Fotballforbundet straffer ikke Follo-trener-Eriksen

Påtalenemnda i Norges Fotballforbund (NFF) har besluttet ikke å anmelde Follo-trener Hans-Erik Eriksen for brudd på NFFs regelverk.

NFF mener at saken er foreldet. Follo-trener Hans-Erik Eriksen har erkjent at han mottok penger i den hensikt å påvirke resultater i fotballkamper. Eriksen har understreket at han aldri tok kontakt med spillere i et forsøk på å resultatmanipulere kamper. Det framgår av Eriksens erkjennelse at de aktuelle forhold skal ha skjedd i perioden mellom 2000-2005, heter i en redegjørelse fra NFFs påtalenemnd onsdag.

De viser til foreldelsesbestemmelsen i NFFs lov § 11-10 (5 år) at det er mye som tyder på at eventuelle regelbrudd, under enhver omstendighet, vil være foreldet. Denne saken blir derfor ikke forfulgt ytterligere.

– Hvis det imidlertid på et senere tidspunkt skulle dukke opp nye og vesentlige opplysninger vil dette kunne medføre at saken stiller seg annerledes, sier leder av påtalenemnda i NFF, Knut Fure.

Hans-Erik Eriksen er lettet over konklusjonen til påtalenemnda. Eriksen er glad for det initiativ som fotballforbundet har tatt, der målet er å finne en alternativ måte for ham å gjøre opp for seg på.

– Jeg tar påtalenemndas konklusjon til etterretning og er tilfreds med at Eriksen vil følge opp fotballforbundets initiativ, sier generalsekretær i NFF, Kjetil Siem. (©NTB)

Mer innhold fra TV 2