Klaveness om Saudi-VM:

Har jobbet i ukevis for å finne ut hva som skjedde

Fotballpresident Lise Klaveness sier hun alltid har tenkt at Saudi-Arabia kommer til å arrangere VM. Nå rigger hun seg til nye kamper mot FIFAs kartellvirksomhet.

– HAR IKKE NOE VALG: Fotballpresident Lise Klaveness. Foto: Bjørnar Verpeide / TV 2
– HAR IKKE NOE VALG: Fotballpresident Lise Klaveness. Foto: Bjørnar Verpeide / TV 2

– Jeg tror ikke det er så mange som har innsyn i hva som egentlig skjedde, sier fotballpresident Klaveness til TV 2.

Da Australia trakk sitt kandidatur, bekreftet deretter Fifa at Saudi-Arabia er eneste søker til mesterskapet i 2034.

– Jeg har alltid tenkt at Saudi kom til å arrangere et VM. Vi klarer selvfølgelig ikke stoppe store prosesser som uansett skjer.

En ny gigantavtale mellom Fifa og det statseide oljeselskapet Aramco ble nylig kjent.

NY HOVEDSPONSOR: Aramco og Fifa skal være nær en avtale som forventes å løpe til 2034, verdt anslagsvis 100 millioner dollar i året. Foto: Hamad I Mohammed
NY HOVEDSPONSOR: Aramco og Fifa skal være nær en avtale som forventes å løpe til 2034, verdt anslagsvis 100 millioner dollar i året. Foto: Hamad I Mohammed

– Når vi ikke har hatt større innsyn, kan vi ikke være sikker på at det ikke er noen kobling mellom de store summene som skal sponse Fifa og posisjonen Saudi-Arabia for eksempel tok inn, sier Klaveness.

– Dette handler ikke om Saudi-Arabia for oss, men om reformen som dagens FIFA-ledelse ble valgt på.

Reformforslagene Infantino ble valgt på:

Gianni Infantino ble valgt som Fifa-president i 2016. Her er nøkkelpunktene i reformforslagene:

  • Klart skille mellom de politiske og administrative funksjonene.
  • Maksgrense på tre perioder av fire år for president og styre/rådsmedlemmer.
  • Integritetssjekk av styret.
  • Kvinnefotballen skal anerkjennes og fremmes i større grad, og alle seks konføderasjonene må velge minst én kvinne til FIFA-styret som da fikk 37 medlemmer.
  • Åpenhet om lønn og godt – gjørelser til toppledelsen
  • Større kontroll av pengeflyten.
  • Prinsipper for godt styresett skal fremmes på alle nivå.
  • En komité av fotballfamiliens medlemmer skal sørge for åpenhet og inkludering.

Derfor ser hun seg nødt til å igjen heve stemmen og tale Fifa-toppene imot, som den eneste fotballpresidenten så langt.

– Problemet er mangel på åpenhet i seg selv. Da er det problematisk hvis vi og andre forbund også er lukket rundt det.

– Da lager vi bare fastlåst kloss og et kartell.

– Fifa-president Gianni Infantino bedyrer at han går foran for å spre fotballen i større grad, som i Afrika og Midtøsten?

– Det mener jeg har veldig lite sammenheng. Fotballens store verdi er at det skal spilles overalt, og det veldig bra at fotball vokser og blir sterkere, både i Midtøsten og i Afrika.

– Du kan flytte fotball mange steder hvis man bare følger pengene, og det kan være en god grunn til at penger er viktig, men pengene kan ikke kjøpe alle verdier.

Et varsku

Klaveness trekker frem at mange er interessert i å komme seg inn i europeisk fotball nå.

– Vi ønsker investeringer, men det er jo en grunn til at man vil inn i europeisk fotball. Det er en bevegelse der som er interessant og som vi elsker.

VIL INN I EUROPA: Klaveness merker et stadig økende press på europeisk fotball. Foto: MOLLY DARLINGTON
VIL INN I EUROPA: Klaveness merker et stadig økende press på europeisk fotball. Foto: MOLLY DARLINGTON

Det handler om autonomi, uavhengighet til stater, supporterkultur, grasrota og en ambisjon om like muligheter for begge kjønn.

– De tingene må vi jo kjempe for at har kår. Hvis det blir sett på som tullepolitikk eller bare tøys fordi det fornærmer eller forstyrrer noe, så er jo det et varsku.

Vet ikke hva de skal beslutte

I flere uker har hun og Norges Fotballforbund jobbet med å få innsikt i VM-prosessen.

Det samme har flere andre europeiske forbund.

– Jeg tror ikke det er så mange som har innsyn i hva som egentlig skjedde, sier hun til TV 2.

– Selv om det er mange fotballpresidenter i council (Fifas øverste styre, journ.anm.) så tror jeg hvis vi skal være helt ærlige, er ikke makten stor ute eller bredt utover i styrene.

SENTRERT MAKT: FIFA-president Gianni Infantino på FIFA-kongressen i Kigali, Rwanda. Foto: Daniel Sannum Lauten / TV 2
SENTRERT MAKT: FIFA-president Gianni Infantino på FIFA-kongressen i Kigali, Rwanda. Foto: Daniel Sannum Lauten / TV 2

– Det er vanskelig for styrene å få oversikt over hva man skal beslutte før man er i styrerommene, forklarer Klaveness.

Den tyske presidenten Bernd Neuendorf, som sitter i FIFAs council, har vært med på den kontroversielle prosessen.

– Har du snakket med ham om dette?

– Jeg har ikke snakket med han etter Fifa council-møtet, nei. Men det er en liten krets som styrer mye i de prosessene.

I FIFA-STYRET: Den tyske fotballpresidenten har vært en alliert for Lise Klaveness og Fotballforbundet. Han er nå valgt inn i Fifa-styret. Foto: Matthias Schrader
I FIFA-STYRET: Den tyske fotballpresidenten har vært en alliert for Lise Klaveness og Fotballforbundet. Han er nå valgt inn i Fifa-styret. Foto: Matthias Schrader

– Vi vet ikke hvorfor makten reelt sett er flyttet fra kongressalen til det lukkede rom.

Er ikke alene

Hun gjør seg klar for en ny reise til Qatar, for å sjekke forholdene ett år etter VM. Turen skal også gi fotballforbundet ballast for fremtiden.

– Vi må opparbeide oss en kompetanse, for vi er jo i disse situasjonene. Det er vanskelige avveininger i alt vi skal fremover.

– Det er et høyt spill med tanke på posisjonen internasjonalt. Hvordan er det å stå i de dilemmaene?

– Vi må hele veien balansere det, og det er ikke lett å vite hvor man ender ut, verken i hver enkelt situasjon eller over langen. Men det er liksom jobben.

– Hvordan gjør du de avveiningene?

– Dette er innsikt- og kunnskapsbasert. Hva er de ulike kulturene? Hva er konteksten? Sånn at jeg ikke på noen måte går solo og holder på for meg selv.

NY QATAR TUR: Fotballpresident Lise Klaveness skal følge opp situasjonen i landet, ett år etter VM. Foto: Lars Christian Økland / TV 2
NY QATAR TUR: Fotballpresident Lise Klaveness skal følge opp situasjonen i landet, ett år etter VM. Foto: Lars Christian Økland / TV 2

– Og hvis vi på en eller annen måte tenker at det er viktig at noe blir sagt, at det er en rolle vi må ta. Man kan jo ofte håpe at noen andre kan ta den for å få i gang et ytringsklima.

Hun tegner et alternativt bilde, der man ligger lavt og ikke ytrer seg.

– Hvis ikke andre tar den rollen, så har det en egenverdi. Men det er jo en risiko. Så vi må avveie det mot hverandre.

– Tenker du at det også kan være risiko for deg i ønsket om å bli valgt inn i UEFA-styret?

– Ja, fotballpolitikk er sånn at det å snakke høyt, eller å på en eller annen måte prøve å skape en endring, det vil innebære at sjansene for å få bli valgt går ned.

I hvert fall på kort sikt, bemerker hun.

– Men samtidig så er det jo disse tingene som er en stor del av grunnen til at vi ønsker å bli valgt.

– Men vi tror jo at fotball drives best med at det finnes et godt ytringsklima, at vi får åpnet det opp på en helt annen måte og at vi unngår et politisk kartell.

ÅPEN: Lise Klaveness ble ikke valgt inn i Uefa-styret på årets kongress. Foto: Elias Engevik / TV 2
ÅPEN: Lise Klaveness ble ikke valgt inn i Uefa-styret på årets kongress. Foto: Elias Engevik / TV 2

– Hvem har du med deg?

– Jeg er jo ikke alene, det er mange som ønsker å endre dette både innenfor og utenfor. Ikke mange nok akkurat nå, men så lenge de finnes, gir jo det tilstrekkelig motivasjon.

Kom for sent

Klaveness fremmer et edruelig forhold til hva man kan oppnå alene, men likevel ikke gi opp.

– Vi må i hvert fall ikke komme en posisjon der ingen bryr seg.

– Sett i ettertid; hva ville NFF gjort annerledes i Qatar-debatten?

– Gjennom den demokratiske prosessen vi hadde i Norge ble konklusjonen at NFF burde prøve å ta ordet tidligere og sette ting på agendaen tidligere.

Derfor er hun opptatt av å være tidlig ute med tanke på nye kontroversielle mesterskap.

– Fotball skal spilles alle steder, og vi skal ikke holde noen land utenfor. Men da kan vi i hvert fall prøve å finne ut hva vi vil tenke om ti år fra nå hvis vi ikke sier noen ting.

Avgjørende med allianser

I forkant av turen til Qatar sendte NFF ut en invitasjon til alle forbundene i UEFAs menneskerettighetsgruppe, men det var kun Danmark som takket ja.

– Det er ingen som er uvillige. Men de vil på en måte vente med å reise ned til Fifa kommer med sin rapport, for da blir disse spørsmålene veldig aktualisert.

Rapporten er varslet å komme på nyåret.

– Vi trodde den skulle komme før. Det har heller ikke vært et transparent arbeid. Vi sa at vi skulle reise ned ett år etter VM, og da gjør vi det. Vi kommer også til å reise ned når resten av UEFA-gruppen reiser.

UEFAS ARBEIDSGRUPPE: Lise Klaveness på en tidligere tur til Doha, sammen med blant andre det danske fotballforbundet. Foto: Marte Christensen / TV 2
UEFAS ARBEIDSGRUPPE: Lise Klaveness på en tidligere tur til Doha, sammen med blant andre det danske fotballforbundet. Foto: Marte Christensen / TV 2

– Hva betyr det at Danmark er med?

– Det er veldig bra for oss, og bra for Danmark at de er med. De var jo i VM med et lag og for å drive kjerneaktivitet. Det er jo dét filteret vi må ha på.

– Hvor viktig er allianser, og hvem er Norges nærmeste allierte i dette?

– Allianser er avgjørende, og vi har en god relasjon til alle i UEFA-gruppen. Men det er jo Danmark som er mest aktive sammen med oss i disse spørsmålene nå.

Fotballpresidenten nevner også England, Nederland, Belgia og Tyskland.

– Skal du møte tidligere VM-sjef Hassan Al-Thawadi i Qatar?

– Ja, hvis han er der. Vi vet ikke om han er der, men hvis han er der så vil han møte oss.