Bråket i idrettsstyret

Får klar beskjed: – Rydd opp!

Norges basketballforbund har konkludert med at uenighetene i Idrettsstyret hemmer norsk idrett.

KRITISERES: Berit Kjøll får høre det av Norges Basketballforbund. Foto: Geir Olsen
KRITISERES: Berit Kjøll får høre det av Norges Basketballforbund. Foto: Geir Olsen

Basketballforbundet har sett seg lei på konflikter og uenigheter i den øverste ledelsen i Norges Idrettsforbund (NIF).

Forrige søndag ble situasjonen diskutert som eget punkt på styremøtet til særforbundet.

– Både styret og jeg ser med bekymring på situasjonen som nå råder i NIFs ledelse. Dette tok vi opp under orienteringsrunden på vårt forrige styremøte, sier basketballpresident Jan Hendrik Parmann til TV 2.

BASKETPRESIDENT: Jan Hendrik Parmann. Foto: Synnøve Malt
BASKETPRESIDENT: Jan Hendrik Parmann. Foto: Synnøve Malt

– Det som nå ser ut til å komme opp til overflaten gjennom media, og de signalene som jeg selv har snappet opp på veien, hemmer uten tvil viktige idrettspolitiske prosesser, beslutninger og idrettsstyrets generelle arbeid.

Sakene Parmann og hans forbund mener har bidratt til å skapt uroen det siste året er følgende:

Klar tale til Kjøll

Da Berit Kjølls sikret seg presidenttittelen for fire år siden, var basketballforbundet en av hennes støttespillere. Nå forventer Parmann og hans forbund, at nettopp Kjøll viser handlekraft.

– Slik denne saken fremtoner seg i media, så virker dette for meg som at det som skjer er et rent lederansvar i Idrettsforbundet. Her må vi selvsagt være forsiktige med å spekulere for mye, all den tid vi faktisk ikke kjenner til innholdet i saken, men det som nå skjer hos en av våre viktigste premissleverandører, som Idrettsforbundet jo er, er uansett særdeles bekymringsfullt og må ryddes opp i, sier han.

Setter sin lit til valgkomitéen

I basketballstyret sitter også lederen av NIFs valgkomiteé Terje Roel. Valgkomitéen skal i løpet av våren legge frem sin innstilling til et nytt idrettsstyre, inkludert idrettspresident, som skal velges på Idrettstinget. Kjøll har sagt åpent at hun ønsker gjenvalg.

Roel oppgir til TV 2 at han ikke har vært en del av de nyeste diskusjonene i basketballforbundet.

TYDELIG: Valgkomitéens leder, Terje Roel, er klar på at han ikke har vært en del av samtalene basketballforbundet har hatt om NIF. Foto: Ned Alley
TYDELIG: Valgkomitéens leder, Terje Roel, er klar på at han ikke har vært en del av samtalene basketballforbundet har hatt om NIF. Foto: Ned Alley

– Jeg var ikke med på styremøtet forrige søndag. Dessuten har jeg snakket med Jan Hendrik Parmann og blitt enig om at jeg ikke deltar i diskusjonene som omhandler saker som kontrollkomitéen skal håndtere; om det så er varslingssakene eller andre saker. Jeg fjerner meg derfor fra alt som stiller spørsmål ved min habilitet i valgkomitéen, sier Terje Roel til TV 2.

Parmann setter imidlertid sin lit til at medlemmene i de nedsatte komitéene følger godt med på det som foregår.

– Jeg har tillit til, og forventer, at Idrettsforbundets kontrollutvalg og ikke minst valgkomité får nøstet opp i disse utfordringene frem til at de legger frem sine rapporter og innstillinger før Idrettstinget i juni, sier Parmann.

Norges basketballforbund har ennå ikke gått ut med hvem av Berit Kjøll og Zaineb Al-Samarai de støtter i kampen om presidentvervet.

Idrettspresident Berit Kjøll ønsker foreløpig å si minst mulig om utspillet fra Parmann og basketballforbundet.

– Jeg finner det uriktig å kommentere dette under den pågående behandlingen av en varslersak, som selvfølgelig er krevende for både partene i saken og idrettsstyret. Saken skal behandles på styremøtet på fredag. Som vanlig vil vi ha åpen time for pressen etter styremøtet, der spørsmål om saken vil bli besvart innenfor rammene av hva som er mulig i en slik varslingssak, sier idrettspresident Berit Kjøll til TV 2.