FORTVILER: TV 2 besøkte Abdullah Ibhais' bror, Ziyad Ibhais, i Jordan tidligere i år. Foto: Robert Reinlund / TV 2
FORTVILER: TV 2 besøkte Abdullah Ibhais' bror, Ziyad Ibhais, i Jordan tidligere i år. Foto: Robert Reinlund / TV 2

Familien fortviler etter nytt avslag for fengslede Abdullah Ibhais

VM-komiteens tidligere mediesjef, Abdullah Ibhais, sitter fengslet i Qatar. I dag fikk han og familien et nytt slag i ansiktet.

TV 2 har tidligere skrevet om den tidligere mediesjefen for VM-komitéen Abdullah Ibhais.

Han sitter fengslet i Qatar etter å ha blitt dømt til fem års fengsel, som senere ble gjort om til tre år etter at dommen ble anket.

Ibhais er dømt for bestikkelse, forsettlig skade på offentlige midler og brudd på integriteten til anbud og fortjeneste.

Les hele tidslinjen nederst i faktaboksen.

I februar anket Ibhais til kassasjonsretten i Qatar. En kassasjonsrett er en rett som opphever rettsavgjørelser for formelle årsaker eller feiltolking av loven.

Det er den siste qatarske rettsinstansen man kan anke til.

Onsdag kom det en pressemelding fra familien om at Ibhais har fått avslag på anken.

FENGSLET: Bilder av Abdullah Ibahis er det nærmeste broren kommer ham. Foto: Robert Reinlund / TV 2
FENGSLET: Bilder av Abdullah Ibahis er det nærmeste broren kommer ham. Foto: Robert Reinlund / TV 2

– Ved denne kjennelsen har Abdullah forsøkt alle juridiske kanaler i Qatar. Vi anser Abdullah for å være en politisk fange i Qatar. Rettsforhandlingene var ikke mer enn en juridisk fadese, skriver familien i en uttalelse.

Ifølge menneskerettighetsorganisasjonen FairSquare er Ibhais dømt uten at beviser for anklagene er lagt frem.

FairSquares gjennomgang av bevisene: «Grovt urettferdig rettssak»

Direktør for FairSquare, Nicholas McGeehan, mener Fifa må ta grep umiddelbart.

– Abdullah Ibhais gjorde verden en enorm tjeneste ved å avsløre løgnene og bedrageriet som dette verdensmesterskapet er bygget på. Det har han og familien betalt en forferdelig pris for. Fifa bør kreve at han blir løslatt umiddelbart, sier McGeehan.

Fakta - dette er saken:

4. august 2019: Tusenvis av migrantarbeidere streiket i Shahiniiyah-området i Doha fordi de ikke hadde fått lønn. VM-komitéen ble bekymret for om noen jobbet på VM-stadioner.

4. - 6.august 2019: Streiken ble diskutert i en intern WhatsApp-gruppe i VM-komitéen. Avdelingen for “Arbeidernes velferd” prøvde å nekte for at VM-arbeidere var tilknyttet streken. Hassan Al Thawadi, komitéens generalsekretær ba teamet om å "put a spin on it". Abdullah Ibhais besøkte streikestedet for å forsikre seg om situasjonen. Han fant ut at arbeidere tilknyttet VM-stadioner ikke hadde fått lønn på fire måneder. De hadde heller ikke mat, drikkevann eller strøm i campingvognene sine. Han vendte tilbake til sine overordnede med opptak og bilder, og rådet dem til å fikse situasjonen før de sendte ut en offentlig uttalelse om at arbeidernes situasjon var ivaretatt.

September 2019: VM-komitéen beordret en intern undersøkelse av en anbudsprosess for arabiske sosiale medietjenester. De hevdet at en Qatar-partner til et tyrkisk selskap sendte inn en klage på "lekkasje av sensitiv informasjon. Videoer og lydopptak skulle bevise påstandene.

9. november 2019: VM-komitéen overleverte den interne granskingsrapporten til Qatars departement for etterforskning. VM-komitéen sier de hadde mottatt en klage som påsto en "lekkasje av sensitiv informasjon" i et anbud. Dette skulle være en mulig "konspirasjon" med en mann som "menes å være" en saudisk statsborger som på den tiden var i direkte konflikt med statene som blokkerte Qatar.

12. november 2019: Abdullah Ibhais ble arrestert av Qatars sikkerhetspoliti. Han sier han ble truet med seks måneders fengsel uten kontakt med familien, tortur og sikkerheten til sin kone og to små barn. Han brøt sammen og signerte en tilståelse.

14. november 2019: Ibhais ble eskortert til Påtalemyndigheten for statssikkerhet med påstander om at han var engasjert i aktiviteter rettet mot å "skade staten eller dens sikkerhet". Ibhais krevde advokat, uten å få innvilget dette.

20. november 2019: Etter ni dagers varetektsfengsling fikk kona til Abdullah Ibhais sikret ham en advokat.

25. november 2019: Abdullahs sak ble overført til departementet for økonomisk kriminalitet etter at det “ikke ble funnet noen bevis for lovbrudd mot statens sikkerhet". Ibhais ble ikke avhørt etter dette.

19. desember 2019: Abdullah Ibhais løslatt mot kausjon etter 37 dager i fengsel. Han ble nektet all informasjon om saken sin i ett år før den ble sendt til retten.

19. januar 2021: Rettssaken startet.

29. april 2021: Ibhais ble dømt til fem års fengsel i første rettsinstans for "mottakelse av bestikkelse i retur for å tildele kontrakten om sosiale medier til det tyrkiske selskapet ved navn Inflow". Dette til tross for at anbudet ikke ble tildelt noen selskaper (ifølge offisielle dokumenter levert av VM-komitéen). Dommen var basert på tilståelsen han sier han ble tvunget til å signere, og som han trakk tilbake i retten. Advokaten hans fikk ikke lov til å presentere sitt forsvar i retten. Ibhais anket dommen umiddelbart.

Dommen indikerer at Ibhais sin tilståelse var sentral idomfellelsen for «bestikkelser», «brudd på integriteten til anbud og fortjeneste» og «forsettelig skade på offentlige midler».

14. september 2021: Lagmannsretten behandlet Abdullahs sak. Dommeren uttalte i retten: "du kan ikke trosse staten", ifølge familien. Abdullah bestemte seg for gå offentlig ut og fortelle om saken sin.

6. oktober 2021: Human Rights Watch og Fairsquare ga en felles uttalelse om saken til Ibhais. De skriver at analysen av rettsdokumentene og vitneforklaringene tyder på at bevisene mot Ibhais er «vage, omstendelige og i noen tilfeller motstridende».

15. november 2021: Abdullah ble arrestert igjen, i påvente av ankesaken, samme dag som han skulle møte NRK til et intervju.

Abdullah Ibhais gikk til en sultestreik som varte i 30 dager. Fengselsmyndighetene fratok ham salt i seks dager under streiken. Etter internasjonalt press returnerte de saltet og foretok medisinsk sjekk.

15. desember 2021: Lagmannsretten senket Abdullahs straff fra fem til tre år. Nasser al Dosari, dommeren som avsa kjennelsen, deltok ikke i forsvarshøringen. Høringen til Ibhais varte i mindre enn ett minutt, og retten ga ingen grunn for dommen.

13. februar 2022: Ibhais sendte inn anke til kassasjonsdomstolen, som er siste rettsinstans.

1. mars 2022: Abdullahs advokat ba om midlertidig løslatelse i påvente av ankesaken. Alle tre forespørslene har blitt avvist, siste avslag var 26.10.2022.

2. november 2022: Ibhais ble satt i isolasjon. Han har kun lov til å få besøk av kona bak et glassvindu.

3. november 2022: Den britiske tv-kanalen ITV publiserte dokumentaren “Qatar - State of fear”, der saken om Ibhais er en av hovedhistoriene.

6. november: Ibhais ble overført tilbake til den ordinære cellen.

7. november 2022: Den første høringen i kassasjonsdomstolen ble holdt uten forvarsel. I Qatar-domstolene avgjør denne første høringen om anken skal undersøkes eller ikke. Den dømte og hans advokat deltar ikke i denne høringen, i henhold til Qatar-domstolenes praksis.

Kilde: Rettspapirer, chattelogger, mediearkiv, informasjon fra menneskerettighetsorganisasjoner og familien til Ibhais.