STILT TIL VEGGS: Kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen ble grillet i Stortingets spørretime Foto: Ole Berg-Rusten / NTB
STILT TIL VEGGS: Kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen ble grillet i Stortingets spørretime Foto: Ole Berg-Rusten / NTB Foto: Ole Berg-Rusten
Idrettsvarslene

Grillet ministeren etter TV 2-avsløring

Høyre og FrP krevde svar fra ministeren på Stortingets talerstol etter TV 2s saker om seksuelle overgrep i idretten. Nå loves det fortgang.

– Idretten trenger bedre verktøy. Det haster med å få på plass en løsning, sa Høyres idrettspolitiske talsperson, Turid Kristensen.

Hun ønsket svar på hvorfor Kulturdepartementet har brukt så lang tid på å komme opp med en løsning sammen med idretten som skal sikre at barn og unge ikke utsettes for seksuell trakassering og overgrep i idretten.

HASTER: Turid Kristensen (H) mener det haster å få på plass en lovhjemmelsom sikrer tryggheten til barn og unge i idretten. Foto: Andreas Sunde / TV 2
HASTER: Turid Kristensen (H) mener det haster å få på plass en lovhjemmelsom sikrer tryggheten til barn og unge i idretten. Foto: Andreas Sunde / TV 2

– Vi har fått på plass en lov for å styrke jobben rundt antidoping og lotteritilsynet. Jeg kan ikke med beste vilje forstå at det ikke er minst like viktig å avverge seksuell trakassering og overgrep i idretten.

Hun sikter til at både Lotteritilsynet og Antidoping Norge har fått lov til å lagre personopplysninger, som også Idrettsforbundet har bedt om.

TV 2 har i en rekke saker fortalt om politimannen og treneren som gikk fra klubb til klubb i Norsk idrett til tross for varsler og anmeldelser over tjue år om voldtekter, seksuell trakassering og overgrep.

STERKE HISTORIER: Sju jenter fortalte TV 2 om seksuell trakassering, voldtekter og overgrep Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2
STERKE HISTORIER: Sju jenter fortalte TV 2 om seksuell trakassering, voldtekter og overgrep Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

Mannen har benektet alle anklagene, viser dokumenter fra idrettens domsutvalg og politiavhør. Han ønsker ikke å kommentere saken overfor TV 2. Alle anmeldelsene mot han ble henlagt.

– Vi er sjokkerte og opprørte

– Dette er ikke enestående sak, men viser hvordan gjentatte varsler mot en overgriper ikke har ført til at vedkommende ble stoppet. NIF trenger bedre verktøy og det har vært mange runder, påpeker Kristensen.

TV 2 har kartlagt dialogen mellom Idrettsforbundet og Kulturdepartementet siden 2018 uten at de har klart å komme frem til en løsning.

– Vi er alle sjokkert og opprørt over de historiene som har kommet frem. Idretten skal være trygg for alle. Forebygging og håndtering av seksuelle overgrep og trakassering er enormt viktig og avgjørende, sa Kultur- og likestillingsminister, Anette Trettebergstuen fra talerstolen.

Men Kulturdepartementet mener Idrettsforbundet ikke har vært så tydelige på hva de trenger i jobben for å forebygge og hindre seksuell trakassering og overgrep i idretten.

– Det stemmer ikke, slik representanten sier at det er beint frem hva idretten trenger av lovhjemmel. For å lagre personopplysninger trengs det et rettslig grunnlag for at det skal være lovlig. Idretten ønsker ikke bare å lagre opplysninger for å forebygge seksuelle trakassering og overgrep, men også hendelser i idretten generelt.

Lover fortgang

Kristensen i Høyre ønsker en ad hoc gruppe fra Kultur-og likestillingsdepartementet og Justisdepartementet som setter seg ned med idretten for å få en raskere fremgang

Trettebergstuen fortalte at Kultur-og likestillingsdepartementet og Norges Idrettsforbund skal sette seg sammen neste uke for å finne en løsning.

– Jeg vil nå kjøre et hurtigspor. Derfor skal vi få til et møte neste uke hvor vi skal klarlegge disse detaljene og på denne måten behandle dette hurtig og raskt, lovet ministeren.

Kristensen ønsket også at Stortingsmeldingen om seksuell trakassering og overgrep som er planlagt i 2024 skulle fremskyndes, men det ble avvist av Kulturministeren.

– Regjeringen hviler ikke i det arbeidet selv om vi skriver en omfattende melding. Metoo rispet bare i overflaten. Vi trenger kunnskap og fakta. Meldingen kommer når den er varslet, våren 2024 med nye tiltak for å bekjempe seksuell trakassering og overgrep.

TRYGG PÅ TRENING: Silje Hjemdal, stortingsrepresentant for Fremskrittspartiet er utålmodig. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2
TRYGG PÅ TRENING: Silje Hjemdal, stortingsrepresentant for Fremskrittspartiet er utålmodig. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2

Fremskrittspartiets, Silje Hjemdal ønsket at regjeringen så på løsningene med politiattestløsningene og spurte ministeren om støtte til blant annet prosjektet «Trygg på trening», som skal sikre frivillige og trenere kunnskap om vold og seksuell trakassering.

– Jeg kjenner ikke til det nevnte kursert, men det skal jeg selvfølgelig se på, lovte ministeren.

Skuffet over minister-svar

Høyres, Turid Kristensen er skuffet over svarene hun fikk fra Trettebergstuen.

– Jeg synes det er synd at statsråden ikke tar et større ansvar og er mer på ballen. Dette har tatt altfor lang tid, og jeg er rett og slett usikker på om det å kalle inn til enda et møte vil være starten på noe hurtigspor. Men det er jo lov å håpe, sier Kristensen.