Idrettsvarslene:

«Anna» fortalte om trakassering og beføling: – En ekstrem lettelse

Anmeldelser og varsler om voldtekter, seksuell trakassering og upassende oppførsel var ikke nok til å stenge treneren ut fra idretten. Nå endres idrettens regelverk.

LETTET: «Anna» er lettet over vedtaket som ble fattet på Idrettstinget i Bergen Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2
LETTET: «Anna» er lettet over vedtaket som ble fattet på Idrettstinget i Bergen Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

«Anna» fortalte om beføling, trakassering, upassende SMS-er og sex-vitser fra sin trener, som startet da hun var 15 år gammel.

For henne er beslutningen på idrettstinget i helgen en stor seier.

– Det er en ekstrem lettelse å endelig bli hørt og at de nå tar det på alvor, sier hun til TV 2.

For under helgens idrettsting i Bergen ble det vedtatt en radikal endring i NIFs lov, som skal gjøre det enklere å utestenge personer som har begått kritikkverdige handlinger i idretten.

IDRETTSTINGET: Avtroppende Idrettspresident, Berit Kjøll under Idrettstinget i Bergen for noen dager siden. Foto: Robert Reinlund / TV 2
IDRETTSTINGET: Avtroppende Idrettspresident, Berit Kjøll under Idrettstinget i Bergen for noen dager siden. Foto: Robert Reinlund / TV 2

Et ekstremt beviskrav

Domsinstansene i idretten har lenge operert med samme beviskrav som i strafferetten – altså at det må bevises utover enhver rimelig tvil at en kritikkverdig handling har funnet sted før en person kan straffes.

Nå endres dette til det som kalles «klar sannsynlighetsovervekt».

I praksis betyr lovendringen at man går fra å måtte være 99 prosent sikker til 75-80 prosent sikker i idretten.

– Det har vært et ekstremt beviskrav i idretten. Når vi ser henleggelsesprosenten på for eksempel voldtekter, og man har det samme beviskravet i idretten, har det vært veldig vanskelig å få noen dømt, sier TV 2-kommentator, Mina Finstad Berg.

Statistikken viser at om lag 80 prosent av alle voldtekter i Norge henlegges.

KRISTISK: Mina Finstad Berg er svært kritisk til hvordan idretten har håndtert sakene TV 2 har omtalt om politimannen og treneren. Foto: Mathias Kleiveland / TV 2
KRISTISK: Mina Finstad Berg er svært kritisk til hvordan idretten har håndtert sakene TV 2 har omtalt om politimannen og treneren. Foto: Mathias Kleiveland / TV 2

– Dette er en stor og viktig endring og det gir idretten nye verktøy til å stoppe de som oppfører seg uforsvarlig i norsk idrett. For barn og ungdom som opplever seksuell trakassering og vold er det kjempeviktig at de kan utestenge denne type trenere og ledere, sier TV 2-kommentator, Mina Finstad Berg.

– Dette var den viktigste saken

TV 2 har i en rekke saker fortalt om politimannen og treneren som gikk fra klubb til klubb i norsk idrett over mange år til tross for anmeldelser og varsler.

Mannen har benektet alle anklagene, viser dokumenter fra idrettens domsutvalg og politiavhør. Han ønsker ikke å kommentere saken overfor TV 2. Alle anmeldelsene mot han ble henlagt.

Men TV 2 sin historie er ikke enestående.

Det var derfor Studentidrett fremmet forslaget som skal gjøre det enklere å utestenge uegnede personer fra idretten.

– Når vi gikk inn i helgen, var dette den viktigste saken for oss. Denne måtte på plass. At idretten har hatt samme terskel for å dømme som strafferetten er nesten flaut. Frihetsberøvelse og fratagelse av et medlemskap er to veldig forskjellige sanksjoner. Det er veldig bra at fornuften seiret, sier President i Studentidrett, Adrian Stinessen Haugen.

«Annas» historie er et eksempel på hvor vanskelig det er å få en person utestengt fra idretten.

ANMELDTE SAKEN: «Annas» sak ble anmeldt til politiet og til idretten uten at de kom noen vei. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2
ANMELDTE SAKEN: «Annas» sak ble anmeldt til politiet og til idretten uten at de kom noen vei. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

Klubben anmeldte saken til politiet og til idrettens eget domsutvalg, men begge steder ble saken avvist.

Domsutvalget avviste saken fordi treneren ikke var fast ansatt i klubben, men hyret inn via sitt konsulentselskap.

Idretten strengere enn strafferetten

TV 2s undersøkelse av NIFs domsutvalgs behandling av saker som omhandler seksuelle overgrep og trakassering i årene 2009 - 2022 viste at kun én av de 14 sakene som endte med fellelse i idretten hadde blitt henlagt av politiet i forkant.

Det fikk en profilert idrettsadvokat til å uttale at han i noen tilfeller anbefalte å ikke politianmelde saker for å ha en større sjanse til å nå gjennom idrettens eget domssystem.

– I enkelte saker har idretten faktisk vært strengere enn norsk strafferett i forhold til å ilegge sanksjoner, sier Stinessen Haugen.

«Annas» mor kjempet i en årrekke for å få treneren, som ifølge datteren trakassert henne seksuelt, ut av idretten og stilt til ansvar.

FRUSTRERT: «Annas» mor har vært frustrert over idrettens behandling av datterens sak Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2
FRUSTRERT: «Annas» mor har vært frustrert over idrettens behandling av datterens sak Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

– Det er veldig tilfredstillende for oss som prøvde alle måter tilgjengelig for å få en svært uegnet trener ut av barneidretten at vi nå blir hørt. Det var helt nødvendig at domsutvalget hos NIF nå tar mer hensyn til utøvere som varsler fremfor trenerens rett til å være trener for barn og unge, sier «Annas» mor.

Etter TV 2s saker er mannen suspendert fra jobben i politiet, og det er opprettet en personalsak mot ham.

Finstad Berg håper vedtaket fører til at barn og unge blir tryggere i idretten enn det de er i dag.

– Treneren TV 2 omtalte gikk fra klubb til klubb i årevis uten at det ble gjort noe, og det viser at idretten har vært helt maktesløs i møtet med personer som gjentatte ganger har gått langt, langt over streken, understreker hun.