Tromsø endrer stadionnavn: – Dette er vår identitet

Tromsø IL har byttet navn på sin stadion. Grunnen er for å fremme det samiske språket og kulturen.

ROMSSA ARENA: Slik skal Tromsøs hjemmebane se ut etter navnebyttet. Bildet er redigert for å vise hvordan arenaen kan se ut etter navnebyttet. Foto: Erik Edland / TV 2
ROMSSA ARENA: Slik skal Tromsøs hjemmebane se ut etter navnebyttet. Bildet er redigert for å vise hvordan arenaen kan se ut etter navnebyttet. Foto: Erik Edland / TV 2

Alfheim-navnet har i lang tid vært synonymt med Eliteserie-klubben fra «Nordens Paris». Nå skjer det likevel endringer hos de røde og hvite.

Onsdag endres stadionnavnet til Romssa Arena, som er det samiske navnet for Tromsø. Det er Troms Kraft som kjøper navnerettighetene.

– Det samiske har alltid vært viktig for klubben. Det er en viktig del av klubbens identitet og vi ser det på som vår ærefulle plikt å løfte samisk språk og kultur. Alt negativt det samiske folk må oppleve rundt deres språk og kultur, ønsker vi skal endres til det positive, sier daglig leder i Tromsø IL, Øyvind Alapnes, til TV 2.

FORNØYD: Daglig leder i Tromsø IL, Øyvind Alapnes, håper det nye navnet vil bidra positivt for det samiske. Foto: Rune Stoltz Bertinussen/ NTB Scanpix
FORNØYD: Daglig leder i Tromsø IL, Øyvind Alapnes, håper det nye navnet vil bidra positivt for det samiske. Foto: Rune Stoltz Bertinussen/ NTB Scanpix

Den tidligere hoveddommeren forteller det er viktig for klubben å benytte seg av den påvirkningskraften de har til rådighet.

– Når man har en sånn stemme er det viktig for oss å bruke den. Dette er et eksempel på hvor jeg tror og håper andre blir inspirert til å gjøre kommersielle tak. Spesielt nå hvor bærekraft ikke er noe som ligger på «siden», men er noe som må integreres i alle selskap og i hele samfunnet.

«Gutan» har markert seg tidligere for å rette oppmerksomhet mot bærekraftige formål.

Før forrige sesong lanserte nordlendingene en drakt mot menneskerettighetsbrudd og sportsvasking. I fjor høst spilte de også for aller første gang med kapteinsbind i samiske farger.

Alapnes er klar på at det samiske representerer en stor del av klubben.

– Vi tror dette kan bli en av de største katalysatorene for å fremme temaet. Det samiske ligger i tillegg tett på hvem vi er. Alle skal ha sin egen identitet. Dette er vår identitet, slår den daglige lederen fast.

På onsdagens pressekonferanse er Alapnes klar på én ting:

– Vi har inspirert mange til å følge etter oss, og bruke den makten man har til å gjøre verden til et litt bedre sted å være.

VESTTRIBUNA NORDSIDEN: Det nye navnet vil vises frem flere steder på arenaen. Foto: Árvu / Tromsø IL
VESTTRIBUNA NORDSIDEN: Det nye navnet vil vises frem flere steder på arenaen. Foto: Árvu / Tromsø IL

– Vil at dette skal bli noe mer

I tett dialog med Troms Kraft, samt andre aktører, ble navnet bestemt ut ifra et ønske om å ha et enkelt, men praktisk navn på arenaen. Samtidig skulle det være noe folk forstår, og kan forholde seg til.

Konsernsjef Semming Semmingsen i Troms Kraft er fornøyd med å ha navneendringen på plass, og håper den kan strekke seg utover fotballens grenser.

– Vi vil at dette skal bli noe mer enn bare et nytt navn på stadion. Nå går også Troms og Finnmark fylkeskommune, Tromsø kommune og Sametinget sammen med Tromsø IL for å løfte samisk språk og kultur. Det er et viktig tiltak for å ta vare på mangfoldet i nord, sier Semmingsen.

Univsersitet er ikke formelt med, men følger samarbeidet tett.

VIL TA VARE PÅ DET SAMISKE: Konsernsjef i Troms Kraft, Semming Semmingsen, snakker om ivaretakelsen av mangfoldet. Foto: Ingunn A. Mæhlum
VIL TA VARE PÅ DET SAMISKE: Konsernsjef i Troms Kraft, Semming Semmingsen, snakker om ivaretakelsen av mangfoldet. Foto: Ingunn A. Mæhlum

Han mener det er viktig å ta vare på den samiske kulturen. Dette har også høy prioritet hos kraftselskapet.

– Sammen med TIL skal vi jobbe for at Romssa Arena føles som en naturlig hjemmebane for den samiske befolkningen i nord. Vi ønsker å løfte samisk kultur i en tid hvor den settes under press fra storsamfunnet. Dette inkluderer vår egen virksomhet knyttet til kraftproduksjon og nettinfrastruktur. Vi vet at dette har konsekvenser for reindriften, og vi ønsker å være med på satsinger som bidrar til å styrke en kultur og et språk som er viktig for Norge.

SIGNERER: Her fullføres avtalen mellom Tromsø IL og Troms Kraft. Fra venstre: Øyvind Alapnes og Semming Semmingsen. Foto: Daniel Fosseng / TV 2
SIGNERER: Her fullføres avtalen mellom Tromsø IL og Troms Kraft. Fra venstre: Øyvind Alapnes og Semming Semmingsen. Foto: Daniel Fosseng / TV 2

– Et stort potensial

Samstemt med Alapnes poengteres viktigheten et slikt bytte kan ha for samiske barn og unge, som gjerne må ta et aktivt valg på å være synlig samiske, eller blende inn i den øvrige norske befolkningen.

De tror fotballen er en god plattform å løfte frem det samiske språket på.

STADIONS NYE LOGO. Foto: Design: Árvu
STADIONS NYE LOGO. Foto: Design: Árvu

– Urfolks-perspektivet står per i dag ikke sterkt i fotballen. At vi nå tar den samiske kulturen inn på en arena som så mange bryr seg om, tror jeg kan ha et stort potensial til å bringe dette høyere opp på dagsordenen.

Dialogen mellom kraftselskapet og fotballklubben har vært utelukkende positiv gjennom prosessen.

– Vi har hatt en god relasjon til Tromsø IL gjennom mange år. Nå styrker vi dette samarbeidet og ser frem til de resultatene vi kan skape sammen, avslutter Semmingsen.

ET GODT SAMARBEID: Fra venstre: Marlene Bråthen (Tromsø kommune), Øyvind Alapnes (TIL), Semming Semmingsen (Troms Kraft), Runar Myrnes Balto (Sametinget) og Kristina Torbergsen (Troms og Finnmarks Fylkeskommune). Foto: Daniel Fosseng / TV 2
ET GODT SAMARBEID: Fra venstre: Marlene Bråthen (Tromsø kommune), Øyvind Alapnes (TIL), Semming Semmingsen (Troms Kraft), Runar Myrnes Balto (Sametinget) og Kristina Torbergsen (Troms og Finnmarks Fylkeskommune). Foto: Daniel Fosseng / TV 2

Sett liknende endringer

I veien mot lansering har Tromsø fått bistand fra Pål Jakobsen, som jobber i sport- og underholdningsbyrået Fuse. De har spilt en sentral rolle utviklingen av det nye stadionnavnet.

– Å bruke et stadionnavn til å løfte en sak er spennende. I samarbeidet mellom Tromsø og Troms Kraft lå det et spennende potensiale, og det å vie en meget sentral del av klubbens identitet til å gi en platform til samisk språk og kultur, er viktigere enn fotball. Det finnes stadioner som har fått navn etter urfolks-personligheter, men når vi nå integrerer det samiske språket i et stadionnavn er det unikt, sier han.

BIDRATT STERKT: Pål Jakobsen er full av entusiasme når han snakker om prosjektet rundt det nye navnet. Foto: Fuse
BIDRATT STERKT: Pål Jakobsen er full av entusiasme når han snakker om prosjektet rundt det nye navnet. Foto: Fuse

Jakobsen sammenlikner navneendringen med kjente arenaer rundt om i verden.

– Vi har tidligere sett liknende endringer som dette. Man har for eksempel Globen i Stockholm som fikk tildelt navnet Avicii Arena for å sette fokus på mental helse, og i Seattle hvor Amazon valgte å gi stadion navnet «Climate Pledge Arena».

Øyvind Alapnes følger opp:

– Dette er ikke et vanlig bytte på stadions navn, men noe som kan engasjere utover det lokale, både nasjonalt og kanskje internasjonalt.

– Stort steg

Leder i Norske Samers Riksforbund, Elle Márgget Nystad, er fornøyd med at det retts fokus på temaet.

– Det er fantastiske nyheter at et så stort steg blir tatt. Det er spesielt viktig for barn og unge i Tromsø som er samiske. At de får se det samiske språket i det offentlige rom, understreker hun.

EN VIKTIG SAK: Elle Márgget Nystad forteller at samene er en minoritetsgruppe som er avhengig av at majoriteten gir plass. Foto: Terje Pedersen
EN VIKTIG SAK: Elle Márgget Nystad forteller at samene er en minoritetsgruppe som er avhengig av at majoriteten gir plass. Foto: Terje Pedersen

Videre poengterer lederen at arbeidet mot samehets er noe som må tas på største alvor.

– Det er mye hets mot samer her i byen som utgjør et samfunnsproblem, og aktivt jobbes må med. Derfor er det bra at TIL er på banen for å være med å forebygge hetsen gjennom en positiv påvirkning, med blant annet å synliggjøre det samiske språket, sier Nystad.

– Positive ringvirkninger

Runar Myrnes Balto i Sametingsrådet er, i likhet med Nystad, glad for samarbeidet med TIL og frontingen av språket og kulturen.

– Jeg vil gratulere med et flott navn, og takke på vegne av sametinget for at dere tør å synliggjøre det samiske navnet på denne måten, sier han på onsdagens pressekonferanse.

GLAD: Her med Semming Semmingsen, er Runar Myrnes Balto fornøyd med at det tas grep for å fremme det samiske. Foto: Daniel Fosseng / TV 2
GLAD: Her med Semming Semmingsen, er Runar Myrnes Balto fornøyd med at det tas grep for å fremme det samiske. Foto: Daniel Fosseng / TV 2

Han har ingen tvil om hva navneendringen kan bety.

– Dette er et grep som virkelig kommer til å ha positive ringvirkninger, og det betyr mye mer for den samiske befolkningen enn man skulle trodd: At man går på kamp på Romssa Arena i Nord-Norges største by.

Fra deres side er det blant annet en agenda på å forebygge samehetsen.

Understreker viktigheten

Varaordføreren i Tromsø kommune, Marlene Bråthen, er klar på at fokuset ligger rett sted.

– Dessverre ser vi hets mot samer og andre grupper, spesielt i sosiale media. Dette er noe vi har et stort fokus på mot å forebygge. Hets skal ikke skje, sier hun.

Hun er av den grunn storfornøyd med at det tas tak.

– Det er viktig for kommunen at det samiske spiller en stor rolle. Det er noe som prioriteres høyt i kommunen. Derfor synes jeg det er fint at TIL og Troms Kraft viser en sånn prioritering.

Avslutningsvis omtaler varaordføreren Romssa Arena omtaler som et «stilig» og «fint» navn.

ET GODT STEG: Varaordfører i Tromsø kommune, Marlene Bråthen, er enig med Nystad i at det finnes samehets i Tromsø. Det nye navnet er derfor, ifølge henne, et godt steg mot forebygging av hetsen. Foto: Tromsø kommune
ET GODT STEG: Varaordfører i Tromsø kommune, Marlene Bråthen, er enig med Nystad i at det finnes samehets i Tromsø. Det nye navnet er derfor, ifølge henne, et godt steg mot forebygging av hetsen. Foto: Tromsø kommune