– Vi tror at klubblederne på tinget vil være på riktig side av historien

Magne Juuhl er en av pådriverne for at Norge skal boikotte fotball-VM i Qatar. Mindre enn to måneder før det skal avgjøres, mener han at boikott fortsatt er realistisk.

Få har bedre oversikt over maktbalansen i kampen som vil stå på fotballtinget 20.juni enn Juuhl.Han er medlem i Brann Bataljonen sitt Qatar-utvalg og er en av de med best oversikt over hvem og hvor mange i Norge som faktisk har vedtatt at de er for en boikott.- Ja, jeg tror det ender med boikott, og grunnen til det er at verdiene som preger norsk breddefotball står i en så enorm kontrast til verdiene i FIFA og verdiene som lå til grunn for tildelingen av mesterskapet til Qatar.