Nye «internkjøp» til overflaten:

Kjøpte tjenester fra visepresidentens selskap

Ved tre anledninger har Norges Håndballforbund kjøpt tjenester fra den tidligere visepresidentens private selskap. Summene beløper seg til nær en kvart million kroner.

DOBBELTROLLER: Både håndballpresident Kåre Geir Lio og tidligere visepresident Bente Aksnes har hatt sivil jobb i selskaper som har solgt tjenester til Norges Håndballforbund samtidig som de satt i ledende forbundsposisjoner. Foto: Trond Reidar Teigen
DOBBELTROLLER: Både håndballpresident Kåre Geir Lio og tidligere visepresident Bente Aksnes har hatt sivil jobb i selskaper som har solgt tjenester til Norges Håndballforbund samtidig som de satt i ledende forbundsposisjoner. Foto: Trond Reidar Teigen

En ny habilitetssak er under opprulling hos Norges Håndballforbund (NHF). Denne gangen kan TV 2 dokumentere at håndballforbundet ved tre anledninger har kjøpt tjenester fra det private selskapet til Bente Aksnes, Fønix Kompetanse, samtidig som Aksnes var visepresident i NHF.

Informasjonen kommer frem kun to uker etter at håndballpresident Kåre Geir Lio havnet i søkelyset for en tilsvarende situasjon.

TV 2 kunne da avsløre at håndballforbundet ved fire anledninger hadde kjøpt tjenester fra stiftelsen Lio var ansatt i og hevet millionlønn fra.

Nå er det altså Lios tidligere nestkommanderende i styret som må svare for seg.

Til TV 2 opplyser Bente Aksnes at Norges Håndballforbund engasjerte Fønix Kompetanse til tre oppdrag i perioden 2019-2022.

Samtidig var hun medlem av presidentskapet i håndballstyret - altså norsk håndballs øverste ledelse.

Aksnes oppgir videre at Fønix Kompetanse mottok til sammen 231.600 kroner eks. moms, pluss reisekostnader, for oppdragene.

Altså har ca. en kvart million kroner fra pengekassa til medlemmene i Norges Håndballforbund har gått til det Aksnes selv beskriver som dommerutvikling samt prosjekt- og prosessledelse.

– Min opplevelse var at dette ble vurdert som en enkel, trygg og rimelig løsning. Jeg kan i ettertid forstå at det stilles spørsmål om dette, sier Bente Aksnes til TV 2.

Habilitet ikke tema

Ifølge Bente Aksnes var ikke habiliteten noe hun tenkte gjennom da hun takket ja til et betalt oppdrag om å utvikle dommere i 2021.

– Det ærlige svaret er at det vurderte jeg ikke i særlig grad, sier Aksnes.

Hun påpeker imidlertid at hun bevisst ikke ønsket å tjene penger på norsk håndball.

TJENTE PÅ DOMMERUTDANNING: Ett av prosjektene Aksnes fikk betalt for var å lede et dommerutviklingsprogram. Foto: Christoffer Andersen (illustrasjonsfoto)
TJENTE PÅ DOMMERUTDANNING: Ett av prosjektene Aksnes fikk betalt for var å lede et dommerutviklingsprogram. Foto: Christoffer Andersen (illustrasjonsfoto)

– Det er viktig å presisere at jeg ikke har drevet aktivt salg i min periode som styremedlem, men har stilt meg til disposisjon ved henvendelser der det har vært ønskelig å bruke min kompetanse. Som ansatt i et rådgivningsselskap har jeg vært nødt til å fakturere konkrete oppdrag. Dette var spesielle oppdrag utover det som er rimelig å forvente av et styremedlem, forklarer Aksnes.

– I hvilken grad synes du det er riktig å selge en tjeneste fra ditt private selskap til forbundet du var nestleder i?

– Som sagt har jeg ikke solgt inn mine tjenester. Dette ble levert på konkret forespørsel, sier hun.

Fikk betalt oppdrag fra styrekolleger

For to uker siden kunne TV 2 avsløre at stiftelsen Nordnorsk Lederutvikling (NNL), der håndballpresident Kåre Geir Lio var administrerende direktør, også fikk betalte oppdrag fra håndballforbundet.

Les den første saken her:

Lio, som på det tidspunktet mottok rundt 1,5 millioner kroner årlig fra stiftelsen, har i ettertid uttalt at han ikke hadde noe med at NHF valgte å engasjere NNL:

– NHFs generalsekretær (Erik Langerud, journ. anm) har bekreftet at det var han som tok initiativ til å kjøpe tjenestene fra NNL, og han har forklart hvorfor. Dette skjedde uten min påvirkning. Hvis antydningen går på at det var jeg som foreslo for NHF at de burde kjøpe personlighetstester av NNL, så er det feil, sa Lio.

Da denne nyheten ble kjent, var det generalsekretær Erik Langerud som tok det på sin kappe og beklaget at NHF hadde engasjert NNL.

Spørsmålet flere TV 2 har snakket med i håndball-Norge nå stiller seg er hvem som stod bak å engasjere visepresidentens selskap, og på hvilket grunnlag?

Ifølge Aksnes var det administrasjonen i NHF, som ledes av Langerud, som stod bak to av kjøpene - ett dommerutviklingsprogram og ett prosessledelses-program.

TV 2 har spurt Aksnes om kjøpene håndballforbundet gjorde fra Fønix Kompetanse var avklart med hennes overordnede, håndballpresident Lio?

I svaret oppgir hun at begge disse program-oppdragene var «åpne og ble snakket om».

Generalsekretær Erik Langerud avviser imidlertid at Kåre Geir Lio var informert om til dette.

– Håndballpresidenten var ikke kjent med innkjøpene som var gjort av NHFs administrasjon, da disse ble håndtert innenfor ordinær drift av de aktuelle avdelingslederne, skriver Langerud i en epost til TV 2 sendt via håndballforbundets kommunikasjonssjef.

Fikk betalt oppdrag fra styrekollegaer

Imidlertid var håndballpresidenten informert om det tredje oppdraget Fønix Kompetanse har utført.

I 2019 vedtok nemlig Lio og kollegene i styret å ikke sette ut jobben. Isteden leide de inn visepresidenten til å være prosjektleder for «Håndballens hederskveld».

– Et samlet styre var omforent om at det var den beste måten å løse det på i en svært travel periode for norsk håndball, og det ble ansett som utelukkende positivt at styret bidro i prosjektet. En naturlig følge av at Bente Aksnes ble utpekt av styret som prosjektleder, var at hun ble frikjøpt, sier Erik Langerud.

Selskapet til Aksnes fikk betalt 81.600 kroner eks. moms for å prosjektlede hederskvelden.

Der en av de som mottok pris var en av de som hadde engasjert Aksnes, håndballpresident Kåre Geir Lio, som «Årets begeistrer.»

FIKK PRIS: Håndballpresident Kåre Geir Lio mottok pris som «årets begeistrer» på eventet han hadde leid inn visepresidenten til å holde tak i. Til høyre utdeler og tidligere landslagsspiller Heidi Tjugum. Foto: Norges Håndballforbund
FIKK PRIS: Håndballpresident Kåre Geir Lio mottok pris som «årets begeistrer» på eventet han hadde leid inn visepresidenten til å holde tak i. Til høyre utdeler og tidligere landslagsspiller Heidi Tjugum. Foto: Norges Håndballforbund

Dette er de betalte Fønix-oppdragene

  • «Dommerutviklingsprogram» i 2021/2022. Ifølge Aksnes ble avtalen gjort direkte med dommeransvarlig. Fønix kompetanse fakturerte kr. 110 000,- eks mva. Reisekostnader tilkom utover dette. Aksnes sier det var åpent og ble snakket om at hun hadde oppdraget.
  • «Prosjekt hederskveld» i 2019. Ifølge Aksnes et nytt prosjekt for NHF knyttet til håndballtinghelgen. Det var behov for mer ressurser som kjente organisasjonen godt og som i tillegg hadde prosjektlederkompetanse. Forbundsstyret vedtok derfor at hun ble engasjert i prosjektlederrollen. Fønix Kompetanse fakturerte kr. 81 600,- eks mva. Reisekostnader tilkom utover dette.
  • «Program prosessledelse» i 2019. Aksnes ble kontaktet av daværende leder for organisasjon, avtalen ble gjort direkte med vedkommende. Fønix Kompetanse fakturerte kr. 40 000,- eks. mva. Reisekostnader tilkom utover dette. Aksnes sier det var åpent og ble snakket om at hun hadde oppdraget

Tar ikke selvkritikk

Generalsekretær Erik Langerud opplyser dessuten til TV 2 at håndballforbundet, i motsetning til hva Aksnes gjorde i 2021, utførte egne undersøkelser rundt det å benytte seg av visepresidentens selskap til oppdrag.

– De ulike sidene ved å kjøpe tjenester av Fønix og Bente Aksnes ble vurdert, inkludert lovligheten, og man konkluderte med at det var i henhold til lovverket, sier Langerud.

Han går ikke inn i hvordan det ble konkludert, men forklarer videre at kjøpene ble gjort for å «utvikle viktige deler av Håndball-Norge».

– Sonderinger viste også at dette var en prismessig gunstig løsning, og de i NHF som avtalte kjøpene, visste hva de fikk med Fønix og Bente Aksnes. Derfor mente man det var riktig, og det er også vår vurdering i dag, sier Langerud.

Generalsekretæren er derfor ikke villig til å ta tilsvarende selvkritikk, som han tok etter kjøpene av NNLs tjenester.

ULIKE KJØP: Generalsekretær Erik Langerud (til venstre) mener kjøpene fra Fønix Kompetanse og NNL har ulikheter. Foto: Javad Parsa
ULIKE KJØP: Generalsekretær Erik Langerud (til venstre) mener kjøpene fra Fønix Kompetanse og NNL har ulikheter. Foto: Javad Parsa

– Det er ulikheter i disse sakene. Før Bente Aksnes og Fønix ble engasjert, ble det gjort grundige og veloverveide vurderinger av gjeldende lovverk. I det ene tilfellet ble kjøpet også gjort på bakgrunn av et styrevedtak. Det er ingen skjulte kjøp eller motiver i disse sakene, sier han.

– Samtidig er vi åpne for at det kan stilles spørsmål hvis man ikke sitter med hele bildet. Til våre medlemmer vil vi også si at vi er glade for at habilitetsdiskusjonen nå tas grundig i forbundsstyret, og vi ser frem til å følge opp de konklusjoner som kommer fra kontrollkomiteen, sier Langerud.

Sju oppdrag - ingen anbud

Legger man sammen kjøpene hos NNL og Fønix Kompetanse, blir det til sammen sju oppdrag som håndballen har tildelt de private arbeidsgiverne til president Lio og visepresident Aksnes, til en samlet verdi av 305.400 kroner eks. moms.

Ingen av disse sju oppdragene er lagt ut på anbudskonkurranse.

Alle disse opplysningene har inntil nylig vært ukjent for to av regionslederne TV 2 har vært i kontakt med.

Begge krever nå at ledelsen rydder opp en gang for alle.

– Her må generalsekretær Erik Langerud og eventuelt forbundsstyret svare ut hva som har skjedd. Hvis dette medfører riktighet, så håper jeg at habiliteten var vurdert, uttaler leder i NHF Region Vest, Frank Bjørndal til TV 2.

TIDLIGERE STYREMEDLEM: Frank Bjørndal (bakerst til høyre) er tidligere styremedlem i Norges Håndballforbund. Nå ber han generalsekretær Erik Langerud (bak til venstre) og styret om å legge alt på bordet. Foto: Trond Reidar Teigen
TIDLIGERE STYREMEDLEM: Frank Bjørndal (bakerst til høyre) er tidligere styremedlem i Norges Håndballforbund. Nå ber han generalsekretær Erik Langerud (bak til venstre) og styret om å legge alt på bordet. Foto: Trond Reidar Teigen

Også lederen for NHF Region Nord mener fakta må på bordet.

– Verdiene i håndballen er at vi skal opptre ryddig. Jeg har en forventning om at kontrollkomitéen og forbundsstyret svarer opp dette i habilitetsvurderingene, sier Øyvind Togstad til TV 2.

Nytt for kontrollkomitéen

Håndballens kontrollkomité opplyser til TV 2 at de allerede er godt i gang med sine undersøkelser.

Forrige uke ble generalsekretær Langerud kalt inn på teppet for å forklare seg om kjøpene håndballforbundet gjorde NNL.

Kontrollkomitéen ble ikke da informert om at NHF også hadde kjøpt tjenester fra visepresidentens private arbeidsgiver.

SKAL UNDERSØKE: Lederen av håndballforbundets kontrollkomité skal undersøke eventuelle habilitets brudd. Foto: Heiko Junge
SKAL UNDERSØKE: Lederen av håndballforbundets kontrollkomité skal undersøke eventuelle habilitets brudd. Foto: Heiko Junge

– Nei, dette var vi ikke innom i møtet tirsdag. Som nevnt tidligere stilte vi generelle spørsmål og sendte med innspill til videre behandling både i forbundsstyret og i administrasjonen, sier leder i kontrollkomitéen Gry Nergård til TV 2.

– Er dette informasjon generalsekretæren burde ha delt med dere i møtet?

– Som sagt gikk vi ikke så detaljert til verks. Det var også mest fokus på den saken som angikk NNL. Men vi har bedt om at både forbundsstyret og administrasjonen ser på andre mulige koblinger, og at forbundsstyret herunder vurderer behovet for å sikre at medlemmer i styret ivaretas, NHFs omdømme og verdier, og eventuelt hvilke tiltak, sier Nergård.

Skal se etter flere saker

TV 2 har også spurt håndballforbundet om hvorfor Langerud ikke informerte kontrollkomiteen om kjøpene forbundet har gjort fra Fønix Kompetanse?

– Vi har redegjort for kontrollkomiteen når det gjelder kjøp av personlighetstester fra NNL. På oppfølgende spørsmål fra kontrollkomiteen går vi nå gjennom våre regnskaper og arkiver for å se om det er flere saker som bør rapporteres, svarer Langerud selv.

Kontrollkomiteens leder varsler imidlertid allerede nå at kjøpene fra Fønix Kompetanse blir et tema når de kaller inn håndballtoppene til et nytt møte senere i september.

I mellomtiden lover håndball-ledelsen å jobbe grundig med habilitetsspørsmålene.

– Som kjent ser vi over vår praksis, og kontrollkomitéen har bedt om svar på flere spørsmål. Tiltak og eventuelle justeringer av våre rutiner vil komme som en konsekvens av dette arbeidet, sier Langerud.

Mener håndteringen er fornuftig

Det første møtet om dette skjer allerede til helgen når styret i Norges Håndballforbund samles.

Der vil temaet habilitet og veien videre etter møtet med kontrollkomitéen stå høyt oppe på agendaen.

Generalsekretæren avviser imidlertid allerede nå at tildelingene av betalte oppdrag til styremedlemmer er satt i system.

– Ingen kjøp av tjenester fra styremedlemmer er «satt i system» i Norges Håndballforbund. Vi mener håndteringen av håndballfellesskapets midler generelt sett er fornuftig og forsvarlig, sier Langerud og legger til:

– Alt dette vil gi oss nyttige lærdommer for fremtiden. Hvis tilliten er skrantende, er det vår jobb å ta grep, endre rutiner, sørge for god utvikling - og bygge den opp igjen, sier Langerud.