ÉN KLUBB? Hvorvidt Lillestrøm Kvinner skal innlemmes i Lillestrøm Sportsklubb avgjøres på det ekstraordinære årsmøtet onsdag 30. november. Foto: Terje Pedersen / NTB
ÉN KLUBB? Hvorvidt Lillestrøm Kvinner skal innlemmes i Lillestrøm Sportsklubb avgjøres på det ekstraordinære årsmøtet onsdag 30. november. Foto: Terje Pedersen / NTB

Skjebnedag i Lillestrøm: – Driften av klubben blir annerledes

Meningene er delte når temaet rundt en sammenslåing av LSK og LSK Kvinner skal behandles under et ekstraordinært årsmøte onsdag.

Det går mot et heftig årsmøte når Lillestrøm Sportsklubb skal ta stilling til spørsmålet om LSK Kvinner skal innlemmes i Lillestrøm Sportsklubb under et ekstraordinært årsmøte onsdag 30. november.

Skulle forslaget om innlemmelse vedtas i begge klubber, betyr det blant annet at Lillestrøm Sportsklubb overtar det økonomiske og administrative ansvaret for LSK Kvinners lag.

Det faller ikke i god smak hos LSK-fansen.

Positive

Styreleder i LSK Kvinner Rune Øien peker på flere positive sider ved en eventuell sammenslåing av klubbene. Spesielt på lang sikt tror Øien at en sammenslåing vil slå positivt ut.

– For utviklingen av kvinnefotball så trenger man samarbeid med sterke herreklubber. En sammenslåing av klubbene vil være bra for å styrke markedssiden, robustheten på sport samt en del av et større apparat, sier Øien og fortsetter:

– Dette vil være bra for oss som klubb.

Øien understreker at en eventuell sammenslåing av klubbene både har vært et ønske og en intensjon over lang tid, og vært et tema som har vært oppe til diskusjon i jevne mellomrom.

Samtidig har han har tro på at en sammenslåing vil medføre styrket omdømme.

– Undersøkelser gjort av UEFA viser at integrerte klubber gjør det bedre omdømmemessig. Vi tror at for å kunne være en toppklubb i fremtiden, så trenger man en slik robusthet, sier Øien.

POSITIV: Styrelederen i LSK Kvinner Rune Øien tror en eventuell sammenslåing med Lillestrøm Sportsklubb vil være bra for klubben. Foto: Øyvind Brattegard
POSITIV: Styrelederen i LSK Kvinner Rune Øien tror en eventuell sammenslåing med Lillestrøm Sportsklubb vil være bra for klubben. Foto: Øyvind Brattegard

Medlemmene avgjør veien videre

I utredningen som nå er offentliggjort, listes både kortsiktige og langsiktige konsekvenser av en eventuell sammenslåing opp. Blant annet heter det i utredningen at Lillestrøm Sportsklubb overtar hele LSK Kvinners kostnadsbase, men også alle inntekter fra 1. januar 2024.

– Diskusjonen om fordeler og ulemper av en eventuell sammenslåing tar vi på årsmøtet. Nå har vi offentliggjort utredningen som peker på sikre og noen litt mindre sikre konsekvenser, også får det være opp til medlemmene å vurdere, sier styreleder i Lillestrøm Sportsklubb, Morten Kokkim.

En annen effekt av en sammenslåing er at den vil gi positive signaler om at LSK-familien er moderne og følger utviklingen i samfunnet ved å tilby like muligheter for begge kjønn, heter det i utredningen.

Kokkim sier videre at medlemmene bestemmer hvilken vei de ønsker Lillestrøm Sportsklubb skal ta videre.

– Dersom medlemmene vil ha en sammenslåing, så betyr det naturlig nok at driften av klubben vår blir litt annerledes ved at vi har to elitelag som må prioriteres, sier Kokkim.

MEDLEMMENE AVGJØR: Det blir opp til medlemmene å avgjøre hvorvidt LSK og LSK Kvinner blir én klubb eller ei. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2
MEDLEMMENE AVGJØR: Det blir opp til medlemmene å avgjøre hvorvidt LSK og LSK Kvinner blir én klubb eller ei. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

Delte meninger om sammenslåing

Blant fansen er det delte meninger om en eventuell sammenslåing av Lillestrøm Sportsklubb og LSK Kvinner FK.

Øien sier at kjernefansen hos Lillestrøm Sportsklubb stiller seg negative til en sammenslåing av klubbene. På den andre siden stiller LSK Kvinner-fansen seg positive til sammenslåing.

Årsaken til den negative holdningen blant kanarifansen, handler først og fremst om økonomi, men også at en sammenslåing får en indirekte konsekvens på den sportslige satsningen, ifølge Øien.

– Som representant for en toppfotballklubb for kvinner så mener jeg dette er en feilslutning, og er tuftet på dels konservativt tankegods, sier Øien og fortsetter:

– Økonomisk vil det være helt nye rammebetingelser i årene fremover for kvinnefotballen som gjør at det er mulig å balansere økonomisk. Men mye viktigere er at dette vil være viktig for toppklubbene på herresiden som satser på begge kjønn å kunne tilby like muligheter til å drømme om en fotballkarriere på toppnivå for både gutter og jenter.

Morten Kokkim i Lillestrøm Sportsklubb påpeker at årsaken til kanarifansens skepsis skyldes en sammensetning av flere ting, blant annet økonomi og klubbfølelse.

Samfunnsansvar

– Dette handler om å være med og ta samfunnsansvar, sier Øien.

Sportslig koordinator i Rosenborg BK Roar Vikvang støtter Øiens utspill hvilket samfunnsansvar en sammenslåing vil ha. Vikvang understreker at en sammenslåing av kvinne- og herrelag treffer hele befolkningen i enda større grad.

– Det å ha et underholdningsprodukt som treffer den brede befolkningen er viktig, sier Vikvang.

Vikvang presiserer at sammenslåing av kvinne- og herrelag er veien det går mot i fremtiden.

– Det å samle kompetansen som er på herre- og kvinnesiden i én og samme klubb gir synergieffekter, sier Vikvang.

DISKUSJONER: Det er ikke bare på banen det diskuteres. Blant LSK og LSK Kvinner-supportere pågår det heftige diskusjoner rundt en eventuell sammenslåing av klubbene. Foto: Terje Pedersen / NTB
DISKUSJONER: Det er ikke bare på banen det diskuteres. Blant LSK og LSK Kvinner-supportere pågår det heftige diskusjoner rundt en eventuell sammenslåing av klubbene. Foto: Terje Pedersen / NTB

Avhengig av samarbeid

Øien er tydelig på at veien til toppen av nasjonal og internasjonal toppfotball er avhengig av et samarbeid med herreklubben. Dersom medlemmene stemmer imot en sammenslåing, må det gjøres nye vurderinger i klubben.

– Hvis det blir et nei til sammenslåing på årsmøtet, må vi bare fortsette som selvstendig klubb neste sesong, men vi er nødt til å ta noen diskusjoner om veien videre, sier Øien.

Styrelederen forteller videre at LSK Kvinner før eller siden må innlemmes i en herreklubb, og at det i så tilfelle er mest nærliggende at det blir Lillestrøm Sportsklubb.

En sammenslåing av klubbene vil for øvrig bety at LSK Kvinner som klubb avvikles og oppløses. Øien understreker imidlertid at det ikke er noen kontroverser knyttet til det.

– Vi er en liten klubb, så det (oppløsningen og avviklingen av LSK Kvinner) har ingen praktisk konsekvens annet enn at vi blir en del av større apparat, sier Øien.

SKEPTISKE: Kanarifansen er skeptiske til en sammenslåing av Lillestrøm Sportsklubb og LSK Kvinner. På onsdag skal temaet behandles under årsmøtet. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / NTB scanpix
SKEPTISKE: Kanarifansen er skeptiske til en sammenslåing av Lillestrøm Sportsklubb og LSK Kvinner. På onsdag skal temaet behandles under årsmøtet. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / NTB scanpix