Denne klubben ble også utestengt i tre år

Akerselva innebandy ble også utestengt fra Oslo-hall i tre år. – Helt krise, mener TV 2s kommentator.

UTESTENGT: Akerselva innebandy fikk ikke trene i kommunale haller på tre år Foto: Foto privat
UTESTENGT: Akerselva innebandy fikk ikke trene i kommunale haller på tre år Foto: Foto privat

Det er snart tre år siden Akerselva innebandyklubb fikk beskjeden om at de ikke var ønsket i kommunale Oslo-haller.

Akerselva har i en årrekke spilt i eliteserien i innebandy. I 2020 kunne klubben skilte med tolv lag med over 200 spillere fra seks år og opp til senioralder.

I august for snart tre år siden måtte klubben gi beskjed til alle utøverne om at de var utestengt i tre år fra all trening.

Ikke bare fra Kringsjåhallen, men fra alle kommunale idrettsanlegg hvor Oslo Idrettskrets fordeler tiden.

Årsaken skal være, i følge vedtaket at de utløste en alarm i Grefsen flerbrukshall etter en kamp. De var ikke ute av hallen etter tilmålt tid.

De skal ha benyttet rom i hallen til lagring og som garderober, Oslo Idrettskrets mente de ikke hadde tillatelse til å bruke. Selv mente de at de hadde en avtale med vaktmester i hallen.

De skal ha trent ved noen anledninger i hallen under sommeren etter avtale med klubbene, Korsvoll og Koll uten at Bymiljøetaten var informert.

Det hevdes også at seniorspillere skal ha benyttet treningstid de ikke hadde. Dette benektet klubben i samtaler i etterkant av utestengingen.

Ville flytte barna til annen klubb

I vedtaket skriver Idrettskretsen blant annet:

«Det er viktig for Oslo Idrettskrets at barn og unges aktiviteter ikke rammes av vedtaket. Vi ønsker derfor å gå i dialog med lagenes trenere og lagledere i Norges Bandyforbund, Oslo og Akershus Bandyregion og naboklubber for å kunne sikre at disse lagene får fortsette sin aktivitet i regi av en annen klubb.»

Noen utøvere sluttet etter vedtaket.

Det var sterke reaksjoner i klubben på at spillerne ble oppfordret til å finne seg nye klubber å spille for.

Leopold og Axel ble sammen med resten av klubben utestengt fra Sonja Henie ishall i tre år Foto: Torstein Wold / TV 2
Leopold og Axel ble sammen med resten av klubben utestengt fra Sonja Henie ishall i tre år Foto: Torstein Wold / TV 2

Hockeyklubb utestengt i tre år

TV 2 fortalte fredag om Oslo Ishockeyklubb som i to år har kjempet for å få tilbake istid for sine hockey ungdommer.

En krangel om istid førte til at klubben ble utestengt fra all aktivitet fra Sonja Henie ishall i tre år. Det førte til at mange av klubbens tolv- og trettenåringer valgte å slutte med ishockey.

Oslo Idrettskrets, Bymiljøetaten og Oslo Ishockeyklubb har ulike versjoner av hva som skjedde i forkant av utestengningen.

– Her er det ord mot ord og konflikter som åpenbart har steile fronter. Men uavhengig av hva som førte til utestengelsene i disse to sakene, så er resultatet at det går ut over barn og unge. Det kan ikke være meningen at retningslinjene skal fungere på denne måten.

Det sier TV 2s kommentator, Mina Finstad Berg.

I henhold til Idrettskretsens retningslinjer har de mulighet til å frata brukere av hallen rettigheter i opp til tre år ved gjentatte eller særskilt grove brudd på anleggenes ordensreglement.

TV 2 spurte generalsekretær i Oslo Idrettskrets, Magne Brekke om ikke dette var en overreaksjon da dette gikk ut over barn, som mistet sitt samlingspunkt.

– Nei, det er det ikke. Dette er klubbens ansvar. Dessuten var de kun utestengt fra denne hallen. De kunne trene i andre haller, svarte Brekke.

13 års laget til Oslo Ishockeyklubb på isen i Sonja Henie ishall før de ble utestengt Foto: Privat
13 års laget til Oslo Ishockeyklubb på isen i Sonja Henie ishall før de ble utestengt Foto: Privat

Vedtaket gjaldt i utgangspunktet alle kommunale treningsanlegg hvor Oslo Idrettskrets disponerte tiden, men ble senere endret til å gjelde kun Sonja Henie ishall.

– Helt krise

Finstad Berg reagerer kraftig på retningslinjer som hun mener rammer barn og ungdom på en veldig uheldig måte.

Mina Finstad Berg er kritisk til at barn og unge rammes så hardt Foto: Mathias Kleiveland / TV 2
Mina Finstad Berg er kritisk til at barn og unge rammes så hardt Foto: Mathias Kleiveland / TV 2

– Man må kunne klare å finne løsninger som ikke rammer barna. At voksnes konflikter skal gjøre at barn mister muligheten til å trene er helt krise. Det er en form for kollektiv straff som fort blir veldig problematisk, sier hun.

Akerselva innebandy hadde, som Oslo Ishockeyklubb ikke klagerett på vedtaket, men i samtaler med Idrettskretsen var ønsket at dette ikke skulle gå utover barna.

Det ble da besluttet at alle under 19 år kunne trene i hallene mens seks seniorlag ble utestengt i hele perioden for all trening.

Magne Brekke fra Oslo Idrettskrets bekrefter at han har vært med på å vedta utestenging også for Akerselva innebandy.

Det er snart tre år siden innebandyklubben fikk vedtaket om tre års utestengelse og de får snart mulighet til å søke om brukstimer i hallen igjen for sine lag.

De ønsker ikke å kommentere denne saken av frykt for hva dette kan gjøre med tildelingen av timer i hallen fremover.

Idrettspresidenten vil ikke kommentere

Rolf Kirkvaag jr. som er styreleder i Oslo Ishockeyklubb hevder de har blitt kontaktet av andre Oslo-klubber som hevder de også har hatt en problematisk dialog med Oslo Idrettskrets.

–Det er skapt en fryktkultur blant Oslo-klubbene av Idrettskretsen. Vi har blitt kontaktet av flere klubber som ber oss stå på, men som selv ikke tør å ta kampen, sier Kirkvaag jr.

Styreleder i Oslo Ishockeyklubb, Rolf Kirkvaag jr er kritisk til Oslo Idrettskrets sin håndtering Foto: Øyvind Brattegard / TV 2
Styreleder i Oslo Ishockeyklubb, Rolf Kirkvaag jr er kritisk til Oslo Idrettskrets sin håndtering Foto: Øyvind Brattegard / TV 2

TV 2 har vært i kontakt med Idrettsforbundet for en kommentar fra president, Berit Kjøll, men NIF ønsker ikke å kommentere denne saken.

– Det er ikke naturlig at Norges idrettsforbund kommenterer denne saken som er styrebehandlet i Oslo idrettskrets. NIF har ikke instruksjonsmyndighet overfor organisasjonsledd når det gjelder hvordan de vurderer saker. Henvendelser om denne saken må derfor rettes til Oslo idrettskrets, sier Idrettsforbundets kommunikasjonsdirektør, Finn Aagaard.