Kultur-og likestillingsminister Anette Trettebergstuen (Ap) med gode nyheter til breddeidretten landet over . Foto: Sverre Saabye / TV 2
Kultur-og likestillingsminister Anette Trettebergstuen (Ap) med gode nyheter til breddeidretten landet over . Foto: Sverre Saabye / TV 2
GLADNYHET FRA REGJERINGEN

Gir 125 millioner til breddeidretten

– Dette er til for å hindre frafall av unger i idretten om foreldrene ikke har råd til å betale kontingenten, sier Anette Trettebergstuen.

Torsdag kom gladnyheten om at regjeringen gir 125 millioner kroner ekstra til breddeidretten for å få opp deltagelsen og prisene ned.

Den siste tiden har TV 2 dekket flere av breddeidrettens utfordringer hvor medlemmer blant annet ikke lenger makter å betale medlemskontingenten og at frafallet blant barn og unge øker grunnet økte priser.

– Det er veldig gledelig, for idretten er det viktigste fellesskapet vi har i forlengelsen av hvor folk bor. Det er en arena for mestring, sier kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen (Ap) til TV 2.

Allerede i februar ble det varslet at regjeringen bevilget 100 millioner til breddeidretten, men nå har altså potten økt til 125 millioner.

– Vi har leitet med lys og lykter etter penger for å øke potten. Nå har vi valgt å ta hele overskuddet til Norsk Tipping og sender ut til klubbene, sier ministeren.

Pengene skal gå direkte til klubbenes arbeid med å inkludere barn og ungdom som faller utenfor på grunn av sosiale ulikheter og sosioøkonomiske årsaker. I tillegg til å holde foreldrebetalingen og aktiviteter som er kostandsdrivende nede.

– Vi ønsker ikke at det at vi får dårligere råd, skal gå ut over ungene våre. Dette er for å hindre frafall i idretten fordi foreldrene ikke har råd til å betale kontingenter, sier Trettebergstue.

Alle fylker med i hovedpotten

Totalt skal 115 millioner kroner fordeles via NIF (Norges Idrettsfordbund) til idrettsrådene i kommuner med minst 200 barn i familier med lavinntekt.

10 millioner fordeles via NIF til idrettskretser basert på summen av antall barn i lavinntekstfamilier i de kommunene som faller utenfor den ordinære fordelingen. Kretsene fordeler etter skjønn der det er behov i kommuner som ikke får midler fra hovedpotten.

Totalt kommer 103 kommuner og alle fylker med i hovedpotten. Oslo Bergen, Drammen, Fredrikstad, Skien, Stavanger og Kristiansand kommer godt ut med modellen, fordi de har en stor andel barn i familier med dårlig råd.

Fylkene som får mest til fordeling etter skjønn er Innlandet, Nordland og Trøndelag, fordi flere kommuner der faller utenfor hovedpotten.

Slik fordeles pengene:

Innlandet:

Til idrettskrets: 1 652 711

Til idrettsråd: 5 931 834

Nordland:

Til idrettskrets: 1 252 526

Til idrettsråd: 1 101 368

Trøndelag:

Til idrettskrets: 1 148 005

Til idrettsråd: 5 209 235

Møre og Romsdal:

Til idrettskrets: 1 145 118

Til idrettsråd: 1 858 912

Vestland:

Til idrettskrets: 1 128 948

Til idrettsråd: 9 171 681

Viken:

Til idrettskrets: 1 086 793

Til idrettsråd: 31 956 595

Troms:

Til idrettskrets: 932 033

Til idrettsråd: 1 383 193

Agder:

Til idrettskrets: 812 496

Til idrettsråd: 8 575 343

Vestfold og Telemark:

Til idrettskrets: 448 115

Til idrettsråd: 12 700 119

Rogaland:

Til idrettskrets: 393 255

Til idrettsråd: 7 750 162

Oslo:

Til idrettskrets: 0

Til idrettsråd: 29 361 558

Oslo er både kommune og fylke og får ikke av utjevningspotten på 10 millioner. Det er fordi Oslo Idrettsråd kan fordele til hele Oslo basert på kriteriene.