– Dette var første steg for egenorganisert idrett

De får ingen del av statsbudsjettet denne gangen, men Venstres nestleder er fornøyd med at temaet er på agendaen.

EGENORGANISERT: Snowboard er en av mange idretter som sees på som en egenorganisert idrett.  Foto: Jeff Pachoud
EGENORGANISERT: Snowboard er en av mange idretter som sees på som en egenorganisert idrett.  Foto: Jeff Pachoud

Forhandlingene rundt statsbudsjettet tok lang tid og Venstre har stått midt i det. Et av deres ønsker gikk på å bevilge 50 millioner til egenorganisert idrett. Det vil si idretter som blant annet snowboard, skateboard, parkour og andre idretter som står utenfor Norges Idrettsforbund.Venstre fikk ikke gjennomslag for forslaget, men et vedtak ble fattet på Stortinget som ber regjeringen gjøre en utredning rundt tildelinger til egenorganisert idrett.Fornøyd likevel- Vi har

Mer innhold fra TV 2