«Besseberg-saken»:

IBU-presidenten om ryktene og Besseberg-tiltalen: – Fordømmer alt

Anders Besseberg skal i politiavhør ha innrømmet å ha benyttet seg av prostituerte, men benekter likevel alle anklager. Ifølge arvtageren hans verserte det mange rykter om nordmannens forhold til ulike kvinner.

UT MOT BESSEBERG: Sittende IBU-president Olle Dahlin «fordømmer kraftig» alt som kommer frem i tiltalen mot forrige IBU-president, Anders Besseberg. Foto: Joel Marklund / BILDBYRÅN
UT MOT BESSEBERG: Sittende IBU-president Olle Dahlin «fordømmer kraftig» alt som kommer frem i tiltalen mot forrige IBU-president, Anders Besseberg. Foto: Joel Marklund / BILDBYRÅN

I et sjeldent intervju om «Besseberg-saken», forteller også Olle Dahlin, som er president i Det internasjonale skiskytterforbundet (IBU), blant annet:

- At han personlig konfronterte Anders Besseberg med behandlingen av dopingsaker

- At han «kraftig fordømmer» det som kommer frem i tiltalen

- At IBU har gått fra å være i «krise» til å bli «ledende» i godt styresett

- At anklager om bruk av prostituerte ikke var en overraskelse

Dahlin tok over som president for IBU etter at Besseberg måtte gi seg etter politiraidene våren 2018.

Han har hatt en rekke verv i internasjonal skiskyting, og var blant annet visepresident i Bessebergs fire siste år i forbundet.

Dette er Besseberg-saken:

Anders Besseberg har i flere år blitt etterforsket av en rekke ulike instanser for, blant annet, å skulle ha mottatt bestikkelser, dekket over russisk doping, og grov korrupsjon i sitt virke som president i Det internasjonale skiskytterforbundet (IBU).

Økokrim i Norge har etterforsket påstander om grov korrupsjon, mens politiet i Østerrike har etterforsket påstander om bedrageri og dopingsvindel.

Biathlon Intergrity Unit (BUI) har etterforsket saken på vegne av Det internasjonale skiskytterforbundet (IBU) og idretten.

Anklagene mot Besseberg og Nicole Resch (tidligere generalsekretær i IBU) ble første gang fremsatt av Verdens antidopingbyrås etterretning og etterforsknings-avdeling (WADA I&I) høsten 2017. I oktober samme år innledet østerriksk politi sin etterforskning.

I april 2018 gjennomførte østerriksk politi razziaer i hjemmene til Besseberg og Resch, samt i IBUs hovedkvarter i Salzburg. Østerriksk politi bekreftet da at anklagene handlet om korrupsjon på i overkant av to millioner kroner, samt bedrageri knyttet til doping.

12.april 2018 trakk Besseberg seg fra presidentvervet i IBU etter 26 år i jobben.

Tidlig i 2019 ga WADA I&I over arbeidet sitt til External Review Commission (ERC), en kommisjon IBU hadde satt ned for å undersøke anklagene mot Besserbeg og Resch.

I juli 2019 ba østerriksk politi om at norsk politi skulle overta deler av etterforskningen av Besseberg, noe Økokrim gjorde i mars 2020. Fra da av etterforsket Økokrim anklagene om grov korrupsjon, mens østerriksk politi fortsatt etterforskningen om bedrageri og dopingsvindel.

28.januar 2021 publiserte ERC den mye omtalte «Besseberg-rapporten», hvor en rekke anklager ble fremmet - inkludert korrupsjon, mottak av bestikkelser/gaver, bruk av prostituerte, og at Besseberg skal ha hjulpet russiske utøvere unngå dopingetterfølgelse.

17.april 2023 tok Økokrim ut tiltale mot Besseberg for «grov korrupsjon».

– Fordømmer kraftig

– Vi fordømmer kraftig det som har kommet frem. Denne saken har pågått i fem år, så det er bra at det nå blir noe ut av dette. Vi fordømmer kraftig alt som kommer frem i tiltalen, sier den svenske 68-åringen innledningsvis.

Han viser til tiltalen Økokrim tok ut i forrige uke, hvor Besseberg er tiltalt for grov korrupsjon i perioden 2009-2018. Han skal blant annet ha mottatt en rekke klokker, blitt påspandert en rekke eksklusive jaktturer, samt tjenestene til prostituerte.

Strafferammen er på ti år, men Besseberg benekter samtlige anklager.

Saken skal opp for Buskerud tingrett, og TV 2 forstår at det sannsynligvis blir i oktober.

At Besseberg i en årrekke skal ha blitt pekt ut av russerne som en de kunne korrumpere, betyr ikke at alle i ledelsen i IBU har blitt gjenstand for det samme, hevder Dahlin.

– Nei, jeg har ikke blitt tilbudt sånne ting. Aldri. Jeg tror man ser at man går på feil person om man skulle tilby meg noe sånt. Da ville man ha tatt en risiko, sier han.

– Vanskelig å nå frem

Dahlin beskriver seg selv og Besseberg som «to veldig forskjellige personligheter», og sier han ikke har vært i kontakt med nordmannen på over fem år.

Økokrim-tiltalen, samt en rekke historier som har kommet frem i mediene de siste årene, maler imidlertid et bilde av at mange i skiskyttersporten har vært klar over hva som har foregått, uten at dette fikk noen konsekvenser før østerriksk og norsk politi kom på banen.

– Gjorde dere andre i ledelsen nok? Ble det sagt fra og tatt opp når man så og hørte ting som ikke var bra?

– Om vi gjorde nok? Det er alltid vanskelig å bedømme. Det er klart at vi gjorde forsøk på å si i fra når vi var uenige, men forbundet var så toppstyrt at det var vanskelig å nå frem med andre synspunkter, sier Dahlin.

– Gjorde du noe konkret?

– Jeg og andre reagerte først og fremst på de langsomme prosessene rundt dopingsaker. En ren idrett ligger mitt hjerte nær, så det kjentes ikke bra at alle sakene dro ut i tid. Det tok jeg opp direkte med ham.

TV 2 har forelagt Bessebergs advokat, Christian B. Hjort, synspunktene til Dahlin, men han vil ikke kommentere uttalelsene

Skal ha innrømmet bruk av prostituerte i politiavhør

I tiltalebeslutningen kommer det frem at politiet mener at prostituerte i Russland skal ha blitt brukt for å bestikke Besseberg.

Dette skal ha skjedd på russisk jord, spesifikt i Tjumen og i Khanty-Mansijsk, i 2013 og 2015-2018.

Besseberg har ikke uttalt seg til media på flere år, men advokatene hans har alltid fastholdt at 77-åringen benekter alle anklager.

Dette til tross for at det kommer frem i den mye omtalte granskingsrapporten til IBU fra 2021, som VG også har omtalt, at Besseberg har innrømmet å ha benyttet seg av prostituerte til politiet i april 2018:

« (...) innrømmet til politiet at han mottok tjenestene av prostituerte «i forbindelse med russiske myndighetspersoner», og han var fullt klar over at disse ble betalt for av vertene hans: «Det kan godt ha hendt. Jeg gikk aldri ut på gaten, for å si det på den måten»

– Det har versert mange rykter om det

TV 2 har forsøkt å få svar på hvordan denne innrømmelsen henger sammen med at han likevel benekter anklagene.

– Han ønsker ikke å forklare seg i nærmere detalj om dette før i retten. Han bestrider at han har gjort seg skyldig i korrupsjon i tilknytning til noen av anklagepunktene, skriver advokat Christian B. Hjort i en e-post til TV 2.

TV 2 vet at apparatet rundt Besseberg mener at granskingsrapporten er basert på et ufullstendig bevismateriale og uten tilstrekkelig tilsvar fra Besseberg selv.

TV 2 vet at anklagene om å ha benyttet prostituerte ikke kom overraskende på flere i internasjonal skiskyting.

– Det har versert mange rykter om det, men jeg har ikke vært i Russland sammen med Besseberg. Så jeg har ingen direkte kunnskap om det, sier han.

– Er dette noe som har blitt snakket om, eller noe som kom overraskende på dere?

– Det har vært mange rykter om det.

– Stor reform

Dahlin ble i i fjor gjenvalgt til en ny periode som president for IBU.

I hans presidenttid har Biathlon Integrity Unit (BIU) blitt opprettet, et uavhengig organ som skal etterforske og behandle alle saker som handler om brudd på IBUs regler.

BIUs etterforskning av Besseberg, som er separat fra Økokrims sak, er fortsatt pågående.

Ifølge Dahlin har skiskyttersporten tatt store steg i riktig retning de siste årene.

– Hele IBU har gjennomgått en stor reform. BIU er et eksempel på hvordan man skal håndtere alle tilfeller av «wrongdoing» adskilt fra IBU, og vi har en ny lov som regulerer hvor lenge man kan sitte i styret. I tillegg må alle ansatte og styremedlemmer gjennom en «bakgrunnssjekk». En internasjonal undersøkelse som gjøres hvert annet år viser også at IBU er et av forbundene som har vist størst fremgang. Så vi har gått fra å være et forbund i krise til å bli et av de ledende innenfor godt styresett. Det føles bra, med tanke på forhistorien, sier han.