Full krangel om istid - stengte barn ute i tre år

En ishockeyklubb ble utestengt i tre år etter en krangel mellom idrettsledere. Klubblederen hevder de har blitt utsatt grovt maktmisbruk.

UTESTENGT: Hockeyspillere ble nektet adgang til Sonja Henie Ishall på Frogner i Oslo. Foto: Torstein Wold / TV 2
UTESTENGT: Hockeyspillere ble nektet adgang til Sonja Henie Ishall på Frogner i Oslo. Foto: Torstein Wold / TV 2

De to tidligere lagkameratene står med nesa inntil glasset og titter inn.

– Det er helt tomt der inne nå, sier guttene.

De må se ishallen utenfra. De er ikke lenger velkomne inn.

Axel og Leopold får ikke lenger spille i ishallen på Oslo vest Foto: Torstein Wold / TV 2
Axel og Leopold får ikke lenger spille i ishallen på Oslo vest Foto: Torstein Wold / TV 2

– At vi barna skal straffes for noe de voksne har en krangel om, synes jeg er helt idiotisk, sier Axel Svendsen til TV 2.

Vi må spole tilbake til 2018.

Da Sonja Henie ishall skulle bygges børstet en gjeng entusiaster på Oslo vest liv i en den gamle klubben, Oslo ishockeyklubb.

Fikk avslag på søknaden

I rammeplanen ble det poengtert at hallen skulle «gi kunstløp og ishockey muligheter til å utøves på Oslo vest.»

– Vi så på det som en fin mulighet for å samle hockeyungdom også på vestkanten, sier styreleder i Oslo Ishockeyklubb, Rolf Kirkvaag jr. til TV 2.

HOCKEYKLUBB: Rolf Kirkvaag jr. spilte ishockey for Oslo Ishockeyklubb på 70-tallet like ved Sonja Henie ishall Foto: Øyvind Brattegard / TV 2
HOCKEYKLUBB: Rolf Kirkvaag jr. spilte ishockey for Oslo Ishockeyklubb på 70-tallet like ved Sonja Henie ishall Foto: Øyvind Brattegard / TV 2

Oslo ishockeyklubb ville starte med et U13-lag og en hockeyskole for barn mellom fire og tolv år. Målet på sikt var å bli Norges beste breddeklubb i ishockey, men da de søkte om timer, fikk de først nei.

Kunstløp og bandy fikk en stor andel av timene, sammen med kortbane.

– Det virket ikke som det skulle være ishockey i denne hallen, sier hockeyveteranen.

Klubben fikk hjelp til å klage, og påpekte at hallen var tiltenkt blant annet ishockey. De fikk da tildelt 5,5 timer i uka.

U13-laget til Oslo Ishockeyklubb på is i Sonja Henie ishall tidligere. Foto: Privat
U13-laget til Oslo Ishockeyklubb på is i Sonja Henie ishall tidligere. Foto: Privat

Etter en lang periode med nedstengte haller som følge av koronapandemien, åpnet endelig hallen for breddeidrett igjen i slutten av mai.

I utgangspunktet blir isen fjernet i hallen i april, men på grunn av koronarestriksjonene skulle isen ligge til juni dette året.

Sonja Henie Ishall ble åpnet for bruk i 2020. Foto: Torstein Wold / TV 2
Sonja Henie Ishall ble åpnet for bruk i 2020. Foto: Torstein Wold / TV 2

– Vi ble bedt om å pakke sakene våre

Da de femten 12- og 13-åringene møtte opp til trening 27. mai 2021, starte bråket som har sørget for nær to år med krangling og frustrasjon.

– Vi fikk ikke noe svar på at det ikke var vår time, så vi visste ingenting når vi kom hit. De hevder de forsøkte å ringe mens vi stod her, sier Kirkvaag jr.

TV 2 har tilgang til en e-post-utveksling mellom klubben og Bymiljøetatens driftsansvarlige i forkant av treningen, hvor klubben ga uttrykk for at de gledet seg over at ungdommene fikk istid i hallen før den stengte for sommeren.

Klubben fikk til svar om at mailen var mottatt.

– Jeg stod her, kjempespent og klar for å prøve den nye ishockeyhallen. Endelig hadde vi fått en egen bane vi kunne spille på, men så gikk det egentlig bare rett vest, forteller Leopold Strand.

Han ble lokket til å spille ishockey av noen venner i nærmiljøet på Frogner. De bodde bare et steinkast unna. Han ble umiddelbart bitt av basillen og la ned mange treningstimer for å bli god nok på skøyter til å komme med på laget.

Kameraten forteller at de ble bedt om å reise hjem. De hadde ingen istid i denne hallen og fikk ikke gå inn.

– Vi fikk ikke noen forklaring i det hele tatt, vi ble bare bedt om å pakke sakene våre og gå, sier Axel.

Leopold og Axel på treningsscamp i Sverige Foto: privat
Leopold og Axel på treningsscamp i Sverige Foto: privat

Rolf Kirkvaag jr., som var styreleder i klubben, gikk inn i hallen for å prate med kunstløpklubben som trente på isen. De ble ifølge ham enige om at de kunne få de siste 30 minuttene av deres istid siden, guttene stod ferdig skiftet.

– Det ble en fin dag for både spillere og foreldre før vi reiste hjem. Vi fikk ingen advarsler på noen som helst måte, forteller Kirkvaag.

Men den versjonen er det ulike meninger om.

Utestengte klubben i tre år

TV 2 har vært i kontakt med generalsekretær i Oslo Idrettskrets, Magne Brekke, som har behandlet denne saken på vegne av idrettskretsen og Oslo kommune.

Han mener klubben skal ha fått beskjed om at de ikke hadde istid.

At hallen utelukkende skulle brukes av kunstløp, rinkbandy og kortbane frem til hallen sommerstengte. Ishockey fikk brukstiden i øvrige haller, ifølge Brekke.

– De fikk tydelig beskjed, sier Brekke til TV 2.

AVVISER: Magne Brekke, Generalsekretær i Oslo Idrettskrets fikk fullmakt av Idrettskretsens styre til å behandle saken om Oslo Ishockeyklubb Foto: Bjørn Roger Brevik / TV 2
AVVISER: Magne Brekke, Generalsekretær i Oslo Idrettskrets fikk fullmakt av Idrettskretsens styre til å behandle saken om Oslo Ishockeyklubb Foto: Bjørn Roger Brevik / TV 2

Brekke hevder klubben ble varslet av driftsansvarlig i hallen. Det benekter klubben og henviser til mailutvekslingen med henne to dager i forkant av hendelsen. TV 2 er kjent med at driftsansvarlige var i dialog med en ansatt i klubben en drøy time før treningen skulle starte, men han var langtidssykemeldt og beskjeden nådde ikke klubben før de var i hallen.

Det foreligger ifølge Brekke ikke noen skriftlig beskjed om at de ikke kunne benytte sine oppsatte timer.

Fem uker senere fikk klubben en beskjed de fremdeles ikke aksepterer - de var utestengt fra hallen i tre år.

Foreldre og utøvere tok beskjeden tungt.

– Det kom som et stort sjokk. Det var mye negative følelser. Jeg følte meg helt tom, rett og slett. Gode vennskap hadde begynte å bli formet, så det var skikkelig kjipt, forteller Leopold.

Moren trodde først ikke på det hun hadde fått høre.

– Sønnen min var knust. Han hadde brukt mye tid på å bygge seg opp til å bli hockeykeeper. Det er veldig, veldig synd for signalet det gir til ungdommene i området. At de ikke er velkomne her, sier Maria Strand og legger til:

– Jeg har vanskelig for å se at det som skjedde skal være så alvorlig at man må ta gleden fra en gruppe 12-åringer, sier hun fortvilet.

FORTVILER: Maria Strand forstår ikke hvorfor barna blir skadelidende i denne saken Foto: Torstein Wold / TV 2
FORTVILER: Maria Strand forstår ikke hvorfor barna blir skadelidende i denne saken Foto: Torstein Wold / TV 2

I vedtaket TV 2 har fått tilgang til står det at klubben har «utvist holdninger og oppførsel vi ikke kan leve med. Det innebærer klare brudd på ordensreglementet».

De henviser til at klubben skal ha nektet å bruke munnbind og antibac. Dette benekter klubben, som viser til at de kjøpte og tok på munnbind før de entret hallen. De mener at de heller aldri fått tilsnakk eller advarsler om manglende koronatiltak.

Videre står det i vedtaket at de «tvinger seg inn i hallen og truer bort de som er der. De tar seg til rette på kommunal grunn og tar treningstid de ikke har.»

Det er Kirkvaag jr. det blir referert til, som gikk inn i hallen og pratet med treneren av kunstløpklubben.

Han benekter at det skjedde slik det ble beskrevet i vedtaket.

TV 2 har fått innsyn i klagene fra Bymiljøetaten. Klagerne er anonymisert, men der blir Kirkvaag jr. karakterisert som respektløs og uhyggelig.

UENIG: Rolf Kirkvaag jr. er styreleder i Oslo Ishockeyklubb og ble med resten av klubben utestengt i tre år Foto: Øyvind Brattegard / TV 2
UENIG: Rolf Kirkvaag jr. er styreleder i Oslo Ishockeyklubb og ble med resten av klubben utestengt i tre år Foto: Øyvind Brattegard / TV 2

– Hva slags mulighet fikk dere til å fortelle deres versjon?

– Ingen mulighet. Vi ble ikke hørt eller spurt, sier Kirkvaag.

Før han fortsetter:

– Dette betydde at barna i klubben, altså femti barn som stod klare til å begynne på ishockeyskole, heller ikke fikk begynne. Jeg får fremdeles telefoner fra foreldre som spør: Når skal ishockeyen begynne, sier han og legger til:

– Situasjonen er ganske grov, med tanke på at det er barna som straffes.

Brekke fra Oslo Idrettskrets mener han ringte Kirkvaag jr. før vedtaket ble fattet, for å få hans versjon av hendelsen. Det benekter Kirkvaag jr. Det finnes heller ingen skriftlig dokumentasjon på samtalen.

– Dette er klubbens ansvar

Brekke bekrefter i samtale med TV 2 at det aldri var snakk om noe fysisk konfrontasjon, men at Kirkvaag jr. ble oppfattet som truende i sin samtale med treneren som hadde istid.

– Jeg har aldri tidligere i denne jobben opplevd at en klubb som ikke har treningstid, tar seg inn i en kommunal hall på denne måten, sier Brekke.

– Men krangelen denne ettermiddagen gikk utover veldig mange barn, som mistet sitt samlingspunkt. Er ikke dette en overreaksjon?

– Nei, det er det ikke. Dette er klubbens ansvar. Dessuten var de kun utestengt fra denne hallen. De kunne trene i andre haller, hevder Brekke.

Det første vedtaket utestengte Oslo Ishockeyklubb fra alle kommunale idrettsanlegg hvor Oslo Idrettskrets forvaltet tiden. Det ble senere endret.

Men iskapasiteten i Oslo er sprengt. Å skulle få istid i en annen hall så klubben på som problematisk.

– Dessuten var ikke poenget til Oslo idrettskrets at barn og ungdom skulle få utøve idrett i sitt nærmiljø? Nå måtte klubben splittes opp og spillere gå hvert til sitt for å kunne spille hockey, sier Kirkvaag jr.

Kirkvaag jr. tilbød å trekke seg som styreleder for klubben dersom det ville gi spillerne istiden tilbake, uten at det hjalp, ifølge Kirkvaag jr.

Samtidig kommer det frem av vedtaket fra Oslo idrettskrets at klubben ikke hadde klagerett.

De ble derfor anbefalt å ta saken til Idrettsforbundets egen påtalenemd. Men de kunne ikke komme med en dom i saken, siden saken falt inn under et annet regelverk, likevel var de tydelige i sin konklusjon:

At vedtaket er meget strengt, at det har store konsekvenser for uskyldige ungdommer og at saksbehandlingen er svært mangelfull.

– Hva tenker du om påtalenemdas konklusjon i denne saken, Brekke?

– Denne bestrider jeg. De har ikke noe grunnlag for å mene noe om vår saksbehandling, sier generalsekretæren i Oslo Idrettskrets.

Påtalenemdas konklusjon:

«Pålalenemda konstaterer at vedtaket av 2. juli 2021 er meget strengt. Selv om vedtaket formentlig ligger innenfor idrettskretsens handlingsrom, og at Oslo idrettskrets er gitt myndighet til å treffe en slik reaksjon, er det lite tvilsomt at fratagelse av istid i tre år i praksis har store konsekvenser for den aktuelle klubben og i særdeleshet uskyldige ungdommer. Dette stiller strenge krav til en forsvarlig og åpen saksbehandling (…) at også de/den som treffer avgjørelsen er habile og ikke har lagt vekt på utenforliggende hensyn.

Videre skriver de:

«Det er påtalenemdas syn at at saksbehandlingen har vært svært mangelfull. I saker hvor det oppstår en konflikt, som her, er det grunnleggende viktig at begge siders anførsler vurderes nøye og at det legges til rette for at vedtak kan påklages.(...) Påtalenemda konstaterer at Oslo idrettskrets, Oslo kommune og Statsforvalteren alle inntar det standpunkt at det ikke foreligger klagerett. Påtalenemda finner en slik forståelse og praksis problematisk.”

– Det blir for dumt

I vedtaket ble det også kjent at det var anleggseier, Bymiljøetaten, som oppfordret Oslo Idrettskrets til å frata hockeyklubben rettighetene i hallen.

Driftsansvarlig i hallen for Bymiljøetaten har tidligere jobbet i Idrettsforbundet og i Oslo idrettskrets. I mai dette året hadde hun blitt presentert som den nye daglige lederen i Oslo og Akershus bandyregion, og skulle tiltre stillingen i september. I tillegg var hun styreleder i Røa IL, som hadde brukstimer i hallen.

– En åpenbar interessekonflikt når bandyen fikk over 16 timer i hallen fra starten av, hevder Kirkvaag jr.

TV 2 har presentert saken for daværende driftsansvarlige som ikke lenger jobber i Bymiljøetaten. Hun ønsker ikke å gi noen kommentar.

Bymiljøetatens kommunikasjonsdirektør, Richard Konsteien sier de er uenige i hvordan denne saken fremstilles.

– Bymiljøetaten kjenner seg overhodet ikke igjen i disse påstandene, og vi syns det er uholdbart å komme med beskyldninger mot enkeltansatte i Oslo kommune.

I en periode med veldig strenge koronaregler opptrådte Oslo Ishockey Klubb uakseptabelt og uten normal folkeskikk, mener Konsteien.

– På bakgrunn av disse hendelsene ble de utestengt fra dette is-anlegget av Oslo Idrettskrets. At de prøver å skylde på feil hos andre, eller trekke opp konspirasjoner om at det er bandy-interesser som står bak ekskluderingen hjelper ikke på dette inntrykket.

SKUFFET: Axel og Leopold fikk ikke lenger mulighet til å spille ishockey sammen. Foto: Torstein Wold / TV 2
SKUFFET: Axel og Leopold fikk ikke lenger mulighet til å spille ishockey sammen. Foto: Torstein Wold / TV 2

Ga seg med ishockey

Axel Svendsen og Leopold Strand syns fortsatt det er vondt å snakke om miljøet og laget som ble oppløst.

– Vi vil bare ha et sted for samhold, et sted for idrett og ha det gøy. Å få det til her på vestkanten hadde vært en drøm. Men det går ikke fordi noen voksne sitter og krangler. Det blir bare for dumt, sier Leopold.

Han ga seg med ishockey etter denne saken, sammen med flere av de andre på laget. Svendsen reiser nå til andre siden av byen, til Manglerud, for å spille ishockey.

Oslo Ishockeyklubb har ikke gitt opp kampen om istid i hallen, og har nå klaget saken inn til Sivilombudet.

Det er ventet et svar i saken i løpet av mai.

– Det er maktmisbruk i grov forstand. Det er det snilleste jeg kan si om dette, sier Kirkvaag jr.

Han sier at de ikke kommer til å gi seg før saken blir behandlet på en skikkelig måte.

– Dette er en vond sak for mange barn og det er grunnen vår til å stå i dette, avslutter han.