OPPSTYR: Astrid Uhrenholdt Jacobsen gikk ut mot en NRK-artikkel sent torsdag kveld. Foto: Håkon Mosvold Larsen
OPPSTYR: Astrid Uhrenholdt Jacobsen gikk ut mot en NRK-artikkel sent torsdag kveld. Foto: Håkon Mosvold Larsen

– Da trer jeg mer enn gjerne til side

Astrid Uhrenholdt Jacobsen og medlemmer i utøverkomiteen svarer om IOC-møtet som har skapt fullt rabalder.

Det har stormet rundt Astrid Uhrenholdt Jacobsen etter at NRK skrev at hun skal ha tatt til orde for at russiske og belarusiske utøvere kunne returnere til idretten under et møte med IOC (Den internasjonale olympiske komité).

Senere gikk Jacobsen ut mot NRK og mente at fremstillingen ikke var korrekt.

– Det er veldig frustrerende å svare på så mye for noe jeg ikke har sagt engang, sier den tidligere langrennsstjernen til TV 2 fredag.

– Jeg har ikke så mye mer å si. Jeg har ingen egen agenda i denne posisjonen. Det er et frivillig verv som få vil ha historisk sett. Jeg vil forsøke å gjøre det beste for utøverne ut fra et norsk ståsted, basert på idrettens verdier. Og hvis jeg verken har tillit, eller ikke er ønsket, trer jeg mer enn gjerne til side, fortsetter hun.

Den tidligere langrennsstjernen sier at hun som utøver var verdibasert, og at hun forsøker å gjøre det samme som tillitsvalgt.

– Jeg forsøker det jeg kan å fortelle til de som er interessert i å høre etter. Det er vanskelig hvis det skal være basert på hva andre sier at man mener til media. Min dør er åpen for alle utøvere, og jeg tar gjerne imot tilbakemeldinger. Vi er glad for engasjerte utøvere, da det ofte er krevende å få engasjerte utøvere eller bidrag i utøverkomiteen. Hvis flere har lyst til å bidra og være engasjerte, er det bare veldig bra, sier Jacobsen.

Les resten av Jacobsens svar her

– Hvem har tatt initiativet til diskusjonene i den norske utøverkomiteen?

– IOC er initiativtaker bak at det skal gjøres sonderinger. Det er et bredt utøvernettverk, samt alle i NOK (Norges olympiske komité) og alle internasjonale særforbund. Alle som har noe med IOC å gjøre, svarer Jacobsen.

– Utgangspunktet for konsultasjonene er blant annet FN-resolusjon fra 1. desember, som fremhevet viktigheten av idretten som samlende og nøytral part. Det ble enstemmig vedtatt i FN – av også Russland og Ukraina. Men for vår del i Norge, fordi vi bor der vi bor, og denne krigen kanskje føles viktigere enn for andre i verden, så har vi holdt diskusjonene på verdinivået. Skal idretten fortsatt prøve å være en samlende kraft? Det var det jeg forsøkte å si i det internasjonale nettverket, sier hun.

– I den forbindelse er det viktig å påpeke at vi ikke kan utestenge en utøver utelukkende på grunn av pass, så lenge idretten skal være ikke-diskriminerende, i henhold til FNs menneskerettigheter. Det kan være grunner til at passet kan være en del av å utestenge, men bare pass er ikke nok alene uten at vi bryter menneskerettighetene.

– Jeg er fullt innforstått med at dette er veldig komplekst, og mange har ulike meninger og følelser. Det er bred enighet om at dette er en krig med høy brutalitet og intensitet utført mot et uskyldig folk. Jeg har ikke vært vitne til at det har vært diskusjoner som handler om å oppheve sanksjoner.

– Gjelder det også sanksjoner mot utøvere?

– IOC har aldri ilagt utøvere noen sanksjoner, derfor har det ikke vært nødvendig å diskutere det. Men sanksjonene treffer staten, og den russiske olympiske komité – der har man har et ansvar for å rapportere dette riktig. Hvorfor IOC har ilagt de ulike sanksjonene og hvorfor de fortsatt skal ligge, har de svart for.

– Hele grunnlaget for at jeg forsøkte å oppfordre til å diskutere verdiene først, var at det var lettere å få en ryddig prosess og diskusjon. Vi må tørre å diskutere dette og stå i en prosess. Det er det eneste jeg har deltatt i. Jeg eller utøverkomiteen har aldri vært med å fatte vedtak eller beslutninger.

– Men det er ikke vanskelig for meg å dokumentere hva jeg har sagt. Det er transkribert elektronisk. Kjernen her er egentlig at noen har skrevet en sak der jeg er gjengitt av en tredje person, og jeg kan ikke kommentere hva andre sier at jeg sier. Men jeg kan kommentere hva jeg har sagt, det har blitt transkribert.

– Når begynte den norske utøverkomiteen denne diskusjonen?

– Vi har hatt løpende diskusjoner om dette, uten at jeg kan gå inn på detaljer. Dette temaet har vi diskutert løpende siden konflikten oppstod.

– Var du forberedt på denne stormen?

– Nei, det kom veldig ut av det blå.

– Hvorfor tror du at det blir så sterke reaksjoner?

– Jeg kan ikke spekulere i dette.

Vet ikke hvem som tok initiativ

Den norske utøverkomiteen har hatt diskusjoner internt om russisk og belarusisk deltakelse i internasjonal idrett, bekrefter Lena Schrøder.

Hun sitter i komiteen, som ledes av Jacobsen.

– Hva er det som har blitt diskutert i utøverkomiteen?

– Det har Astrid allerede uttalt seg nok om. Vi har diskutert saken, men ikke kommet frem til noe konklusjon. Ingenting er vedtatt eller bestemt. Dette er også noe vi vil diskutere senere.

Schrøder spiller på Norges Paraishockeylandslag og er lege.

– Hvorfor tok dere opp dette i utøverutvalget?

– Fordi diskusjonen har vært oppe i IOC, derfor snakket vi om det.

I UTØVERKOMITEEN: Lena Schrøder. Foto: Mathias Skarpaas
I UTØVERKOMITEEN: Lena Schrøder. Foto: Mathias Skarpaas

– Hvem er det som tok til orde for å ta denne diskusjonen i Norge?

– Det vet jeg ikke, det er jeg usikker på. Men vi diskuterer gjerne saker som følge av det IOC tar opp.

– Astrid får en skyllebøtte

IOC sendte nylig ut en uttalelse der de hevder at et klart flertall av utøverrepresentantene ønsker å utforske hvordan utøverne skal kunne delta under strenge forutsetninger.

Lena Schrøder opplever at NRK har misforstått og feiltolket det som er sagt.

– Det er ikke Astrid som mener noe personlig, men en diskusjon som har vært oppe. Det som er skrevet stemmer ikke helt med fakta. Saken er komplisert og det har kun vært en diskusjon. Astrid får en skyllebøtte for noe hun ikke har gjort eller sagt.

– Hvordan er det å ta stilling til denne saken?

– Det er en vanskelig sak, der mange har ulike mange meninger. Krigen er noe mange har tanker og følelser om.

– Føler dere et ansvar på deres skuldre, på vegne av norske utøvere?

– Nei, egentlig ikke. Vi bestemmer ikke, dette er bare en diskusjon. Jeg føler ikke ansvar på den måten.

NRKs sportsredaktør Espen Olsen Langfeldt står fast på at innholdet de publiserte er riktig.

– Vi har sett utskrift på hva som er sagt og det er i samsvar med det vi har publisert. Da må de være konkrete til oss på hva som er feil i innholdet som er publisert. Vi mener at det vi har publisert er i samsvar med slik det ble formulert. Vi har forholdt oss til det hun har sagt, og jeg synes de skal være konkrete og si hva som er feil i NRKs fremstilling, sier Olsen Langfeldt til TV 2.

– Ble overrasket

Birgit Skarstein sitter også i utøverkomiteen. Hun er tydelig på at de ikke har fattet noe vedtak i komiteen.

– Vi har heller ikke opplevd at dette skulle meldes inn, da hadde vi i så fall fattet vedtak og gjort en bredere prosess på det, sier Skarstein til TV 2.

Hun reagerer sterkt på tidspunktet og innholdet i IOCs pressemelding.

REAGERER: Birgit Skarstein. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB
REAGERER: Birgit Skarstein. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

– Jeg kan ikke snakke for hele komiteen, men for min del har spørsmålet om å ta belarusiske og russiske utøvere inn i idretten vært langt unna. Jeg ble overrasket da pressemeldingen kom så brått på. Jeg har ikke opplevd at vi har blitt bedt om å gi konkrete råd i denne saken, sier Skarstein til TV 2.

Skarstein er klinkende klar på at hun ikke ønsker belarusiske og russiske utøvere tilbake til idretten.

– Sånn situasjonen er nå kan jeg ikke se at det skal åpnes for belarusiske og russiske utøvere. Jeg kan ikke se at krigssituasjonen har endret seg på noen måte som rettferdiggjør at de skal tas inn igjen.

Hun forstår at folk reagerer på at IOC vil se på muligheten.

– Det er ikke greit å bruke idretten som en kulisse for krigføring eller propaganda. Det er helt åpenbart at dette skaper sterke følelser. Det er en helt forferdelig brutal krig. Idretten brukes i propaganda, og det provoserer mange, inkludert meg, sier Skarstein.

Tidligere ukrainsk landslagsspiller advarer

Evgeniy Levchenko mener det er en katastrofe dersom russiske utøvere får lov til å delta under internasjonale konkurranser.

– Tankene mine om det er forferdelige. I Russland brukes politikk og sport om hverandre. De bruker aktive utøvere til å gi politiske budskap og uttalelser, sier han til TV 2.

UAKSEPTABELT: Evgeniy Levchenko sier til TV 2 at russerne vil bruke konkurranser til propaganda. Foto: Pål S. Schaathun / TV 2
UAKSEPTABELT: Evgeniy Levchenko sier til TV 2 at russerne vil bruke konkurranser til propaganda. Foto: Pål S. Schaathun / TV 2

Levchenko er tidligere landslagsspiller for Ukraina og nåværende president i den nederlandske spillerforeningen.

Onsdag var han på Stortinget for å be forsvarsministeren om stridsvogner. Han kjenner Norges fotballpresident Lise Klaveness, fra deres studietid i Fifa.

– Dersom vi tillater russiske utøvere å delta under internasjonale konkurranser, vil det bli en katastrofe. De kommer til å bruke det til russisk propaganda. For meg er det helt uakseptabelt, fortsetter han.

Ikke skadelig med diskusjon

«Det er ingenting med dagens nyhetsbilde som tilsier at grunnlaget for å utestenge russiske utøvere har endret seg», skriver TV 2 sin sportskommentator Mina Finstad Berg.

Lena Schrøder mener det aldri skadelig med en diskusjon.

– At noen mener det er feil tidspunkt å diskutere dette på, synes jeg er rart. Vi vet hvordan ståa er i Ukraina og med Russland. Og dette er ingen konklusjon, kun en diskusjon. Vi prøver å se på hvordan man skal håndtere dette fremover. Da er det greit at det skal diskuteres, og det er uansett ikke vi som bestemmer. Det er IOC som tar stilling til hva de selv synes er best, sier Schrøder.

– Hvor stor innvirkning kan diskusjonen deres ha på dette?

– Jeg vet ikke hvor mye påvirkning vi har, sammenlignet med andre fra idrettsstyret. Vi ville at denne saken skulle diskuteres i flest mulige organer.