Håndplukket av UEFA: – Unik mulighet

Lise Klaveness har fått en nøkkelrolle i å forme UEFAs nye strategi.

SKAL LEGGE NY STRATEGI: Lise Klaveness har fått en rolle i en viktig UEFA-komité. Foto: PATRICIA DE MELO MOREIRA
SKAL LEGGE NY STRATEGI: Lise Klaveness har fått en rolle i en viktig UEFA-komité. Foto: PATRICIA DE MELO MOREIRA

UEFA-president Aleksander Čeferin har denne uken invitert et knippe med fotballpresidenter til sitt hjemland, Slovenia.

Blant dem, Lise Klaveness.

Bakgrunnen for invitasjonen er at Klaveness har fått en plass i UEFA Strategy Steering Committee.

Komiteen skal lede utarbeidelsen om en ny strategi for UEFA, som skal vedtas på neste års kongress.

– Denne vil være førende for UEFAs prioritering og vurderinger de kommende årene, forteller Lise Klaveness til TV 2.

UNIK MULIGHET: Klaveness har fått en sentral posisjon. Her med sine rådgivere Magnus Borgen (t.v) og Christian Borgersrud (t.h) under årets UEFA-kongress. Foto: Elias Engevik / TV 2
UNIK MULIGHET: Klaveness har fått en sentral posisjon. Her med sine rådgivere Magnus Borgen (t.v) og Christian Borgersrud (t.h) under årets UEFA-kongress. Foto: Elias Engevik / TV 2

Vil påvirke retningen

Onsdag kveld stod middag med Čeferin på programmet, og torsdag hadde gruppen sitt første møte.

– Jeg håper og tror at deltakelse i styringsgruppen gir oss en unik mulighet til å påvirke retningen til europeisk fotball de kommende årene, sier Klaveness.

I et brev til statsministerens kontor gir Fotballforbundet uttrykk for at utvelgelsen er et positiv signal.

«Vi tolker invitasjonen som en anerkjennelse av Lise Klaveness sitt internasjonale arbeid de siste månedene til tross for at hun ikke lyktes i sin kamp for å bli første valgte kvinne inn i UEFAs styre.»

Klaveness sier til TV 2 at hun vil fremme de samme sakene som hun gjorde i valgkampen.

STERK STEMME: Lise Klaveness har markert seg kraftig i internasjonale spørsmål. Foto: Elias Engevik / TV2
STERK STEMME: Lise Klaveness har markert seg kraftig i internasjonale spørsmål. Foto: Elias Engevik / TV2

Dette er kampsakene til Klaveness:

Fotballen og spillet i sentrum for alle strategiske beslutninger. Sikre ressurser og kraft inn i fotballfaglig innsikt og erfaringsdeling: Hvordan ser fremtidens spill ut? Hva må vi bevare , hva må vi fornye og endre for å fortsatt være Europas største sport og folkebevegelse også om 5-10 år.

En fotballbevegelse som ledes verdibasert og av ledere som lener seg inn i de ulike etiske dilemmaer, som er god på scenarioplanlegging og som inngir til stor tillit fra samfunnet, supportere og myndigheter.

Beskytte og modernisere den europeiske fotballmodellen med opp- og nedrykk, hvor nasjonale ligaer og forbund prioriteres og hvor det er mulig for små og mellomstore nasjoner å konkurrere internasjonalt.

Den europeiske fotballmodellen er under kraftig press fra finansielle aktører og krefter som vil ha en annen verdensorden enn den vi har i dag. Det er avgjørende at vi klarer å beskytte vår modell for å sikre at vi har rettferdige konkurranser og at de enorme inntektene på toppnivå også kommer resten av fotballen til gode.

At den lokale bredde- og grasrotfotballen ivaretas som fotballens hovedpulsåre og samfunnets foretrukne partner for å bygge god folkehelse (både fysisk og psykisk) og gis betingelser til å vokse inn i en fremtid der samfunnet møter på utfordringer med økte levekostnader og økt inaktivitet blant befolkningen

At UEFA og den internasjonale fotballen tar en ledende rolle i å inkludere alle mennesker og tilby både gutter og jenter gode muligheter til å drømme og nå mål, samt i arbeidet med FNs andre bærekraftsmål.

Fotballen skal være for alle. I dag er ikke det en realitet, og det kreves handling nå dersom de unge skal få like muligheter til å delta i fotballen. Det må også gjenspeiles i fotballens ledende organer. Vi trenger ulike perspektiver på øverste nivå, hvis ikke svekkes utviklingen av sporten vår. Dette gjelder særlig andelen kvinner – vi mangler perspektiver fra den delen av fotballen som har størst potensiale for vekst og som kan skape et fullverdig fotballtilbud for millioner av jenter.

– Samtidig har jeg en ambisjon om å inkludere mine kollegaer i Norges Fotballforbund i arbeidet slik at vi også kan lære mer om strategiske prioriteringer og trender i Europa, sier Klaveness.

Den «nye vinen»

Hun er én av totalt syv fotballpresidenter som sitter i gruppen, og eneste kvinnelige president.

De andre er:

Armen Melikbekyan (Armenia)

Paul Van den Bulck (Belgia)

Aivar Pohlak (Estland)

Bjorn Vassallo (Malta)

Răzvan Burleanu (Romania)

Steve Williams (Wales)

Gruppen ledes av Karl-Erik Nilsson (visepresident UEFA).

Etter hva TV 2 forstår, ansees presidentene som er valgt ut til å sitte i gruppen, for å være representanter for en ny og yngre generasjon.

– Det følger av Norges Fotballforbund sin egen internasjonale strategi at vi skal delta aktivt i utformingen av den internasjonale fotballen – og deltakelse i denne komitéen gir oss en plattform til å gjøre nettopp det, sier Klaveness til TV 2.