SATSER TUNGT: Norges Basketballforbund har landet en avtale om utendørs sportsgulv til 3x3 for å videreutvikle anleggene og basketidretten i Norge. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB
SATSER TUNGT: Norges Basketballforbund har landet en avtale om utendørs sportsgulv til 3x3 for å videreutvikle anleggene og basketidretten i Norge. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

– Helt alfa omega for utviklingen

Norges Basketballforbund (NBBF) satser tungt på å utvikle norsk basketball. Nå er en avtale om anleggsutvikling i boks.

For en idrett i stadig og hurtig vekst, er utvikling av anlegg avgjørende for at veksten ikke skal stagnere. Som én av få idretter, har basketballen i Norge vokst gjennom pandemien.

Alle piler peker oppover for basketballen - både medlemsveksten og landslagssatsning.

– Skal vi klare å vokse videre, er utvikling av anlegg helt alfa omega, sier generalsekretær i Norges Basketballforbund (NBBF), Espen Johansen.

Ettersom basketball i Norge er i såpass stor vekst, fører det med seg noen voksesmerter. Johansen peker på anleggene som én av dem.

Som et tiltak for å forlenge utendørssesongen, har Norges basketballforbund nå tilrettelagt slik at norske basketballklubber kan skaffe seg utendørsflater som er sertifisert av Det internasjonale basketballforbundet (FIBA).

Avgjørende for videre vekst

Norges basketballforbund har inngått en avtale med den svenske leverandøren Bergo Flooring om utendørs sportsgulv til 3x3.

– Sammen med klubbene søker vi eksterne midler for kjøp og etablering av uteanlegg. Parallelt gjør vi en kartlegging av områder i Norge hvor uteanleggene vil passe, og hvilke klubber som eventuelt vil være samarbeidspartnere, fortsetter Johansen.

På spørsmål om betydningen og viktigheten anleggsutvikling har for satsningen på norsk basket, er Johansen klar i sin tale.

– Det er helt avgjørende. Vi har satt inn tiltak for å synliggjøre viktigheten av anleggssastningen, sier Johansen, og fortsetter:

– Vi har ventelister i mange av våre klubber fordi vi ikke har nok treningstid og nok hallkapasitet.

Stormer vekk når kameraet kommer på

Johansen sier at utbyggingen av innendørsanlegg både er kostbart og tidkrevende, men at det er langsiktig prosjekt det jobbes med. Alternativet blir å supplere med de stasjonære og mobile uteanleggene.

Lavere terskel for deltakelse

3x3 er streetbasket som er egenorganisert, og som har blitt satt i system hos basketballforbundet. Meningen med denne grenen er å bredde ut tilbudet til de som ikke ønsker å drive med organisert basket.

– Det er et lavterskeltilbud, og de som spiller 3x3 betaler bare eksempelvis 50-100 i kontingent for å være med. Det kan også spilles på tvers av klubber, hvor en vennegjeng kan samles og delta i turneringer, sier Johansen.

Johansen understreker samtidig at de ikke ønsker å presse folk til å melde seg inn i klubber, men tilrettelegger slik at de som ønsker å melde seg inn i en klubb skal få muligheten til det.

Johansen peker på to faktorer som er viktig med satsningen på 3x3-grenen.

– For det første handler det om rekrutteringen. Men mest av handler det om å ivareta de som ikke ønsker å være en stor del av den organiserte idretten, sier Johansen, og legger til:

– Det ser vi med norsk idrett generelt også, at den egenorganiserte idretten utfordrer den organiserte.