Advokat mener Kjøll ikke bør håndtere varslingssaken

Idrettspresidenten er eneste vitne til hendelsen som førte til et varsel på et styremedlem fra en NIF-ansatt. Strafferettsadvokat Bernt Heiberg mener at Berit Kjøll ikke bør håndtere saken.

ENESTE VITNE: Berit Kjøll er eneste vitne til hendelsen som førte til en varslingssak. Foto: Goran Jorganovich / TV 2
ENESTE VITNE: Berit Kjøll er eneste vitne til hendelsen som førte til en varslingssak. Foto: Goran Jorganovich / TV 2

Tidligere i mars kunne TV 2 melde at en ansatt i Norges Idrettsforbund (NIF) har sendt inn et varsel på et styremedlem.

Varsleren skal ha opplevd at styremedlemmet irettesatte vedkommende for ordrenekt i påhør av idrettspresident Berit Kjøll.

Nå er en 90-siders rapport fra advokat Erling Grimstad kommet på bordet til idrettsstyrets presidentskap. Det øvrige idrettsstyret, bortsett fra medlemmet som er involvert i varslingssaken, skal etter det TV 2 forstår ennå ikke ha fått lest rapporten.

Under «Åpen time» forrige uke fortalte imidlertid Kjøll at det er styret som skal håndtere varselet, der hun selv er president.

Om det er hele styret eller bare «presidentskapet» som skal håndtere saken, har Kjøll ikke svart konkret på til TV 2.

Da TV 2 spurte om det gjaldt hele idrettsstyret eller kun presidentskapet under åpen time, svarte hun dette:

– Idrettsstyret er organet, vi har et presidentskap. Og det er klart at jeg som styreleder i går presenterte (på styremøtet journ. anm.) at vi har tilknyttet oss advokat Jan Fougner til å bistå oss. Jeg vil henvise videre spørsmål til ham i denne saken.

I en e-post har TV 2 stilt den innleide advokaten Jan Fougner flere spørsmål.

Blant annet:

  • Hvem som skal behandle varslingssaken?
  • Hvordan saken skal behandles?
  • Hvem skriver en eventuell innstilling på sanksjon?
  • Hvem sanksjonerer eventuelt styremedlemmet på vegne av idretten?

Disse spørsmålene svarer ikke advokaten konkret på.

I en e-post skriver han imidlertid at det skal sørges for at saken «blir behandlet etter boka»:

– Varselet i denne saken ble sendt NIFs varslingskanal, som driftes av juridisk avdeling. Avdelingen besluttet å sette ut varselet til behandling av en ekstern advokat.

– Formålet var å sikre, uavhengig og upartisk vurdering av varslingssaken. De berørte har dessuten egne, eksterne advokater som ivaretar deres behov. I tillegg er jeg som ekstern advokat engasjert av NIF for å sørge for at saken blir behandlet etter boka, skriver Fougner.

- Bør ikke håndtere varselet

Strafferettsadvokat Bernt Heiberg i advokatfirmaet Elden har jobbet med den mye omtalte varslingssaken i Forsvaret. Han mener at idrettspresident Berit Kjøll er i grenseland når det gjelder å være habil i saken.

– Hun er nok ikke en part i saken, men et sentralt vitne av hva som faktisk har skjedd. Det at det mest sentrale vitne skal håndtere og avgjøre saken, gjør at det løper en risiko for at den ikke blir håndtert tilstrekkelig, sier Heiberg til TV 2.

BØR IKKE HÅNDTERE SAKEN: Strafferettsadvokat Bernt Heiberg i Elden mener Berit Kjøll bør gi noen andre ansvaret for å håndtere varslingssaken. Foto: Sturlason AS Polyfoto
BØR IKKE HÅNDTERE SAKEN: Strafferettsadvokat Bernt Heiberg i Elden mener Berit Kjøll bør gi noen andre ansvaret for å håndtere varslingssaken. Foto: Sturlason AS Polyfoto

Heiberg mener derfor at Kjøll ikke bør håndtere denne saken i det hele tatt.

– Uten at jeg kjenner til varslingsrutinene i NIF, så mener jeg at hun ikke bør håndtere dette varselet. Da kan hun enten gi det videre til de to andre i presidentskapet, eller leie inn noen andre, sier han og fortsetter:

– Dette kan hindre spekulasjoner om at det ikke har vært en aktsom prosess. Da er det unødvendig at hun skal gjøre det.

ENGASJERT AV NIF: Jan Fougner er en ekstern advokat som NIF har engasjert for å behandle varslingssaken mot et styremedlem. Foto: Javad Parsa
ENGASJERT AV NIF: Jan Fougner er en ekstern advokat som NIF har engasjert for å behandle varslingssaken mot et styremedlem. Foto: Javad Parsa

– Ønsker å behandle saken korrekt

Da TV 2 stilte spørsmålet under «Åpen time» til Kjøll om hun var habil nok til å håndtere saken, avbrøt kommunikasjonsmedarbeider Geir Owe Fredheim spørsmålet.

– Nå tar vi disse spørsmålene til Jan Fougner som tidligere informert, og vi avslutter runden på akkurat det nå. Det må du respektere, sa Fredheim.

TV 2 har spurt Fougner om hvilke råd han gir NIF-styret om det diskuteres om Kjøll er en part, eller om hun er habil nok til å håndtere varselet?

– Da Berit Kjøll tok kontakt med meg var beskjeden; du må sørge for at styret behandler denne saken absolutt korrekt. Slik denne saken er organisert føler jeg meg derfor trygg på at inhabilitet ikke har vært eller vil bli noe problem, skriver Fougner.

Han legger også til at han forrige uke hadde et godt møte med det øvrige idrettsstyret.

– Jeg har også tett kontakt med de berørtes advokater og vi jobber godt sammen. Målet nå er å ikke bare sørge for god prosess, men også å løse den underliggende saken og sørge for læring av den. Det viktigste i varslingssaker er å forstå det underliggende problemet, håndtere det og dernest lære av det, sier han.

– Kjøreregler skal være kjent

Mina Finstad Berg, sportskommentator i TV 2, er imidlertid klar på at dette uansett en ukomfortabel sak for Berit Kjøll - noe seansen under «Åpen Time» viste.

– Man ser det på kroppsspråket, mimikken og den tydelige uviljen til å svare på spørsmål. Det virker som idrettspresidenten er veldig redd for å si noe feil, sier hun til TV 2.

UKOMFORTABELT: Mina Finstad Berg ser det tydelig på Berit Kjøll synes at varslingssaken er ukomfortabel. Foto: Mathias Kleiveland / TV 2
UKOMFORTABELT: Mina Finstad Berg ser det tydelig på Berit Kjøll synes at varslingssaken er ukomfortabel. Foto: Mathias Kleiveland / TV 2

Hun mener at det er avgjørende i slike varslingssaker har gode prosesser som alle kan ha tillit til.

– Ideelt sett skal også kjørereglene for sånne saker være godt kjent på forhånd, ikke noe som blir til underveis i prosessen. Her virker det som NIF fortsatt har en vei å gå.