RISIKERER NEDSTENGNING: Sotra SK har tatt opp flere millioner kroner i lån for å betale strømregninger. Likevel risikerer de å måtte stenge deler av anlegget sitt. Foto: Erik Teige
RISIKERER NEDSTENGNING: Sotra SK har tatt opp flere millioner kroner i lån for å betale strømregninger. Likevel risikerer de å måtte stenge deler av anlegget sitt. Foto: Erik Teige

Idrettspresidenten jublet for ordning som ikke er god nok: – Ingen redningspakke

Den foreslåtte strømstøtten vil ikke være til nok hjelp for flere idrettslag.

Da regjeringen for halvannen uke siden foreslo å øke strømstøtten for idretten, var gleden stor hos idrettspresident Berit Kjøll.

I bilen på vei til hytten jublet hun for at regjeringen hadde innfridd Idrettsforbundets krav, og sa i et intervju med TV 2 at «hun håpet inderlig at ordningen vil være tilstrekkelig for å møte strømkrisen over tid».

Men det er den ikke.

TV 2 har vært i kontakt med flere idrettslag, som etter å ha regnet på hvor stor forskjell den økte strømstøtten utgjør for dem, har kommet frem til at det nye forslaget ikke er godt nok.

Blant dem Sotra SK utenfor Bergen. Selv med økt støtte, risikerer de fortsatt å måtte stenge ned anleggene de eier og drifter.

– Vi jublet, vi også. Men da vi så nærmere på tallene og regnet på hva vi ville møte, så vi at det dessverre ikke er godt nok til å komme oss gjennom vinteren, sier klubbens daglige leder, Dan Christensen.

Dette er problemet

TV 2 har bedt økonomiekspert Robert Næss forklare hvorfor strømstøtteordningen for idretten ikke er tilstrekkelig for flere idrettslag.

Han har gjort sine utregninger basert på Sotra SK sitt strømforbruk og regninger.

– Dette er ingen redningspakke, sier Næss.

EKSPERT: Robert Næss er investeringsdirektør i Nordea og økonomiekspert. Foto: Penelope Alida Larsen
EKSPERT: Robert Næss er investeringsdirektør i Nordea og økonomiekspert. Foto: Penelope Alida Larsen

Støtteordningen, som Norges Idrettsforbund (NIF) har gått god for, tar ifølge Næss ikke høyde for det virkelige strømforbruket på en idrettsarena.

De aller fleste bruker nemlig mest strøm på ettermiddagene og kveldstid - når strømmen er dyrest. Det betyr at idrettens månedlige gjennomsnittspris fort vil overgå det staten støtter.

Se full forklaring i faktaboksen under.

Derfor vil ikke støtteordningen fungere:

For to uker foreslo regjeringen å øke strømstøtten for idretten. Tidligere fikk idretten dekket 80 prosent av strømutgiftene som overskrider 70 øre per kWt opp til gjennomsnittsprisen, nå skal de få dekket 90 prosent.

Idrettslag har, som regel, høyest strømforbruk på den tiden av døgnet der kostnadene er over den gjennomsnittlige månedsprisen. Alt forbruk over den månedlige snittprisen vil dermed ikke falle innenfor den foreslåtte støtteordningen.

Det betyr at støtten i praksis er vesentlig mindre enn det som er tiltenkt.

For eksempel:

Hvis den månedlige snittprisen er 370 øre, får et idrettslag dekket 90 prosent av de 370 ørene minus 70 øre. Det vil gi en støtte på 270 øre.

Denne støtten blir gitt uansett til hvilken tid på døgnet strømmen brukes. Om natten kan prisen være nede i 100 øre, mens den på ettermiddagen og kvelden kan være oppe i 770 øre.

Så hvis idrettslaget bruker strøm når prisen er 770 øre, og fortsatt får dekket 270 øre, vil de fortsatt ende opp med en pris på 500 øre etter støtten.

– Det naturlige hadde vært at støtten hadde blitt beregnet etter det faktiske forbruket. Da hadde dette problemet vært unngått. For et idrettslag kan ikke legge aktiviteten til natten, selv om prisene er lavere da, sier Næss.

For Sotra SK betyr det at de vil spare i underkant av 30.000 kroner på den nye støtteordningen i en vintermåned, men de vil fortsatt måtte betale en strømregning på over 110.000 den samme måneden.

Over fem ganger så mye som de betalte for strømmen på samme tid i fjor.

Det har ikke klubben råd til.

De har allerede tatt opp et banklån på 2,5 millioner kroner for å betale strømregninger.

FORTVILET: Daglig leder i Sotra SK, Dan Christensen, frykter for aktivitetstilbudet til barna. Foto: Erik Teige
FORTVILET: Daglig leder i Sotra SK, Dan Christensen, frykter for aktivitetstilbudet til barna. Foto: Erik Teige

– Og hvis vi får en økt strømpris i vinter, som de fleste spår at vi får, er vi tilbake der vi var. Da må vi vurdere hvilke deler av anlegget vi må stenge, sier Christensen.

Curlingklubb må stenge

Sotra SK er ikke de eneste som frykter at de må stenge ned.

På motsatt side av landet, hos Bygdøy Curling Club i Oslo, er de redde for at de høye strømprisene vil ta knekken på klubben.

– Vi er veldig glade for støtteordningene, men de strekker ikke til. Vi er skuffet over at dette er blitt fremstilt som en redningspakke, når det ikke er det, sier daglig leder, Kjetil Bjørke.

Til jul må de stenge hallen om situasjonen vedvarer.

VETERAN: 95 år gamle Leif Hald spiller curling i Bygdøy Curlinghall to ganger i uken. Foto: Martin Fønnebø / TV 2
VETERAN: 95 år gamle Leif Hald spiller curling i Bygdøy Curlinghall to ganger i uken. Foto: Martin Fønnebø / TV 2

– Vi får jo mindre strømstøtte enn det vi betaler i moms for strømmen, legger tidligere OL-vinner Pål Trulsen til.

Curlinglegenden er en av mange som vil miste tilbudet sitt, dersom klubben må stenge ned. En annen er 95 år gamle Leif Hald.

– Jeg er her to ganger uken, hver tirsdag og hver fredag. Jeg vet ikke hva jeg skulle gjort utenom, sier han.

Spilte ut flere kort samtidig

Verken curlingklubben på Bygdøy eller idrettslaget på Sotra forstår at Norges Idrettsforbund (NIF) kan være fornøyd med den foreslåtte ordningen.

Særlig fordi NIF beviselig var klar over at ordningen ikke var god nok allerede da den ble foreslått.

I et brev til regjeringen, sendt i starten av september, forklarte nemlig NIF at «idrettslag i mindre grad enn husholdningene mulighet til å tilpasse strømforbruket til tider på døgnet med lavere priser».

I det samme brevet ba de regjeringen om en kompensasjon for 90 prosent av strømutgiftene som overskrider 50 øre per kWt opp til gjennomsnittsprisen.

Men i tillegg til primærforslaget la de ved et sekundærforslag, der terskelverdien var satt til på 70 øre.

Det var sekundærforslaget regjeringen godtok.

Dan Christensen i Sotra SK reagerer på strategien.

– De spilte ut begge kortene samtidig. Det ble veldig lett å gripe fatt i B-løsningen for regjeringen, som da kunne si at de hadde etterkommet kravet fra idretten, sier han.

KOM MED FLERE FORSLAG: Idrettspresident Berit Kjøll la frem et bedre forslag til strømstøtte enn det som ble innfridd. Foto: Håkon Mosvold Larsen
KOM MED FLERE FORSLAG: Idrettspresident Berit Kjøll la frem et bedre forslag til strømstøtte enn det som ble innfridd. Foto: Håkon Mosvold Larsen

NIF opplyser til TV 2 at de har gjort egne strømundersøkelser. Inntil de resultatene foreligger, ønsker Berit Kjøll og den øvrige idrettsledelsen å avvente et intervju om denne saken.

Men i en e-post til TV 2 skriver generalsekretær Nils Einar Aas følgende:

– NIF presenterte et sekundært ønske hvor idretten skulle få en minst like god ordning som husholdningene. Fra 1. september ble ordningen for husholdningene forbedret med 90 prosent kompensasjon av strømkostnadene over 70 øre kWt.

Han fortsetter:

– Samtidig har vi kommunisert at vi vil se nærmere på hvordan regjeringens forslag til en forbedret strømstøtteordning for idretten og frivilligheten vil slå ut for våre idrettslag. Dette er vi i gang med, og det vil danne grunnlaget for vår videre myndighetsdialog.

Christensen håper på en snarlig løsning, slik at flere klubber slipper å stenge haller eller ta opp dyre lån.

– Vi hadde helt andre tanker om hva vi skulle bruke medlemmenes midler på, så at vi nå må bruke dem til renter på lån for å dekke strømregninger er helt fjernt, sier han.