– Det var ikke det jeg stemte for

TV 2s avsløring om håndballpresident Kåre Geir Lio skaper reaksjoner i håndballmiljøet. Kontrollkomitéen skal nå se på saken.

I HARDT VÆR: President i Norges Håndballforbund, Kåre Geir Lio. Foto: Beate Oma Dahle
I HARDT VÆR: President i Norges Håndballforbund, Kåre Geir Lio. Foto: Beate Oma Dahle

– De bindingene som har kommet fram nå er problematiske, sier Svein Axel Johannesen i Ryger Håndball.

Han tenker på Kåre Geir Lio som var håndballpresident mens håndballforbundet kjøpte tjenester fra stiftelsen Nordnorsk Lederutvikling (NHL), som Lio selv var administrerende direktør i.

– Ledelsen må se seg i speilet og se om dette gagner norsk håndball, og om det var dette som var intensjonen med en frikjøpt president. Det var ikke det jeg stemte for på Håndballtinget, sier Johannesen.

REAGERER: Svein Axel Johannesen i Ryger Håndball. Foto: Privat
REAGERER: Svein Axel Johannesen i Ryger Håndball. Foto: Privat

Kontrollkomitéen ser på saken

Over en periode fra 2016 til 2022 har Norges Håndballforbund (NHF) ved fire anledninger kjøpt konsulenttjenester fra stiftelsen NNL i Bodø.

Samtidig har håndballpresident Kåre Geir Lio tjent rundt 1,5 millioner kroner årlig fra den nordnorske stiftelsen, mens han fra 2018 har tjent omtrent det samme fra Norges Håndballforbund.

Idrettsjurist Gunnar-Martin Kjenner mener at det kan reises spørsmål om Lios habilitet som president.

Dette er noe av det kontrollkomiteen i Norges Håndballforbund nå skal sjekke.

TAR SELVKRITIKK: Generalsekretær i Norges Håndballforbund Erik Langerud. Foto: Jon Olav Nesvold
TAR SELVKRITIKK: Generalsekretær i Norges Håndballforbund Erik Langerud. Foto: Jon Olav Nesvold

– Det er naturlig at vi ser på denne saken når det har blitt en sak i media, og tar et møte med administrasjonen for å høre deres side, bekrefter leder Gry Nergård til TV 2.

Norges Håndballforbund har tidligere stått på at bindingene ikke er problematiske, men tar nå selvkritikk.

– Sett i etterpåklokskapens lys må vi lære av dette og se at det var kanskje et kjøp som vi ikke burde gjort, men vurderingen har vært at det har vært greit, for det har vært svært få og lite kostbare innkjøp, sier generalsekretær i Norges Håndballforbund, Erik Langerud.

I går gikk derfor Håndballforbundets ledelse i dialog med både kontrollkomitéen og Norges Idrettsforbunds administrasjon.

– Norges Håndballforbund har tatt kontakt med NIF og de har formidlet at de ønsker å informere NIF om de habilitetsvurderinger forbundet har gjort, bekrefter generalsekretær i NIF Nils Einar Aas til TV 2.

– Er dette de verdiene vi ønsker å stå for?

Forbundet oppgir å ha betalt til sammen 73.800 kroner eks. moms for de fire oppdragene NNL har utført.

Men det er ikke summene som Johannesen og Kjenner reagerer på, men habilitet og tillit til ledelsen.

– Ordet mistillit er tungt å bruke, men dette er ikke bra. Det bryter definitivt med verdiene i norsk håndball og forklaringene som kommer frem er for vage og uklare, sier styremedlemmet i Ryger Håndball og fortsetter:

– Håndballforbundet er en delvis lisensfinansiert organisasjon og medlemmene betaler inn til driften. Da må ledelsen være ytterst forsiktige med hva de bruker pengene på.

Håndballpresident Kåre Geir Lios fullstendige svar på hvorfor han har mottatt dobbel inntekt (fra NNL og NHF) i perioden etter 2017 :

Som håndballpresident har jeg nedfelt i min avtale at jeg har mulighet til å utføre noen oppdrag for min tidligere arbeidsgiver innenfor arbeidsledelse og organisasjonsutvikling, så lenge dette gjøres på en måte som ikke er i konflikt med fulltidsstillingen som håndballpresident. Min samlede inntekt består av lønn og ytelser fra Norges Håndballforbund, av pensjon, samt lønn fra NNL. Jeg ønsket å bevare en tilknytning til NNL med tanke på at jeg kanskje skulle tilbake dit, og fordi jeg ønsket å ivareta kunder jeg hadde hatt over flere år.

De siste fire årene har jeg jobbet i snitt 35 dagsverk pr. år for NNL. På disse dagene har jeg også jobbet med håndball, enten på morgenen, kvelden eller midt på dagen. Jeg har god samvittighet for det arbeidet jeg har lagt ned for Norges Håndballforbund. Det å øke markedsinntektene, styrke mediearbeidet og NHFs politiske kontakt, samt være en aktiv pådriver for hallutvikling, var de sentrale begrunnelsene for å innføre heltidspresident. NHF har hatt en veldig god fremdrift på disse områdene i min tid som president.

Til kritikken fra Johannesen svarer Langerud i håndballforbundet følgende:

– Vi har respekt for medlemmenes synspunkter. Dette er muligens et feil valg, så får vi gjøre de prosessene vi skal gjøre og se hvilke valg vi skal gjøre fremover.

– Så ser jeg at det er en prinsipiell holdning som man må ta stilling til som vi kanskje måtte tenkt mer på, det har jeg ingen problem med å forstå.

Handballpresident Kåre Geir Lio deler ut håndballstatuett under Norges landskamp i 2022 foran generalsekretær Erik Langerud i bakgrunn. Foto: Beate Oma Dahle
Handballpresident Kåre Geir Lio deler ut håndballstatuett under Norges landskamp i 2022 foran generalsekretær Erik Langerud i bakgrunn. Foto: Beate Oma Dahle

Langerud begrunner valget av nettopp NNL av «rene praktiske årsaker».

– Jeg kjenner personlighetstestene til NNL godt, og kan raskt identifisere de svarene jeg ser etter. De gir meg svar på det jeg lurer på i forbindelse med valg av kandidater (til rekruttering).

Johannesen i Ryger Håndball mener imidlertid det nå må komme opp en debatt som er viktig for å ha tillit til lederne.

– Ledelsen bør stille seg samme spørsmål som vi gjør hver dag i breddehåndballen; er dette innenfor de verdiene vi ønsker å stå for?, sier Johannesen.