– Det er en skandale

Oslo Idrettskrets stengte denne klubben ute fra all aktivitet i ishall i tre år. Nå mener Sivilombudet at saken ble feilbehandlet.

13-års laget til Oslo ishockeyklubb før de ble nektet adgang i Sonja Henie ishall Foto: Privat
13-års laget til Oslo ishockeyklubb før de ble nektet adgang i Sonja Henie ishall Foto: Privat

For to år siden ble disse hockeyspillerne til Oslo Ishockeyklubb utestengt fra Sonja Henie ishall i tre år etter en krangel mellom idrettsledere.

Nå mener Sivilombudet at Oslo kommune må behandle saken på nytt.

– Straffen har rammet oss hardt i disse to årene og barna har gått glipp av trening og kamper i denne perioden. Det er en skandale, sier Oslo Ishockeyklubbs advokat, Knut Howlid.

Saken handler om istid i nye Sonja Henie ishall, som ligger på Frogner i Oslo. Ishockeyklubben hadde fått tildelt 5,5 timer i uka på isen og i mai 2021 møtte 13-årslaget opp til det de trodde var sin istid.

Da en kunstløpklubb benyttet tiden hevder Oslo Ishockeyklubbs leder, Rolf Kirkvaag jr. at han gikk inn for å prate med lederen av kunstløpklubben for sammen å bli enige om hvordan de skulle løse saken. Det endte med at spillerne fikk en halvtime av istiden.

Leder i Oslo Ishockeyklubb, Rolf Kirkvaag jr. kjemper fortsatt for istid i Sonja Henie ishall Foto: Øyvind Brattegard / TV 2
Leder i Oslo Ishockeyklubb, Rolf Kirkvaag jr. kjemper fortsatt for istid i Sonja Henie ishall Foto: Øyvind Brattegard / TV 2

– Det ble en fin dag for både spillere og foreldre før vi reiste hjem. Vi fikk ingen advarsler på noen som helst måte, fortalte Kirkvaag jr. til TV 2.

– Det kom som et stort sjokk

Men den versjonen er det ulike meninger om. Oslo Idrettskrets hevder klubben hadde blitt informert om at de ikke hadde treningstid i hallen, klubben hevder de aldri fikk beskjed.

TV 2 har fått innsyn i klagene fra Bymiljøetaten. Klagerne er anonymisert, men der blir Kirkvaag jr. karakterisert som respektløs og uhyggelig.

Oslo Idrettskrets utestengte klubben fra Sonja Henie ishall i tre år etter hendelsen.

I utgangspunktet ble klubben utestengt fra alle ishaller i hovedstaden hvor Oslo Idrettskrets forvaltet tiden, men det ble senere omgjort.

I vedtaket TV 2 har fått tilgang til står det at klubben har «utvist holdninger og oppførsel vi ikke kan leve med. Det innebærer klare brudd på ordensreglementet. De tvinger seg inn i hallen og truer bort de som er der. De tar seg til rette på kommunal grunn og tar treningstid de ikke har.»

– Det kom som et stort sjokk. Det var mye negative følelser. Jeg følte meg helt tom, rett og slett. Gode vennskap hadde begynte å bli formet, så det var skikkelig kjipt, fortalte Leopold Strand, en av spillerne som møtte opp for istid denne dagen.

Leopold Strand ble sammen med kompisen, Axel Svendsen utestengt fra Sonja Henie ishall Foto: Torstein Wold / TV 2
Leopold Strand ble sammen med kompisen, Axel Svendsen utestengt fra Sonja Henie ishall Foto: Torstein Wold / TV 2

Han endte med å slutte med ishockey etter vedtaket. Det samme gjorde flere av lagkameratene hans.

Flere klubber ble utestengt i tre år

I ettertid har TV 2 også fått opplysninger om en annen klubb, Akerselva innebandy som også ble utestengt i tre år. Ikke bare fra Kringsjåhallen, men fra alle kommunale idrettsanlegg hvor Oslo Idrettskrets fordeler tiden. Senere ble vedtaket omgjort til bare å gjelde seniorlagene.

Klubben startet jobben med å klage på vedtaket. De hevder de aldri fikk komme med sin versjon, men Oslo kommune konkluderte med at klubben ikke hadde klagerett i denne saken.

–Det er klagerett i alle sammenhenger. Hvorfor ikke i disse sakene? spør advokat, Howlid.

Sonja Henie ishall ligger på Frogner i Oslo Foto: Torstein Wold / TV 2
Sonja Henie ishall ligger på Frogner i Oslo Foto: Torstein Wold / TV 2

Han klaget saken inn blant annet for Oslo kommune, for Statsforvalteren, Idrettsforbundet og Kulturdepartementet.

– Alle sa de at de ikke hadde noe med saken å gjøre. Alle toer sine hender, sier Howlid.

Saken ble behandlet hos påtalenemda i Idrettsforbundet. De kunne ikke konkludere siden saken falt inn under forvaltningsloven, men var allikevel krystallklar i sin vurdering av hvordan denne saken hadde blitt behandlet.

Må behandle saken på nytt

De skrev i sin konklusjon at vedtaket var meget strengt, at det hadde store konsekvenser for uskyldige ungdommer og at saksbehandlingen var svært mangelfull.

Nå har Sivilombudet gitt Oslo Ishockeyklubb støtte i at saken ikke ble behandlet på en tilfredsstillende måte.

«At avgjørelsen i saken er et enkeltvedtak, innebærer at forvaltningslovens regler i kapittel IV-VI kommer til anvendelse, herunder krav til begrunnelse, rett til kontradiksjon og klagerett til overordnet klageorgan. Oslo kommunes avvisning av klubbens klage var derfor ikke rettmessig. Ombudet ber kommunen sørge for at saken behandles i samsvar med forvaltningslovens regler om enkeltvedtak,» skriver de i sin konklusjon.

De har gitt Oslo kommune en frist frem til 1.september på å behandle klagen.

– Vi må ta brevet til orientering, og se hvordan vi følger opp. Sivilombudet har ikke tatt stilling til innholdet, altså om de kunne utestenges, men sier det burde være en klageinstans. Vi har fått en frist på å sørge for at klagen blir behandlet til 1. september, så dette ser vi på nå, sier pressekontakt i Byrådsavdelingen for kultur, idrett og frivillighet, Beate Svenningsen.

– Vil dere vurdere å endre regelverket etter disse sakene?

– Vi har en gammel praksis for tildeling av treningstid i Oslo kommune, dette systemet har vi hatt i hvert fall siden 80-tallet, det er så langt tilbake som vi har kunnet finne ut. Vi må komme tilbake til hvordan vi skal jobbe med dette framover.

Oslo Ishockeyklubb opplever konklusjonen fra Sivilombudet som et skritt i riktig retning.

– Jeg leser det som at vedtaket er ugyldig. Det er et enormt viktig prinsipp at en part får uttale seg og komme med sin versjon, sier Howlid.

Han understreker at det haster. Hockeyspillerne har allerede mistet to år med istid i Sonja Henie ishall.