Besseberg-saken:

– Den mest alvorlige saken i norsk idrettshistorie

Dyre klokker, jaktturer og prostituerte blir tema når rettssaken mot Anders Besseberg (77) begynner neste uke. Idrettspresidenten, profilert advokat og TV 2-ekspert reagerer på tiltalen.

PÅ TILTALEBENKEN: Anders Besseberg var i et kvart århundre president i Det internasjonale skiskytterforbundet (IBU). Nå skal ettermælet hans avgjøres. Foto: Heiko Junge/NTB.
PÅ TILTALEBENKEN: Anders Besseberg var i et kvart århundre president i Det internasjonale skiskytterforbundet (IBU). Nå skal ettermælet hans avgjøres. Foto: Heiko Junge/NTB.

Se dokumentarserie om Besseberg-saken, «En varslet skandale», på TV 2 Play fra 9. januar 

– Dette er en sak vi ikke har sett maken til i Norge. En sak som går langt utover idrettens grenser. Dette handler om korrupsjon på internasjonalt nivå. Det sier litt om dimensjonene, sier TV 2-ekspert Mads Kaggestad.

9. januar vil tidligere skiskytingstopp Anders Besseberg stå tiltalt for grov korrupsjon i Buskerud tingrett i Hokksund. Det er satt av fem uker til å behandle en sak som ble påbegynt helt tilbake i 2017.

– Det er den mest alvorlige saken i norsk idrettshistorie, sier Kaggestad. 

– Fører ofte til domfellelse

I tiltalen anklages Besseberg for å ha mottatt tre klokker til en samlet verdi av 343.000 kroner, for å ha akseptert tilbud om bruk av prostituerte i en årrekke, for å ha blitt påspandert en rekke eksotiske jaktturer, samt disponert en bil i åtte år som en av samarbeidspartnerne til IBU betalte for.

Se hele tiltalen i faktaboksen i bunnen av saken

Bestikkelsene skal, ifølge Økokrim, ha blitt gitt Besseberg i bytte mot å beskytte russiske interesser.

Strafferammen er på ti år.

Dette er «Besseberg-saken»

Besseberg har i flere år blitt etterforsket av en rekke ulike instanser for, blant annet, å skulle ha mottatt bestikkelser, dekket over russisk doping, og grov korrupsjon i sitt virke som president i Det internasjonale skiskytterforbundet (IBU).

Økokrim i Norge har etterforsket påstander om grov korrupsjon, mens politiet i Østerrike har etterforsket påstander om bedrageri og dopingsvindel. Begge disse etterforskningene pågår fortsatt.

Biathlon Intergrity Unit (BUI) har etterforsket saken på vegne av Det internasjonale skiskytterforbundet (IBU) og idretten.

Anklagene mot Besseberg og Nicole Resch (tidligere generalsekretær i IBU) ble første gang fremsatt av Verdens antidopingbyrås etterretning og etterforsknings-avdeling (WADA I&I) høsten 2017. I oktober samme år innledet østerriksk politi sin etterforskning.

I april 2018 gjennomførte østerriksk politi razziaer i hjemmene til Besseberg og Resch, samt i IBUs hovedkvarter i Salzburg. Østerriksk politi bekreftet da at anklagene handlet om korrupsjon på i overkant av to millioner kroner, samt bedrageri knyttet til doping.

12.april 2018 trakk Besseberg seg fra presidentvervet i IBU etter 26 år i jobben.

Tidlig i 2019 ga WADA I&I over arbeidet sitt til External Review Commission (ERC), en kommisjon IBU hadde satt ned for å undersøke anklagene mot Besserbeg og Resch.

I juli 2019 ba østerriksk politi om at norsk politi skulle overta deler av etterforskningen av Besseberg, noe Økokrim gjorde i mars 2020. Fra da av etterforsket Økokrim anklagene om grov korrupsjon, mens østerriksk politi fortsatt etterforskningen om bedrageri og dopingsvindel.

28.januar 2021 publiserte ERC den mye omtalte «Besseberg-rapporten», hvor en rekke anklager ble fremmet - inkludert korrupsjon, mottak av bestikkelser/gaver, bruk av prostituerte, og at Besseberg skal ha hjulpet russiske utøvere unngå dopingetterfølgelse.

17.april 2023 tok Økokrim ut tiltale mot Besseberg. I anklagen beskyldes Besseberg for å ha mottatt tre klokker til en samlet verdi av 343 00 kroner, for å ha akseptert tilbud om bruk av prostituerte i en årrekke, for å ha blitt påspandert en rekke eksotiske jaktturer, samt disponert en bil i åtte år som en av samarbeidspartnerne til IBU betalte for.

Rettssaken i Buskerud tingrett begynner 9. januar.

Samtidig pågår det separate, men beslektede, etterforskinger av Besseberg i utlandet. Disse kommer vi tilbake til lenger nede i saken.

– Det vanskeligste med korrupsjonssaker er å avdekke dem. Korrupsjon skjer stor sett alltid i det skjulte og er lite tilgjengelig. Men når man først kommer dit man er i denne saken, der man har avdekket ytelser som påtalemyndigheten mener han aldri ellers ville ha fått, så er min erfaring at det ofte fører til domfellelse. Uten at jeg kjenner denne saken konkret, sier advokat Christian Flemmen Johansen.

TIDLIGERE ELDEN-PARTNER: Flemmen Johansen startet i 2023 sitt eget firma, Flemmen og Co, etter 16 år som advokat og senere partner i Elden Advokatfirma. Foto: Heiko Junge/NTB.
TIDLIGERE ELDEN-PARTNER: Flemmen Johansen startet i 2023 sitt eget firma, Flemmen og Co, etter 16 år som advokat og senere partner i Elden Advokatfirma. Foto: Heiko Junge/NTB.

Advokat: – Denne saken skiller seg ut

Flemmen Johansen er spesialist på økonomisk kriminalitet og har vært involvert i flere profilerte korrupsjonssaker de siste årene.

– Korrupsjonstiltaler er ikke så vanlig i Norge, og denne skiller seg noe ut ved at de påståtte straffbare forholdene strekker seg over svært mange år. Korrupsjon er alltid alvorlig, men nå gjenstår det å se om han faktisk blir dømt for det han er anklaget for, sier Flemmen Johansen, og presiserer at han antar at tiltalte har en forklaring på anklagene.

Besseberg har ikke uttalt seg i media siden våren 2018, men han har alltid benektet alle anklager gjennom sine advokater.

Økokrim mener de kan bevise at Besseberg har «mottatt bestikkelser sammenhengende over en tiårsperiode».

Tidsaspektet, samt tillitsrollen Besseberg hadde som president i Det internasjonale skiskytterforbundet (IBU), vil bli tillagt vekt i rettssaken, ifølge Flemmen Johansen. 

TAUS: Anders Besseberg har hele tiden hevdet sin uskyld, men har latt de aller fleste anklager stå uimotsagt i over fem år. Her fra åpningsseremonien i Oslo av VM i skiskyting i 2016. Foto: Vidar Ruud/NTB.
TAUS: Anders Besseberg har hele tiden hevdet sin uskyld, men har latt de aller fleste anklager stå uimotsagt i over fem år. Her fra åpningsseremonien i Oslo av VM i skiskyting i 2016. Foto: Vidar Ruud/NTB.

Videre forklarer han at aktoratet ikke trenger å bevise en sammenheng mellom de angivelige bestikkelsene og beslutningene Besseberg og IBU har tatt.

– Det vil være tilstrekkelig å bevise at den tiltalte har mottatt disse bestikkelsene. Det vil si at man ikke trenger å bevise at bestikkelsene har resultert i konkrete handlinger. Hovedspørsmålet er om han har mottatt en såkalt utilbørlig fordel i kraft av sin posisjon. Det vil si: Ville han fått de samme fordelene om han ikke hadde en posisjon som IBU-president? Og deretter: Forstod han at han fikk fordelene fordi han var president? 

Bessebergs advokater har takket nei til å kommentere denne saken

Kan straffes fra fire ulike hold

Totalt er det fire ulike instanser som i teorien kan ende opp med å straffe Besseberg.

Tiltalen i Norge fokuserer på bestikkelser, gaver og korrupsjon – ikke de mye dokumenterte anklagene om at Besseberg skal ha hjulpet russerne til å skjule doping.

De anklagene etterforskes av politiet i Østerrike, hvor mulighetene til å straffe personer for såkalt «dopingsvindel» er mye større.

Det østerrikske politiet opplyste til TV 2 i desember at etterforskningene mot Besseberg fortsatt pågikk. 24 timer senere endret de dette til at «saken er satt på vent» så lenge saken i Norge er uavklart.

Uansett status på etterforskningen, kan Besseberg fortsatt bli straffet av både norsk og østerriksk politi. I tillegg venter en runde i Idrettens voldgiftsrett (CAS), hvor IBU ønsker å sanksjonere Besseberg etter idrettens regler.

IDRETTENS ØVERSTE RETTSINSTANS: Det var ventet at saken mellom IBU og Besseberg skulle opp i CAS høsten 2023, men i januar 2024 har det fremdeles ikke blitt satt en dato. Foto: Fabrice Coffrini
IDRETTENS ØVERSTE RETTSINSTANS: Det var ventet at saken mellom IBU og Besseberg skulle opp i CAS høsten 2023, men i januar 2024 har det fremdeles ikke blitt satt en dato. Foto: Fabrice Coffrini

Idrettspresidenten: – Svært alvorlig

Det har ikke blitt satt en dato for den saken, og det er fremdeles uklart om Norges Idrettsforbund (NIF) vil dra Besseberg inn for NIFs egen domstol.

– Økokrims tiltalebeslutning i denne saken er svært alvorlig, innleder idrettspresident Zaineb Al-Samarai.

MULIG SAK FOR NIF: Idrettspresident Zaineb Al-Samarai sier at det ikke er besluttet om Besseberg-saken også vil føres for Norges Idrettsforbunds egen domstol. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2
MULIG SAK FOR NIF: Idrettspresident Zaineb Al-Samarai sier at det ikke er besluttet om Besseberg-saken også vil føres for Norges Idrettsforbunds egen domstol. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

Hun vil ikke stille til intervju om saken, men har gitt følgende uttalelse:

– NIF kjenner ikke de bevis Økokrim vil fremlegge i saken eller Bessebergs syn på dette, utover det som fremkommer i mediene. Når det foreligger en rettskraftig avgjørelse, vil det bli vurdert om det er forhold ved saken som også skal bringes inn for NIFs domsorganer. Utover dette vil vi, av respekt for at saken nå skal behandles i domstolen, ikke kommentere ytterligere.

– Har han viklet seg inn i noe og mistet kontrollen?

En rekke profilerte utøvere, deriblant Martin Fourcade og Tarjei Bøe, har vært svært kritiske til Besseberg etter at den mye omtalte rapporten til IBUs uavhengige granskningskommisjon ble presentert i januar 2021.

Mads Kaggestad er bekymret for omdømmet til norsk idrett om Besseberg skulle bli funnet skyldig.

– Vi har sett flere lignende saker i internasjonal idrett de siste årene, men da har vi bare ristet på hodet og snakket om en ukultur i utlandet. Nå er det plutselig en nordmann det handler om. Vi forventer jo at idrettslederne våre skal jobbe for utøverne, ikke bryte verdiene og ødelegge omdømmet til idretten, sier han, og presiserer at Besseberg naturligvis må regnes som uskyldig til det motsatte eventuelt skulle bli bevist. 

For Kaggestad er det spesielt ett moment som blir interessant å få klarhet i i rettssaken:

– Jeg har inntrykk av at det vil komme frem en del stygge ting. Og da lurer jeg på om dette handler om en godtroende nordmann som har viklet seg inn i noe stort og mistet kontroll på situasjonen. Om han har blitt brukt av en makt han er handlingslammet overfor. Eller om det var mer kalkulert.

Tiltalen mot Besseberg

  Mens Besseberg hadde bopel i Vestfossen i Norge og i sammenheng med hans verv som president i Det internasjonale skiskytterforbundet (The International Biathlon Union (IBU)) krevde, aksepterte eller mottok han i perioden 2009 - 2018 følgende goder:

 • En gang i 2011, trolig i forbindelse med styremøte nr 100 i IBU i mars 2011 i Khanty Mansiysk i Russland fikk han en klokke av typen Omega (farge kobber/sort) fra en myndighetsperson innen russisk skiskyting. Verdien av klokken var ca NOK 195 000
 • En gang trolig i april 2013, og forut for vinter-OL i Sotsji i Russland i 2014, aksepterte han tilbud om en prostituert som ble skaffet ham av fra en myndighetsperson innen russisk skiskyting. Dette skjedde sannsynligvis i tilknytning til et showrenn i skiskyting i Moskva.
 • En gang trolig i 2013, og under et arrangement for skiskyting i Russland, mottok han en Hublot klokke av en russisk myndighetsperson i Ugra-regionen. Klokken var verdt ca NOK 70 000,-.
 • - I april 2013 i forbindelse med en reise til Tjumen i Russland ble han av russiske myndighetspersoner påspandert opphold og jakt- og fisketur ved et jakt-resort, dit han ble bragt i helikopter. Under oppholdet ble det jaktet på elg, villsvin og hjort.
 • I 2014 under avslutningen av verdenscupen i skiskyting i Holmenkollen i Norge mottok han en klokke av typen Ulysses Nardin (farge: sort m/skinnrem) av en myndighetsperson innen russisk skiskyting. Verdien av klokken var ca NOK 78 000,-.
 • I oktober 2015 ble han av en myndighetsperson i Tjumen i Russland, påspandert en jakttur til Tjumen. Besseberg mottok også gratis et trofé etter felling av en maralhjort.
 • I perioden 2015 til 2018 aksepterte Besseberg ved flere anledninger tilbud om prostituerte organisert og tilbudt ham av myndighetspersoner knyttet til russisk skiskyting. Samværet med en kvinne over flere dager og netter ble tilrettelagt for ham av slike personer ved minst to anledninger, dvs. trolig i mars 2016 i Khanty-Mansijsk i Russland i forbindelse med et IBU verdenscuparrangement, og i mars 2018 i Tjumen i Russland i forbindelse med IBU verdenscupavslutningen.
 • I mars 2018 i anledning opphold i Tjumen i Russland ble Besseberg påspandert av russiske myndighetspersoner jakt- og fisketur med overnatting og bevertning på et jakt resort i Russland. Under turen felte Besseberg maralhjort og villsvin.
 • I perioden 2009 - 2018 hadde Besseberg en stående avtale om å delta på jaktturer med eier og daglig leder i selskapet APF Marketing Services GmbH (heretter «APF»), som senere var konsulent for Infront Austria GmbH (heretter «Infront») og medlem av Infronts rådgivende organ. Jaktopphold og jakttrofeer var gratis for Besseberg og ble bekostet av vedkommende, dennes selskap eller av Infront. Jakten fant sted jevnlig én til tre ganger pr. år i Østerrike og/eller Tsjekkia på eksklusive jaktområder. Vanligvis mottok Besseberg også trofeer av dyrene han felte. APF og senere Infront hadde i denne perioden avtaler med IBU om markedsførings- og sponsorrettigheter til IBU skiskytingsarrangementer eller var i forhandlinger med IBU om slike avtaler, som Besseberg godkjente/signerte i egenskap av president i IBU.
 • I perioden 2011 - 2018 ved sin bopel i Norge disponerte Besseberg privat en bil av typen BMW X5 som Infront dekket leasingkostnadene for. Verdien av dette utgjorde ca. NOK 850 000.
 • Fordelene anses som utilbørlige, og overtredelsen anses som grov, særlig pga av verdien, fordi det var manglende åpenhet om godene han mottok, fordi Besseberg ved å ta imot godene brøt den tillit som fulgte hans verv i IBU, fordi han handlet i strid med IBUs retningslinjer og fordi han i kraft av sin rolle i IBU hadde mulighet til å påvirke avgjørelser av betydning for russisk skiskyting og for APF/Infront.