FÅR KRITIKK: Både Marco Elsafadi og idrettsstyret, som ledes av idrettspresident Berit Kjøll, får kritikk for håndtering av «varslingssaken» i den såkalte «Grimstad-rapporten».
Foto: Terje Pedersen / NTB
FÅR KRITIKK: Både Marco Elsafadi og idrettsstyret, som ledes av idrettspresident Berit Kjøll, får kritikk for håndtering av «varslingssaken» i den såkalte «Grimstad-rapporten». Foto: Terje Pedersen / NTB
VARSLINGSSAKEN:

Hemmelig rapport refser idrettsstyret og Elsafadi

Norges Idrettsforbund (NIF) konkluderte med at ingen av partene hadde gjort noe galt i varslingssaken. TV 2 har fått kjennskap til en rapport som ikke konkluderte med det samme.

Den mye omtalte «Grimstad-rapporten», utarbeidet av advokat og tidligere Økokrim-leder Erling Grimstad, ble bestilt av NIF for å granske varslingssaken.

Den ble 90 sider lang og endte opp med å koste NIF 406.000 kroner.

Innholdet i rapporten har kun blitt gjort kjent for et svært begrenset antall personer, men TV 2 har nå fått tilgang til rapportens konklusjon.

I rapporten hevdes det blant annet at:

  • Måten idrettsstyret behandlet saken på var «i strid med arbeidsgivers omsorgsplikt»
  • Måten idrettsstyret behandlet saken på kan ha vært i strid med arbeidsgivers krav om å ivareta «det psykososiale arbeidsforholdet for varsler»
  • Elsafadi skal ha omtalt saken på en «uheldig» måte overfor idrettsstyret
  • Elsafadis utsagn til idrettsstyret kan tolkes som på grensen til «gjengjeldelse overfor varsler»
  • Varsleren fulgte retningslinjene da hen varslet om kritikkverdig forhold

Elsafadi kritiseres - vil ikke kommentere

På en presseseanse i regi av NIF 31. mars la idrettspresident Kjøll varslingssaken død.

Hun leste opp at idrettsstyret hadde vedtatt at varsler «ikke kan kritiseres», at omvarslede «ikke har brutt arbeidsmiljølovens regler», og verken NIF-administrasjonen eller styret ble kritisert for måten saken hadde blitt håndtert på.

Det ble ikke nevnt at «Grimstad-rapporten» på 90 sider, som idrettsstyremedlemmene kun hadde tilgang til noen timer samme dag som presseseansen ble holdt, var langt fra like renvaskende.

Der får nemlig to av partene, NIF og Elsafadi, kritikk for måten saken ble håndtert på i idrettsstyremøtet 20. desember – bare timer etter uenigheten som utløste varselet fant sted.

Der var Elsafadi, men ikke varsleren, til stede.

TV 2 forstår at det ble beskrevet i rapporten som «uheldig» at Elsafadi der valgte å fortelle de andre styremedlemmene sin versjon av saken, uten at motparten fikk presentere sin versjon. Det kan ha gitt et ubalansert inntrykk av saken i idrettsstyret, går det frem i rapporten, og lagt føringer på hvordan styremedlemmene har vurdert saken underveis.

Etter det TV 2 erfarer, forklarte Elsafadi også på samme møte hvorfor han ikke ville gi varsleren den beklagelse som hen ønsket. Måten Elsafadi formulerte seg om dette, kan tolkes som på grensen til «gjengjeldelse overfor varsler», går det frem av rapporten.

På spørsmål om rapportens konklusjon og hendelsene han kritiseres for, er Elsafadi ordknapp.

– Viser til at NIFs advokat, og vedtaket fra Idrettsstyret av 31.mars 2023 bekrefter at jeg ikke har gjort noe kritikkverdig. Utover det ønsker jeg ikke å kommentere denne delen av saken av hensyn til varsler og meg selv som omvarslet. Varslingssaken er lukket og verken varsler eller jeg er tjent med å gå inn i detaljene av «Grimstad-rapporten», skriver han i en e-post, og viser til vedtaket til idrettsstyret (omtalt over).

TV 2 har vært i kontakt med varsleren, som fredag for første gang fortalte sin opplevelse av varslingssaken.

Heller ikke hen vil kommentere opplysningene som kommer frem.

– Som jeg sa i intervjuet med TV 2 før helgen, har denne saken vært en forferdelig belastning, og spesielt fordi saken dessverre har fått en slagside i mediene. Nå ønsker jeg å ha fokus på å bli frisk og komme raskest mulig tilbake i arbeid, sier varsleren, som for tiden er sykmeldt.

NIF-behandling refses - Kjøll vil ikke kommentere

Videre får også idrettsstyret kritikk for måten saken ble behandlet på i det nevnte møtet.

I HARDT VÆR: Idrettspresident Berit Kjøll. Foto: Erik Monrad-Hansen / TV 2
I HARDT VÆR: Idrettspresident Berit Kjøll. Foto: Erik Monrad-Hansen / TV 2

Behandlingen skal ha brutt «arbeidsgivers omsorgsplikt», som reguleres av arbeidsmiljøloven, og det blir også hevdet at behandlingen kan være i strid med kravet en arbeidsgiver har til å ivareta varslers «psykososiale arbeidsforhold».

TV 2 sendte følgende spørsmål til idrettspresidenten:

  • Det etterlatte inntrykket var at ingen av partene hadde gjort noe galt. Konklusjonen i Grimstad-rapporten gir ikke det inntrykket. Hva tenker du om det?
  • Rapporten konkluderer med at måten idrettsstyret behandlet saken på 20. desember «var i strid med arbeidsgivers omsorgsplikt» og kan ha vært i strid med arbeidsgivers krav om å ivareta det «psykososiale arbeidsforholdet for varsler». Hva tenker du om det?
  • Elsafadi får kritikk for måten han omtalte varslingssaken på i styremøtet 20. desember. Han skal angivelig ha omtalt saken på en «uheldig» måte, som kan ha farget inntrykket til de andre styremedlemmene av saken. Kunne du ha håndtert den situasjonen annerledes?

Svaret til Kjøll lyder som følger:

– Denne saken har vært belastende både for varsler og omvarslede, og det beklager vi. Idrettsstyret har per 31. mars konkludert i saken, og vårt fokus nå er på tiltakene. «Grimstad-rapporten» er unntatt offentlighet, og NIF vil ikke kommentere denne.

NIF-advokat: – Rapporten ga ikke noe godt grunnlag

«Grimstad-rapporten» ble bestilt av NIF for å granske varslingssaken, og deretter ble Jan Fougner fra Advokatfirmaet Wiersholm hyret inn for å håndtere saken.

KRITISK TIL «GRIMSTAD-RAPPORTEN»: Jan Fougner, partner i advokatfirmaet Wiersholm. Foto: Terje Pedersen / NTB
KRITISK TIL «GRIMSTAD-RAPPORTEN»: Jan Fougner, partner i advokatfirmaet Wiersholm. Foto: Terje Pedersen / NTB

På presseseansen 31.mars, hvor saken ble lagt død, gjentok Fougner flere ganger at utgangspunktet for varslingssaken skyldtes en «misforståelse».

Han forklarte også at det var et mål at «Grimstad-rapporten» ikke skulle behandles.

– Ofte klarer man å løse slike saker uten å måtte behandle de rapporter som ligger til grunn. Det er ofte et mål i saker, selv om det er undersøkt og gjort en skriftlig rapport, å løse den og legge den rapporten bort uten å behandle den, sa han da.

På spørsmål om hva han tenker om at konklusjonen i «Grimstad-rapporten» fremstår annerledes enn det etterlatte inntrykket han og Kjøll ga til pressen, og hvorfor konklusjonen ikke var relevant for hans eget arbeid, svarer Fougner:

– Her tror jeg du har misforstått. Jeg har ikke redegjort for rapportens konklusjon, men mitt syn på saken. Det fremgikk av min redegjørelse under «Åpen time» at jeg hadde en helt annen tilnærming til saken enn advokat Grimstad. Det gjaldt både måten saken ble håndtert på og vurderingen av hva som hadde hendt. Rapporten hadde fornuftige råd om hva NIF burde gjøre fremover, men dens beskrivelse og vurdering av saken ga etter min menig ikke noe godt grunnlag for å løse det underliggende problemet, skriver han i en e-post til TV 2.

Og han legger til:

– Og her er vi ved sakens kjerne; «jakten på sannheten», gjennom å granske et hendelsesforløp, kan forlenge og forsterke problemer. Min tilnærming er å forstå problemet og deretter bringe partene sammen for å løse det. Vi lever fremover, ikke bakover og særlig på en arbeidsplass må man legge ting bak seg og gå sammen fremover.

BUNDET AV TAUSHTESPLIKT: Erling Grimstad.
Foto Knut Falch / NTB .
BUNDET AV TAUSHTESPLIKT: Erling Grimstad. Foto Knut Falch / NTB .

TV 2 har flere ganger de siste ukene vært i kontakt med Grimstad for å få innsikt i bakgrunnen for rapporten og bestillingen fra NIF, men han har tidligere henvist til taushetsplikten og sagt at denne i så fall må oppheves av NIF for at han skal kunne uttale seg.

TV 2 ba NIF om å gjøre dette før påske, men forespørselen om å oppheve taushetsplikten til advokaten er fortsatt ubesvart.

TV 2 var i kontakt med Grimstad søndag, men han vil ikke kommentere utsagnet til Fougner.