Ble ekskludert fra norsk idrett i ti år for trakassering - her er hun tilbake i hallen tre år senere

– Min første reaksjon var at det er helt sykt at en som er blitt dømt etter idrettens lover fortsatt kan være aktiv i en barneidrett, sier en tidligere utøver.

TILBAKE I MANESJEN: Den ekskluderte treneren (høyre) er her avbildet på en turntrening for barn i forrige uke. Foto: privat.
TILBAKE I MANESJEN: Den ekskluderte treneren (høyre) er her avbildet på en turntrening for barn i forrige uke. Foto: privat.

I 2018 ble en norsk turntrener dømt til ti års eksklusjon fra norsk idrett for å ha skulle trakassert og mobbet barn og unge.Dommen fra Norges idrettsforbunds (NIF) domsutvalg er tidvis rystende lesning, hvor flere vitner forteller om grove kommentarer og et såpass sterkt slankepress at flere skal ha utviklet spiseforstyrrelser i etterkant.Forrige uke ble vedkommende observert og avbildet på en trening for svært unge barn i regi av en norsk turnklubb.Turnklubben drives av