191208 Bjarne Berntsen, head coach of Viking, ahead of the cup final between Haugesund and Viking on December 8, 2019 in Oslo.
Photo: Jon Olav Nesvold / BILDBYRÅN / kod JE / 160456 Foto: Jon Olav Nesvold / BILDBYRÅN
191208 Bjarne Berntsen, head coach of Viking, ahead of the cup final between Haugesund and Viking on December 8, 2019 in Oslo. Photo: Jon Olav Nesvold / BILDBYRÅN / kod JE / 160456 Foto: Jon Olav Nesvold / BILDBYRÅN

Viking fikk anken i Berntsen-saken avslått – boten økte til 50.000 kroner

Viking FK har blitt ilagt en bot på 50.000 kroner etter å ha anket den første boten på 20.000 kroner i saken som endte med at Bjarne Berntsen måtte gå av.

Viking FK har blitt ilagt en bot på 50.000 kroner etter å ha anket den første boten på 20.000 kroner i saken som endte med at Bjarne Berntsen måtte gå av.

Ankeutvalgets beslutning er at doms- og sanksjonsutvalget i Norges Fotballforbund (NFF) var for mild i sin straffeutmåling på 20.000 kroner.

Beslutningen er enstemmig og endelig.

I dommen skriver ankeutvalget at det har funnet det bevist at det var Viking Fotball AS som i realiteten sto for forhandlingene som resulterte i at Viking FKs Berntsen forlot klubben.

– Vi er uenige i dommen, men har ikke nådd fram med vår forståelse og praktisering av lovverket i denne konkrete saken, skriver Viking FK-leder Rune Bertelsen i en SMS til NTB.

Går videre

Viking FK anket boten for tre uker siden og la ned påstand om full frifinnelse. Bertelsen sier klubben ikke vil gå videre.

– Da det ikke finnes ytterligere ankemuligheter i fotballens egne organer, legger vi nå denne saken bak oss, skriver Bertelsen.

Det var Vikings AS-styre, og ikke Viking Fotballklubb, som gjennomførte forhandlingene med Berntsen da han ikke fikk fortsette som hovedtrener. Det ble gjenstand for undersøkelse hos NFF, som valgte å anmelde klubben for brudd på forbundets interne regler.

Berntsen hadde ett år igjen av sin kontrakt da forhandlingene startet, og som endte med at partene skilte lag.

– Vi har naturlig nok lært noe av denne prosessen og vil i framtiden være flinkere til å dokumentere interne prosesser og konferere NFFs juridiske avdeling når det er fornuftig, skriver Bertelsen.

Retter seg mot NTF

NFF har ikke funnet noen lignende praksis i slike saker i Norge eller i nabolandene Sverige og Danmark. Viking FK-leder Bertelsen mener reglene for dommen ikke er forklarende nok.

– Vi er av den oppfatning at regelverket ikke er tydelig nok, og dommen klargjør ikke forståelsen av dette regelverket i tilstrekkelig grad. Vi vil derfor be om at Norsk Toppfotball (NTF) ser nærmere på dette via NFF og vurdere om det er hensiktsmessig å se på endringer, presiseringer og klargjøring av dualmodellen for ettertiden.

Dualmodellen betyr i denne saken at Viking FK samarbeider med Viking Fotball AS, og Viking Fotball AS forvalter idrettslagets kommersielle virksomhet.

I dommen har det vært skjerpende at reglene for dualmodellen er satt til side.

(©NTB)