Hever millionlønn fra både håndballforbundet og stiftelse

Håndballforbundet kjøpte tjenester fra presidentens «egen» stiftelse

Mens Kåre Geir Lio var håndballpresident kjøpte håndballforbundet tjenester fra stiftelsen han var administrerende direktør i.

HEVET DOBBEL LØNN: Håndballpresident Kåre Geir Lio. Foto: Geir Olsen
HEVET DOBBEL LØNN: Håndballpresident Kåre Geir Lio. Foto: Geir Olsen

Over en periode på seks år har Norges Håndballforbund (NHF) ved fire anledninger kjøpt konsulenttjenester fra stiftelsen Nordnorsk Lederutvikling (NNL) i Bodø.

Samtidig har håndballpresident Kåre Geir Lio tjent rundt 1,5 millioner kroner årlig fra den nordnorske stiftelsen, mens han fra 2018 har tjent omtrent det samme fra Norges Håndballforbund.

Inntekten i NNL har hovedsakelig har kommet gjennom oppdrag han har utført for stiftelsens kunder.

Lio hevder han ikke har hatt noen privat fortjeneste på at håndballforbundet har vært kunde av NNL.

– Nei, svarer Lio på TV 2s spørsmål om dette.

Norges Håndballforbund opplyser til TV 2 at presidenten ikke har vært en del av prosessene da NNL ble valgt som konsulent.

Likevel reagerer idrettsjurist Gunnar-Martin Kjenner.

– I mine øyne ser dette ut som en unødvendig og uheldig rolleblanding både av håndballforbundet og håndballpresidenten, sier Kjenner til TV 2.

Han mener videre at det kan reises et spørsmål om Lios habilitet.

– Habiliteten smitter nedover, fra presidenten og nedover i administrasjonen i håndballforbundet. Presidentens lønn på 1,5 mill. trekker klart i retning av at han hadde interesser på begge sider av bordet, mener Kjenner.

KRITISK: Idrettsjurist Gunnar-Martin Kjenner mener det er unødvendig at Håndballforbundet har kjøpt tjenester fra stiftelsen der håndballpresidenten var øverste sjef. Foto: Heiko Junge
KRITISK: Idrettsjurist Gunnar-Martin Kjenner mener det er unødvendig at Håndballforbundet har kjøpt tjenester fra stiftelsen der håndballpresidenten var øverste sjef. Foto: Heiko Junge

– Hvorfor NNL?

I perioden 2016-2022 oppgir Norges Håndballforbund å ha betalt NNL for konsulenthjelp ved fire anledninger i forbindelse med bemanningsprosesser.

Ved det første tilfellet, i 2016, var håndballpresident Kåre Geir Lio også administrerende direktør i NNL.

Da ble de heteste kandidatene til en stilling som regionleder i Bergen fløyet til NNLs hovedkvarter i Bodø for å personlighetstestes.

Kjenner er kritisk til at nettopp NNL ble valgt til oppdraget, og undres hvorfor en organisasjon plassert i Bodø ble brukt til en jobb i Bergen.

– Håndballforbundet hadde mange alternativer da de valgte NNL til å bistå i rekrutteringsprosessen. Det er mange selskap som kan tilby de samme eller tilsvarende tjenestene, påpeker han.

NHF: – Fortrolig med NNL

Ved to anledninger har TV 2 spurt Norges Håndballforbund hvorfor NNL i Bodø ble brukt til disse tjenestene.

Før sommeren kom generalsekretær Erik Langerud med dette svaret:

– Håndballforbundet har altså benyttet NNL ved en håndfull ansettelser. Vi har fått verdifull innsikt i sluttfasen av de aktuelle prosessene, og de har gitt oss gode bidrag i valg av kandidat, svarte han i en e-post.

SVARER IKKE KONKRET: Erik Langerud, generalsekretær i Norges Håndballforbund, svarer ikke konkret på hvorfor de valgte å bruke NNL. Foto: Vidar Ruud
SVARER IKKE KONKRET: Erik Langerud, generalsekretær i Norges Håndballforbund, svarer ikke konkret på hvorfor de valgte å bruke NNL. Foto: Vidar Ruud

Etter sommeren gjentok TV 2 spørsmålet til Håndballforbundet.

Svaret kom da fra leder for medier og kommunikasjon, Lars Hojem Kvam:

– At NHF ba om bistand fra NNL handler om at generalsekretæren var veldig fortrolig med den personlighetsanalysen som de tilbyr, skriver Hojem Kvam.

Burde valgt annerledes

Norges Håndballforbund oppgir å ha betalt til sammen 73.800 kroner eks. moms for de fire oppdragene NNL har utført. Og at det samlet dreier seg om åtte personlighetstester og én samtale.

– I alle tilfeller har NHF selv gjennomført rekrutteringsprosessen, opplyser generalsekretær Langerud til TV 2.

Ingen av oppdragene der NNL ble brukt ble imidlertid lagt ut på anbud.

– Beløpene er langt unna de verdier hvor anbud er påkrevet, sier Langerud videre.

Gunnar-Martin Kjenner står likevel bom fast på sitt synspunkt.

– I dette tilfellet er det ikke summen håndballforbundet har brukt, men prinsippet som betyr noe. Her burde håndballforbundet valgt et annet selskap for å unngå å havne i en slik diskusjon om inhabilitet, sier Kjenner.

Hevet dobbel lønn

I 2017 ble Kåre-Geir Lio kjøpt fri av Håndballforbundet fra jobben som administrerende direktør i NNL:

«President kjøpes fri fra sitt sivile virke tilsvarende 100 prosent stilling», heter det i vedtaket fra Håndballtinget i 2017.

TV 2 kan imidlertid dokumentere at Lio ikke sluttet å jobbe for NNL.

SKULLE LØNNES LIKT: Kåre Geir Lio (til venstre) og generalsekretær Erik Langerud skulle ha en lønn som stod rimelig likt. Her i samtale med landslagskaptein Stine Bredal Oftedal. Foto: Vidar Ruud
SKULLE LØNNES LIKT: Kåre Geir Lio (til venstre) og generalsekretær Erik Langerud skulle ha en lønn som stod rimelig likt. Her i samtale med landslagskaptein Stine Bredal Oftedal. Foto: Vidar Ruud

I stedet begynte han å heve dobbel lønn.

Etter dette har Lio årlig fått utbetalt rundt 1,5 millioner kroner i lønn og kompensasjon fra Håndballforbundet, og rundt 1,5 millioner fra NNL.

Dette kommer frem gjennom innsyn TV 2 har gjort i Håndballforbundets lønnsutbetalinger og en gjennomgang av skattelistene.

Oppgir ikke kundeliste

I Nordnorsk Lederutvikling har inntekten til Lio kommet gjennom oppdrag han har utført for egne kunder i hans kundeportefølje, får TV 2 opplyst av dagens daglige ledelse i NNL.

Håndballpresidenten har også selv fått spørsmålet om hvordan han lønnes fra stiftelsen.

– Det er en oppdragsbasert avtale, svarer Lio på det.

Lio oppgir imidlertid ikke hvilke kunder han har hatt i stiftelsen i perioden han har vært kjøpt fri fra Håndballforbundet for å jobbe fulltid som håndballpresident.

TALEFØR: Kåre Geir Lio er vant til å tale til forsamlinger. Foto: Geir Olsen
TALEFØR: Kåre Geir Lio er vant til å tale til forsamlinger. Foto: Geir Olsen

– Dette spørsmålet må eventuelt besvares og håndteres av NNL. Det formelle kundeansvaret er mellom kunden og NNL, skriver Lio.

Heller ikke NNL ønsker å utgi Lios kundeliste.

Men de kaster ballen videre til Norges Håndballforbund.

– NNL deler ikke sine kundelister eksternt. Samtidig antar jeg at Norges Håndballforbund praktiserer full åpenhet omkring sine disposisjoner og at du kan finne svar på dine spørsmål hos dem, sier administrerende direktør i NNL, Stein Markussen.

Høy dagslønn

TV 2 har spurt Kåre Geir Lio om hvorfor han har mottatt dobbel inntekt samtidig som han er kjøpt fri for å jobbe 100 prosent som håndballpresident?

Lio viser til en avtale som er inngått med Håndballforbundet.

I denne står det at presidenten «har lov til å gjøre oppdrag for sin tidligere arbeidsgiver så lenge det ikke er i konflikt med fulltidsstillingen som president».

Videre forklarer håndballpresidenten at hans nåværende inntekt fra skattelistene primært består av lønn og ytelser i NHF, pensjonen og lønnen fra NNL.

Han skriver også at arbeidet han har utført for stiftelsen ikke har gått ut over jobben han har som håndballpresident, og oppgir antallet dager i året han har jobbet for NNL.

PROFILERT KONSULENT: Kåre Geir Lio er blitt flittig brukt i sosiale medier av NNL de siste årene.
PROFILERT KONSULENT: Kåre Geir Lio er blitt flittig brukt i sosiale medier av NNL de siste årene.
BODØ: Kåre Geir Lio (i midten) i sitt virke som konsulent for NNL.
BODØ: Kåre Geir Lio (i midten) i sitt virke som konsulent for NNL.
POLEN: Kåre Geir Lio i sitt virke som konsulent for NNL.
POLEN: Kåre Geir Lio i sitt virke som konsulent for NNL.
LECH WALESA: Kåre Geir Lio i sitt virke som konsulent for NNL.
LECH WALESA: Kåre Geir Lio i sitt virke som konsulent for NNL.
KONFERANSE: Kåre Geir Lio i sitt virke som konsulent for NNL.
KONFERANSE: Kåre Geir Lio i sitt virke som konsulent for NNL.
NI DAGER PÅ VIDDA: Kåre Geir Lio (til venstre) i sitt virke som konsulent for NNL.
NI DAGER PÅ VIDDA: Kåre Geir Lio (til venstre) i sitt virke som konsulent for NNL.
LOSBY GODS: Kåre Geir Lio i sitt virke som konsulent for NNL.
LOSBY GODS: Kåre Geir Lio i sitt virke som konsulent for NNL.
ROMA: Kåre Geir Lio i sitt virke som konsulent for NNL.
ROMA: Kåre Geir Lio i sitt virke som konsulent for NNL.
TRONDHEIM: Kåre Geir Lio i sitt virke som konsulent for NNL.
TRONDHEIM: Kåre Geir Lio i sitt virke som konsulent for NNL.
FOREDRAGSHOLDER: Kåre Geir Lio i sitt virke som konsulent for NNL.
FOREDRAGSHOLDER: Kåre Geir Lio i sitt virke som konsulent for NNL.

– De siste fire årene har jeg jobbet i snitt 35 dagsverk per år for NNL, skriver Lio.

Med en årsinntekt (lønn og godtgjørelser) på mellom 1,2 og 1,6 millioner kroner fra NNL, vil det utgjøre en dagslønn på rundt 36.000 kroner, ifølge TV 2s beregninger.

– På disse dagene har jeg også jobbet med håndball, enten på morgenen, kvelden eller midt på dagen. Jeg har god samvittighet for det arbeidet jeg har lagt ned for Norges Håndballforbund, skriver Lio videre.

I e-posten forklarer Lio også at han ikke ville avslutte jobben i NNL da han ble frikjøpt av Håndballforbundet.

– Jeg ønsket å bevare en tilknytning til NNL med tanke på at jeg kanskje skulle tilbake dit, og fordi jeg ønsket å ivareta kunder jeg hadde hatt over flere år, skriver han.

Les Lios fulle svar nederst i saken

NHF: – Vi høster læringspunkter

Norges Håndballforbund står fortsatt fast ved valget om å bruke NNL. De mener avgjørelsen faller innenfor idrettens habilitetslovverk.

– Bruken av NNL har ikke medført noen økonomisk gevinst for håndballpresidenten. NHFs vurdering var og er at dette ikke berører habilitetsspørsmålet, skriver Lars Hojem Kvam.

IKKE BRUDD PÅ HABILITET: Kommunikasjonssjef Lars Hojem Kvam skriver at Norges Håndballforbund mener at bruken av NNL ikke er i strid med habilitetsspørsmålet. Foto: Terje Pedersen
IKKE BRUDD PÅ HABILITET: Kommunikasjonssjef Lars Hojem Kvam skriver at Norges Håndballforbund mener at bruken av NNL ikke er i strid med habilitetsspørsmålet. Foto: Terje Pedersen

Han legger imidlertid til at Håndballforbundet tar lærdom av saker som dette.

– Når det er sagt: Vi høster læringspunkter gjennom det meste vi foretar oss. Det gjelder også her, skriver kommunikasjonssjefen.

– Saken må følges opp

Likevel mener idrettsjurist Kjenner at saken bør tas opp i NIFs kontrollerende organer.

Først og fremst fordi et eventuelt brudd på habilitetsbestemmelsene er straffbart ifølge NIFs lovverk.

– I utgangspunktet er det styrene i organisasjonsleddene som er ansvarlige for at det ikke foreligger inhabilitet. I neste runde er det en oppgave for kontrollutvalgene å kontrollere og påtale regelbrudd innen organisasjonsleddet. Min erfaring er at mange kontrollutvalg ikke utfører oppgavene sine på en tilfredsstillende måte. NIF har ingen som påser at kontrollutvalgene faktisk utfører lovpålagte oppgaver, sier Kjenner.

Idrettens Etiske Råd er ett av disse kontrollorganene.

Rådet har anledning til å ta opp saker på eget initiativ.

TV 2 har vært i kontakt med leder Robert Mood, som finner opplysningene fra Norges Håndballforbund interessant.

ETISK RÅD: Robert Mood leder idrettens Etiske Råd, som kan se på etikken i idrettslige sammenhenger. Foto: Per Haugen / TV  2
ETISK RÅD: Robert Mood leder idrettens Etiske Råd, som kan se på etikken i idrettslige sammenhenger. Foto: Per Haugen / TV 2

Mood peker imidlertid på at andre i idretten må fremme en henvendelse til dem, dersom de skal se på den konkrete saken.

– Dersom håndballforbundet eller NIF ønsker en uttalelse fra Etisk Råd som grunnlag for sine vurderinger og beslutninger i denne type saker, tar vi gjerne imot henvendelsen, sier Mood til TV 2.

– Inhabilitet går under radaren

Advokat Gunnar-Martin Kjenner har imidlertid sine tvil til at det vil skje.

– Dessverre er det slik i norsk idrett at inhabilitet går under radaren i sak etter sak. Selv når media tar opp saker om habilitet, uteblir undersøkelser, avklaringer og eventuelle reaksjoner. Siste eksempel er inhabiliteten til medlemmer av NIFs valgkomité til Idrettstinget i sommer, sier Kjenner.

Med flere tiårs bakgrunn som idrettsjurist sliter han faktisk med å huske at det skal ha skjedd at NIF har sett på slike saker.

TRIST: Gunnar-Martin kjenner synes det er trist at idretten ikke er mer opptatt av å følge sitt eget regelverk. Foto: Terje Pedersen
TRIST: Gunnar-Martin kjenner synes det er trist at idretten ikke er mer opptatt av å følge sitt eget regelverk. Foto: Terje Pedersen

– NIF har ingen tradisjon med å reagere når det foreligger inhabilitet. Jeg kan ikke huske når NIF sist reagerte ved brudd på habilitetsbestemmelsen Det er trist og svært uheldig for en så stor organisasjon som blant annet skal være en opplæringsorganisasjon for barn og ungdom, sier Kjenner.

Derfor kommer idrettsjuristen med en klar oppfordring til norske idrettsledere.

– Som den optimisten jeg er, håper jeg virkelig at NIF går inn i denne saken med tilstrekkelige faglige ressurser og setter habilitetsbestemmelsen på kartet, ikke minst for å vekke oppmerksomheten rundt bestemmelsen innen organisasjonen. Det er helt nødvendig for at inhabilitetsbestemmelsen ikke skal forbli en sovende bestemmelse i tiden fremover.

Håndballpresident Kåre Geir Lios fullstendige svar på hvorfor han har mottatt dobbel inntekt (fra NNL og NHF) i perioden etter 2017 :

Som håndballpresident har jeg nedfelt i min avtale at jeg har mulighet til å utføre noen oppdrag for min tidligere arbeidsgiver innenfor arbeidsledelse og organisasjonsutvikling, så lenge dette gjøres på en måte som ikke er i konflikt med fulltidsstillingen som håndballpresident. Min samlede inntekt består av lønn og ytelser fra Norges Håndballforbund, av pensjon, samt lønn fra NNL. Jeg ønsket å bevare en tilknytning til NNL med tanke på at jeg kanskje skulle tilbake dit, og fordi jeg ønsket å ivareta kunder jeg hadde hatt over flere år.

De siste fire årene har jeg jobbet i snitt 35 dagsverk pr. år for NNL. På disse dagene har jeg også jobbet med håndball, enten på morgenen, kvelden eller midt på dagen. Jeg har god samvittighet for det arbeidet jeg har lagt ned for Norges Håndballforbund. Det å øke markedsinntektene, styrke mediearbeidet og NHFs politiske kontakt, samt være en aktiv pådriver for hallutvikling, var de sentrale begrunnelsene for å innføre heltidspresident. NHF har hatt en veldig god fremdrift på disse områdene i min tid som president.