MÅ TILBAKEBETALE: Nøtterøy håndball Elite. Foto: Nøtterøy Elite Facebook
MÅ TILBAKEBETALE: Nøtterøy håndball Elite. Foto: Nøtterøy Elite Facebook
Etterkontroll utført:

– Det gjør ikke akkurat en vanskelig situasjon noe bedre

Nøtterøy håndball Elite må tilbakebetale 436.505 kroner av midlene klubben mottok i koronakompensasjon. Det skaper økonomiske utfordringer.

TV 2 omtalte like før jul at åtte håndballklubber på de øverste nivåene må tilbakebetale totalt 2,77 millioner kroner etter å ha mottatt penger fra den midlertidige kompensjonsordningen for frivillighets -og idrettssektoren i i 2020 og 2021 som en følge av covid-19-utbruddet.

Nå er den summen økt til totalt 3,13 millioner kroner. Det kommer frem i dokumenter fra Lotteri -og stiftelsestilsynet TV 2 har fått innsyn i.

I tallene fra 20. desember 2022 var ettersynet av Nøtterøy håndball Elite ikke klare etter etterkontrollen av Lotteri -og stiftelsestilsynet.

– Vi har nå gjennomført en etterhåndskontroll, og vil med dette varsle om at Nøtterøy håndball Elite må tilbakebetale 436.505 kroner av en samlet tildelt kompensasjon på 2,201 .000 kroner fra søknadene som ble plukket ut til etterkontroll, skriver Lotteri -og stiftelsestilsynet i sitt vedtak i dokumentene TV 2 har fått tilgang til.

Vedtaket om varsel om tilbakebetaling av 436.505 kroner ble oversendt Nøtterøy håndball Elite 25. januar 2023.

– En krevende situasjon for klubben

Torbjørn Fevang, styreleder i Nøtterøy Håndball, forteller at klubben allerede har en anstrengt økonomi. Han svarer følgende på hvordan han reagerer på at klubben nå tilbakebetale nærmere en betydelig sum på over 400.000 kroner.

STYRELEDER: Torbjørn Fevang Foto: Nøtterøy håndball
STYRELEDER: Torbjørn Fevang Foto: Nøtterøy håndball

– Klubben har hatt en kommunikasjon med Lotteritilsynet siden slutten av 2022. Vi har bidratt med all tilgjengelig dokumentasjon i denne saken, og forsøkt å rekonstruere argumentasjonen fra tidligere lederskap i klubben som har vært ansvarlig for de søknadene som i sin tid ble sendt til tilsynet, sier Fevang, før han slår fast:

– Dette er selvfølgelig en krevende situasjon for klubben. Økonomien er i utgangspunktet svært anstrengt så et slikt krav vil gjøre videre drift mer utfordrende.

Styrelederen peker på flere årsaker til at Nøtterøy håndball må tilbakebetale den betydelige summen etter etterkontrollen til Lotteri -og stiftelsestilsynet.

– Uten å gå i detaljer er hovedgrunnen at tidligere ledelse i klubben har søkt og mottatt midler fra kompensasjonsordningen som det ikke var grunnlag for, mener Fevang.

Og legger til:

– Dette gjelder både kompensasjon for inntekter som ikke er dekket av ordningen, og at det er mottatt midler basert på beregninger som legger til grunn for høyt beregningsgrunnlag.

– Må se på konsekvensene

– Har dere midlene tilgjengelig til å betale tilbake?

– Nå har vi foreløpig kun mottatt et varsel om at det kommer til å bli fattet et vedtak. Vi har allerede sendt en tilbakemelding med noen innspill/kommentarer til tilsynet, poengterer Fevang.

– Når det er sagt er vi i gang med å vurdere konsekvensene av dette for klubben og hvordan vi skal kunne betale tilbake disse midlene. En ting som er helt sikkert er at vi er avhengig av en langsiktig nedbetalingsordning, opplyser han.

VEDTAK: Vedtaket fra Lotteri -og stiftelsestilsynet. Foto: Faksmilie
VEDTAK: Vedtaket fra Lotteri -og stiftelsestilsynet. Foto: Faksmilie

– Gjør ikke en vanskelig situasjon bedre

Han er usikker på hvordan varselet om tilbakebetaling vil påvirke den videre driften av Nøtterøys håndballsatsning.

– Det gjenstår å se. Vi jobber hardt for å sikre fortsatt drift av videre håndballsatsing på Nøtterøy – både for elite og bredde. Dette gjør ikke en vanskelig situasjon bedre, sukker styrelederen.

Lotteri -og stiftelsestilsynet understreket overfor TV 2 før jul at etterkontroller av koronakompenasjonsordningene for idretten var helt nødvendige.

– Det er fellesskapets midler vi forvalter, og slike kontroller sikrer at de som har fått for mye må betale tilbake. Samtidig håper og tror vi at disse kontrollene har en forebyggende effekt, sa seniorrådgiver Marianne Alværen Torset i Lotteri -og stiftelsestilsynet.