KORONAKOMPENSASJONEN:

Håndballklubber må betale tilbake 2,77 mill. kroner: – En sårbart høy sum

NÆRBØ/HASLUM (TV 2): Nærbø IL må tilbakebetale en betydelig sum etter å ha mottatt for mye penger i koronakompensasjon.

CUPFINALE: Nærbø-spillerne med sølvmedaljer etter NM-finalen i håndball for menn mellom Elverum og Nærbø i desember 2020. Foto: Fredrik Hagen
CUPFINALE: Nærbø-spillerne med sølvmedaljer etter NM-finalen i håndball for menn mellom Elverum og Nærbø i desember 2020. Foto: Fredrik Hagen

Åtte håndballklubber må tilbakebetale totalt 2,77 millioner kroner etter å ha mottatt penger fra den midlertidige kompensjonsordningen for frivillighets -og idrettssektoren i i 2020 og 2021 som en følge av covid-19-utbruddet.

Det kommer frem i dokumenter fra Lotteri -og stiftelsestilsynet TV 2 har fått innsyn i.

Oversikten viser at det er Nærbø Idrettslag som må tilbakebetale den største summen etter Lotteri -og stiftelsestilsynet har gjennomført kontroll av kompensasjonsordningen.

Nærbø IL mottok 215.000 kroner i såkalt bortfall av inntekter for ni hjemmekamper høsten 2020, som inkluderer billettinntekter og kiosksalg. Men Lotteri -og stiftelsestilsynet har korrigert disse til 115.000 kroner per kamp.

Opprinnelig ble Nærbø bedt om å tilbakebetale 787.500 kroner, men etter at idrettslaget påklaget avgjørelsen, ble summen satt til 630.000 kroner.

– Vi har nå fattet vedtak om at Nærbø Idrettslag må betale tilbake deler av tildelt kompensasjon. Størrelsen på tilbakebetalingskravet er endret fra 787.500 kroner til 630.000 kroner, slår Lotteri -og stiftelsestilsynet fast i innledningen av vedtaket.

I tilsynet sin vurdering skriver de at de gjennom saksbehandlingen av søknadsbeløpene for vårsesongen 2021 har sett på historiske regnskaper, publikumstall og andre relevante opplysninger.

NÆRBØ: Må tilbakebetale penger. Foto: Bjarte Fossfjell / TV 2
NÆRBØ: Må tilbakebetale penger. Foto: Bjarte Fossfjell / TV 2

– Det opprinnelige søknadsbeløpet på 1 935 000 kroner ga et kompensasjonstilskudd på 1 354 500 kroner = (70% av 1 935 000). Det korrigerte søknadsbeløpet på 1 035 000 kroner gir et kompensasjonstilskudd på 724 500 kroner = (70% av 1 035 000). Det vil si at differansen på 630 000 kroner kreves tilbake, konkluderer saksbehandler Richard Johan Aardal i vedtaket TV 2 har fått innsyn i.

– En sårbart høy sum

Daglig leder Einar Auestad i Nærbø IL forteller til TV 2 at klubben ikke ønsker å påklage vedtaket om å tilbakebetale 630.000 kroner.

– Det er klart at det er en sårbart høy sum, det er det ikke noen tvil om. Men vi har har hatt en konstruktiv dialog med Lotteri -og stiftelsestilsynet, og for to måneder siden var kravet enda høyere, sier Auestad til TV 2.

– Men vi hadde et styremøte tirsdag, og hovedstyret er enige om å betale tilbake den summen som nå er igjen på 630.000 kroner, fortsetter han.

Dette må klubbene betale tilbake:

MÅ BETALE TILBAKE: Disse klubbene må betale tilbake 2,77 millioner kroner til statskassa. Foto: Lotteri -og stiftelsestilsynet.
MÅ BETALE TILBAKE: Disse klubbene må betale tilbake 2,77 millioner kroner til statskassa. Foto: Lotteri -og stiftelsestilsynet.

I søknaden for kompensasjonsordningen for idretten oppga Nærbø et tilskuertall på 2000 per kamp i de ni hjemmekampene for høsten 2020. Det antallet er maks kapasitet i håndballhallen Nye Loen, som Nærbø spiller sine hjemmekamper i.

Lotteri -og stiftelsestilsynet trodde ikke på Nærbøs estimerte tilskuertall og nedjusterte antallet kraftig, basert på første sesong i toppdivisjonen, der laget hadde et snitt på 1250 tilskuere per hjemmekamp.

– Ble nok litt ivrige

Auestad medgir at de nok gikk litt for hardt ut med tanke på tilskuertall på hjemmekampene.

– Da vi søkte om kompensasjonsordningen for koronapandemien i første runde så søkte vi kompensasjon for full hall. Vi ser jo ettertid at noen av kampene var vi litt for optimistiske på, sier Auestad.

– Derfor justerte vi oss etter dialog med stiftelsestilsynet i 2021. Men da vi søkte første første gang så handlet det om flyten Nærbø var inne i og opprykket. Og det var flere lag i Norge som søkte kompensasjon for full hall, poengterer Auestad.

– Ble dere grådige?

– Nei, men vi ble nok litt vel ivrige ta vi tok med alle kampene med fullt hus. Vi var på en bølge, men som jeg sa, i 2021 justerte vi oss ned til et realistisk nivå, svarer Nærbøs daglige leder.

Denne sesongen har Nærbø i skrivende stund et snitt på 1158 tilskuere per hjemmekamp i Nye Loen.

– Denne sesongen har laget ikke levert som forventet i serien, og da går det tråere å fylle opp stolene. Samtidig er vi stolte over at vi de siste årene har hatt mellom 1200 og 1500 tilskuere på hjemmekampene, konstaterer Auestad.

MÅ BETALE TILBAKE: Daglig leder Einar Auestad i Nærbø IL innrømmer at klubben ble litt ivrige da de søkte om koronakompensasjon. Foto: Bjarte Fossfjell, TV 2.
MÅ BETALE TILBAKE: Daglig leder Einar Auestad i Nærbø IL innrømmer at klubben ble litt ivrige da de søkte om koronakompensasjon. Foto: Bjarte Fossfjell, TV 2.

Går i minus

Selv om summen på 630.000 kroner svir for idrettslaget, så vil klubben finne midlene til å tilbakebetale pengene Lotteri -og stiftelsestilsynet krever tilbakebetalt innen fristen går ut 20. desember 2022.

– Det er ingen tvil om at det er en sårbar høy sum. Samtidig så har vi hatt to år med positive driftsresultater. Vi har levd sunt og riktig og ikke brukt penger over evne. Vi kommer til å rapportere negativt resultat for 2022, men det vil ikke gå hardt utover likviditeten vår å tilbakebetale den summen, sier han.

– Hva tenker du om at åtte håndballklubber totalt må tilbakebetale 2,77 millioner kroner – og Nærbø er den som må betale den største andelen av denne summen?

– Nei, det handler nok om at vi ble veldig engasjerte da vi søkte i den første runden, og så justerte oss. Jeg har ikke gått inn på hva de andre klubbene må tilbakebetale. Så er jeg fornøyd med den konstruktive dialogen vi har hatt, og at det gikk ned fra nærmere 800.000 til 630.000 kroner til slutt, sier Auestad.

OPPGA FEIL TALL: Nærbø krevde kompensasjon for 2000 tilskuere for ni hjemmekamper. Hallen tar ikke mer enn 2000 tilskuere, altså søkte de om fullt hus under koronaen. Foto: Bjarte Fossfjell, TV 2.
OPPGA FEIL TALL: Nærbø krevde kompensasjon for 2000 tilskuere for ni hjemmekamper. Hallen tar ikke mer enn 2000 tilskuere, altså søkte de om fullt hus under koronaen. Foto: Bjarte Fossfjell, TV 2.

Haslum har akseptert

Haslum er den klubben som må tilbakebetale nest mest av koronakompensasjonen håndballklubbene mottok.

Haslum må betale tilbake 562.985 kroner. Lotteri -og stiftelsestilsynet viser til at klubben har akseptert tilbakebetalingen, og at de er i dialog om nedbetalingsplan.

– Det er søkt på et grunnlag som ble godkjent. Så er grunnlaget senere trukket tilbake fra Lotteri -og stiftelsestilsynet, sier Tom-Eirik Skarpsno, daglig leder i Haslum Håndballklubb.

Han forteller at de aldri har vært i tvil om å betale tilbake summen.

– Styret var veldig klare på at det er fellesskapets penger, og hvis fellesskapet mener det skal tilbake, så er det en riktig avgjørelse, sier Skarpsno som tror klubben skal håndterte tilbakebetalingen greit.

ÆRLIG: Tom-Eirik Skarpsno forteller at Haslum skal betale tilbake pengene de skylder. Foto: Sveinung Kyte / TV 2
ÆRLIG: Tom-Eirik Skarpsno forteller at Haslum skal betale tilbake pengene de skylder. Foto: Sveinung Kyte / TV 2

– Noen har fått mer enn regelverket åpner for

Marianne Alværen Torset, seniorrådgiver avdeling for frivillighetsstøtte i Lotteritilsynet, forteller til TV 2 at etterkontrollen de har gjennomført var helt nødvendig. Hun sier at de gikk grundig til verks for å avdekke at blant annet Nærbø oppga for høye tilskuertall.

– Etter en gjennomgang av søknadene for alle lag i topphåndballen ble flere plukket ut til etterkontroll, Nærbø var en av disse. Det var helt sentralt å innhente erfaringstall og annen dokumentasjon fra den enkelte klubb, men vi har også sammenlignet klubber og hatt dialog for å sikre likebehandling, opplyser Torset til TV 2.

SENIORRÅDGIVER: Marianne Alværen Torset. Foto: lottstift.no
SENIORRÅDGIVER: Marianne Alværen Torset. Foto: lottstift.no

– Totalt må åtte klubber tilbakebetale 2,77 millioner kroner – oppfatter dere at noen av klubbene var «grådige» i sine opprinnelige søknader?

– Nå er ikke alle sakene endelig avgjort, men kravene om tilbakebetaling viser jo klart at noen har fått mer enn det regelverket åpner for. Det kan være flere grunner til det. Det var et helt nytt regelverk og høyt tempo, men noen har nok også vært optimistiske i søknadene sine, svarer seniorrådgiveren, og minner om følgende:

– Det er fellesskapets midler vi forvalter, og slike kontroller sikrer at de som har fått for mye må betale tilbake. Samtidig håper og tror vi at disse kontrollene har en forebyggende effekt, sier seniorrådgiver Marianne Alværen Torset i Lotteri -og stiftelsestilsynet.