Idrettsvarslene:

Gjennombrudd mellom idretten og myndighetene

Siden 2018 har det vært dialog om å få på plass en lovendring som gjør idretten tryggere. Tirsdag kom det endelig et gjennombrudd.

HÅPER PÅ LOVENDRING: Norges idrettsforbund (NIF) har siden 2018 vært i dialog med myndighetene om å få på plass en lovendring som bedre gjør de i stand til å beskytte barn og unge. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2
HÅPER PÅ LOVENDRING: Norges idrettsforbund (NIF) har siden 2018 vært i dialog med myndighetene om å få på plass en lovendring som bedre gjør de i stand til å beskytte barn og unge. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

TV 2 har tidligere omtalt at Kulturdepartementet (KUD) og Norges idrettsforbund (NIF) i over fem år har vært i dialog om å få på plass en lovendring som kan trygge barn og unges sikkerhet i idretten.

Spesifikt: En lovendring som kan gi NIF muligheten til å lagre og systematisere informasjon om personer som det varsles mot eller som bryter idrettens regler.

Etter frustrasjon fra begge sider over tid, møttes partene tirsdag med et mål om å komme til enighet og for å få fortgang på arbeidet.

Etter det TV 2 forstår, har man nå startet på arbeidet med å utforme et lovforslag.

Ballen ligger hos Kulturdepartementet

NIF og KUD har gitt en nøyaktig lik beskrivelse av møtet til TV 2, hvor møtet blir beskrevet som «konstruktivt», og hvor det står at KUD nå «prioriterer dette arbeidet høyt».

– Utgangspunktet er at idretten og frivillige organisasjoner skal ha de verktøyene de trenger for å kunne drive et effektivt arbeid mot tilfeller av trakassering, overgrep og vold. Fremover skal vi ha flere arbeidsmøter for å sørge for at vi kommer i mål, står det å lese i uttalelsen.

Enkelt forklart har stridens kjerne har vært at KUD mener idretten har bedt om urealistisk mye.

På møtet tirsdag skal man i større grad enn tidligere ha kommet til en felles forståelse.

På direkte spørsmål om man nå har kommet til enighet og om NIF har konkretisert det KUD har etterspurt, svarer departementet:

– Vi har blitt enige om rammene for arbeidet og prosess videre. I det videre arbeidet med å utarbeide et konkret lovforslag vil det være tett dialog med idretten for å beskrive forslagets omfang og detaljer.

TV 2 forstår at departementet nå kan starte på arbeidet med et lovforslag, men at en eventuell lovendring fortsatt er et stykke unna.

Munnhuggeri

Diskusjonen om lovendringen skøyt fart etter at TV 2 publiserte en rekke saker om en trener og politimann som, til tross for en rekke varsler og anmeldelser mot seg for seksuelle overgrep, kunne gå fra klubb til klubb i Idretts-Norge.

Mannen har benektet alle anklagene, viser dokumenter fra idrettens domsutvalg og politiavhør. Alle sakene er henlagt, og han ønsker ikke å kommentere saken overfor TV 2.

Idrettspresident Berit Kjøll ga uttrykk for at de ventet på KUD for å få fortgang i prosessen med å få på plass en lovendring, noe som utløste følgende sitat fra kulturminister Anette Trettebergstuen:

– Da følger ikke idrettspresidenten med i egen organisasjon eller i timen. For de har meldt om behovet, men vi har bedt dem presisere en del ting. Den jobben har ikke NIF gjort.

I slutten av februar avviste både Trettebergstuen og Kjøll overfor TV 2 at det var knute på tråden mellom dem.

– Her er det ingen knute på tråden! Det er tvert imot et godt og konstruktivt samarbeid om å få disse løsningene til nå. Det har kanskje vært litt uenighet om konkrete løsninger, men vi ser nå på hvordan vi sammen kan få dette til, sa Trettebergstuen da.