat Al-Samarai.

– Hvordan reagerte du da?

– Jeg var dønn sliten etter å ha vært på konferanse i Wien og sa til vedkommende at «send meg nummeret», for å avslutte samtalen. Jeg ringte så til den som hadde informasjon, men la ikke vekt på det vedkommende kom med. Vi hadde bestemt oss for å forholde oss til referansene som kandidatene oppga selv, sier Roel.

– Hvordan oppfattet du dette?

– Jeg oppfatter det ikke som vanlig. Her er det jo slik at man forsøker å dra den andre kandidaten ned i søla, fremfor å fremme sin egen kandidat. Det reagerer jeg på, sier Roel og legger til.

– Det er mulig man må regne med slik i en presidentkamp, men jeg synes det er urent spill.

Kjøll: – Ingen ytterligere kommentar

Idrettspresident Berit Kjøll har fått spørsmål fra TV 2 om hvilket grunnlag hun har for å si at Al-Samarai drev valgkamp inn mot valgkomitéen, samt også bedt henne om en kommentar på at valgkomitéens leder mener at hun snakket usant?

– Jeg refererer til de debattene jeg deltatt i, og har ingen ytterligere kommentarer. Mitt fokus fremover mot Idrettstinget vil være på de saker vi har gjennomført, og ikke minst på de sakene vi ønsker å prioritere fremover i kommende Tingperiode, svarer Kjøll i en epost til TV 2.

ORDKNAPP: Berit Kjøll er ordknapp om Terje Roels utspill og ønsker ikke å besvare TV 2s spørsmål om saken.
ORDKNAPP: Berit Kjøll er ordknapp om Terje Roels utspill og ønsker ikke å besvare TV 2s spørsmål om saken.

Til Dagsnytt 18 uttalte også idrettspresidenten at hun skulle starte «sin» valgkamp da valgkomiteens innstilling kom.

TV 2 har spurt Kjøll om hvordan dette stiller seg til opplysningene om at hennes støttespillere skal ha jobbet opp mot valgkomiteen på et langt tidligere tidspunkt?

Dette har ikke idrettspresidenten besvart.