Gry Haugsbakken Foto: Ilja C. Hendel
Berit Kjøll utenfor Olympiatoppen, intervjuet av Magnus Aarre Foto: Magnus Kaslegard / TV 2
KOMMER MED DÅRLIGE NYHETER TIL IDRETTEN: Statssekretær Gry Haugsbakken (til venstre) i Kultur - og likestillingsdepartementet er klar på at idretten ikke vil få en bedre strømstøtteordning. Dette til tross for at idrettspresident Berit Kjøll har vært klar på at hun forventet å få på plass en bedre ordning i løpet av kort tid. Foto: Magnus Kaslegard.

Dyster nyhet for idretten: Får ikke bedre støtteordning

Idrettspresidenten var torsdag formiddag «temmelig trygg» på at idretten skulle få en ny og bedre strømstøtteordning. Det blir det ikke noe av.

TV 2 har de siste dagene satt fokus på at en rekke idrettslag og anleggseiere i norsk idrett frykter for videre drift med de stadig eskalerende strømprisene i landet. De ønsker seg en bedre strømstøtteordning enn den som ble innført i januar.

Tirsdag sa idrettspresident Berit Kjøll til TV 2 at hun «forventer at dette kommer på plass i løpet av de nærmeste dagene». Torsdag gjentok hun dette budskapet og sa at hun var «temmelig trygg» på at en ny ordning var på trappene.

Det kommer ikke til å skje.

– Nei, vi viderefører den ordningen vi har. Det er en veldig god ordning. Den er like god som husstander har i dag, sier statssekretær i Kultur - og likestillingdepartementet, Gry Haugsbakken, til TV 2 torsdag.

Idrettspresident Kjøll sier til TV 2 torsdag ettermiddag at de fortsatt forventer at en bedre strømordning, selv om departementet er fornøyd med dagens ordning.

– Våre forventninger om en forbedret støtteordning, der gass er inkludert, står ved lag. Og det haster. Vi får mange henvendelser fra idrettslag som er fortvilet over kostnadene de møter.

– Er dere skuffet over beslutningen?

Vi forventer fortsatt at en vesentlig forbedret kompensasjonsordning kommer på plass raskt. Den politiske dialogen vil fortsette med uforminsket styrke, sier Kjøll til TV 2.

– Vet ikke hvorfor Kjøll forventer det

– Mange i idretten sier at den er for dårlig og kun dekker cirka 30 prosent av kostnadene de faktisk har. Hvorfor mener dere da at den er god nok, når flere sier at de enten må legge ned eller redusere aktivitet?

– Det er heldigvis ikke sånn. Ordningen vi har dekker 80 prosent for kostnader over 70 øre/kWh. Altså det samme som husholdninger har. I juli, for eksempel, vil det bety at vi har dekket halvparten av strømregningen. Dessverre vil prisene gå opp utover høsten, og da vil vi betale for en større og større andel, forteller Haugsbakken.

– Berit Kjøll sa på tirsdag at hun «forventer en bedre ordning i løpet av de nærmeste dagene». Hva blir da deres svar til det?

– Det kommer jo ikke til å skje. Så jeg vet ikke hvorfor Kjøll forventer det. Det vi har sagt er at vi forlenger den ordningen vi har, som er en god ordning. Den vil gjelde hele vinteren.

Reagerer kraftig

TV 2s sportskommentator Mina Finstad Berg er overrasket over at departementet ikke lytter til idretten.

– Jeg synes det er overraskende at departementet aviser en ny ordning så tydelig, og ikke vil forbedre den ordningen som Kjøll senest i dag ga uttrykk for at de var såpass optimistiske for å få på plass.

Hun mener idretten går inn i en svært usikker fremtid.

– Det er dramatisk for de idrettslagene som står i en presset situasjon allerede, som nå går inn i en uforutsigbar høst og vinter hvor nye prisrekorder på strøm kommer på løpende bånd.

– IDRETTEN MÅ BLI HØRT: TV 2s sportskommentator Mina Finstad Berg mener idretten ikke blir hørt av politikerne, og mener det haster med en ny strømordning. Foto: Daniel Sannum Lauten / TV 2
– IDRETTEN MÅ BLI HØRT: TV 2s sportskommentator Mina Finstad Berg mener idretten ikke blir hørt av politikerne, og mener det haster med en ny strømordning. Foto: Daniel Sannum Lauten / TV 2

– Å planlegge aktiviteter blir veldig, veldig vanskelig når prisene på strøm er såpass uforutsigbare og når de nå ikke får økt strømstøtte.

Norges idrettsforbund (NIF) sendte i august et brev til departementet, hvor de ba om en bedre støtteordning.

Der står det ikke spesifisert hva idretten ber om, men NIF og Kjøll har flere ganger sagt at de forventer en ordning som dekker 90 prosent av kostnadene over 50 øre/kWt.

Dette er for kravstort, mener departementet.

– Når NIF er så klare på hva de forventer og sier at de har en god dialog med dere om denne saken, hvor i dialogen har det da gått galt? Dere har jo en helt annen oppfatning.

– Det er jeg litt usikker på. Vi har en veldig god dialog med idretten på dette, men vi har også vært veldig tydelige på at ordningen som er i dag er den vi skal forlenge, sier Haugsbakken.

Vil ikke kompensere for gass

Flere idrettslag i Sør-Norge som TV 2 har vært i kontakt med den siste tiden spår et drastisk redusert idrettstilbud om strømprisene fortsetter å stige som antatt.

Kjøll beskrev situasjonen i Idretts-Norge som «svært alvorlig» tidligere denne uken.

– Hva tenker departementet om at lag og anleggseiere sier at de må legge ned eller redusere aktiviteten betraktelig?

– Vi vet, og er veldig glade for, at idretten og frivilligheten jobber det de kan for å skjerme kontingenter og avgifter for barn og unge. Og vi vet at de gjør det de kan for å redusere strømavgiftene sine. Derfor stiller vi også opp med den ordningen vi har. Dessverre er det slik at det er krig i verden, og det er veldig høye utgifter nå. Idretten vil også merke det, sier Haugsbakken.

Flere anlegg i Norge bruker gass som energikilde.

Høyre har tatt til orde for at disse må kompenseres på samme måte som anlegg som benytter seg av strøm, men det er ikke aktuelt for øyeblikket, opplyser departementet.

– Hva skal til for at idretten får en ny ordning? Må dere rett og slett se at idrettslag legges ned?

– Nei, og jeg tror ikke vi kommer dit heller. Ordningen vi har er god og gjør nok at idretten og frivilligheten kommer seg gjennom.

– Opplever dere at idretten overspiller dramatikken?

– Nei. De har kjempeutfordringer nå. Og de kjemper det de kan for å kunne gi et best mulig tilbud for barn og unge. Og det støttet vi opp under. Derfor har vi det vi mener er en veldig god ordning, sier Haugsbakken.