TV 2 får kritikk i PFU

PFU har konkludert med at TV 2 har opptrådt kritikkverdig etter punkt 3.2 i Vær Varsom-plakaten.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Klagen gjelder tre nettartikler publisert av TV 2 om en konflikt mellom Svein-Erik Edvartsen og hans tidligere arbeidsgiver Norges Fotballforbund (NFF).

I omtalen ble det påstått at anonyme eposter sendt til både NFF og TV 2 kan kobles til Edvartsens private hjem gjennom en IP-adresse. Klager er omtalte Edvartsen ved advokat, som mener TV 2 har publisert udokumenterte påstander, uten at det er gitt tilstrekkelig anledning til samtidig imøtegåelse. Ifølge klager kan omtalte eposter og IP-adresse ikke kobles til klagers bolig. Slik klager ser det, har TV 2 også brutt god presseskikk ved å utlevere et upublisert tips (en av de omtalte epostene) til Norges Fotballforbund (NFF). For øvrig reageres det på at TV 2 har publisert et bilde fra klagers Instagram-konto. Klager mener bildet ikke er relevant i sammenhengen.

TV 2 avviser påstandene om brudd på god presseskikk. Redaksjonen mener det var dekning for det publiserte. Det vises blant annet til undersøkelser som er gjort. TV 2 påpeker også at den må kunne undersøke tips og meldinger som mottas, og avviser at det aktuelle tipset (eposten) var gitt i fortrolighet.

Etter TV 2s mening er det gitt tilbud om samtidig imøtegåelse. TV 2 mener også det fremgår at klager bestrider påstandene, blant annet på bakgrunn av at omtalte tvist «faktisk verserer for domstolen». For øvrig mener TV 2 at Instagram-bildet måtte kunne publiseres i sammenhengen.

Pressens Faglige Utvalg (PFU) noterer seg at klager mener TV 2 har brutt flere punkter i Vær Varsom-plakaten (VVP), blant annet punkt 4.10, som gjelder bildebruken. Utvalget merker seg at TV 2 har benyttet et bilde av klager som er hentet fra hans konti i sosiale medier, og vil derfor minne om at mediene skal vise varsomhet med bruk av bilder i annen sammenheng enn den opprinnelige, jf. VVP 4.10.

Slik utvalget ser det, er imidlertid den sentrale presseetiske problemstillingen i saken knyttet til punkt 3.2, om kildekritikk og kontroll av opplysninger, og punkt 4.14, om retten til samtidig imøtegåelse.

PFU understreker at utvalget ikke kan ta stilling til om klager faktisk har sendt de omtalte epostene eller ei. Det er det opp til andre å vurdere. Utvalget mener likevel at TV 2 måtte kunne omtale påstandene om at klager kan knyttes til epostene. Det helt sentrale i denne sammenheng er hvorvidt redaksjonen har kontaktet den påstandene gjelder, jf. VVP 3.2 og 4.14. Utvalget konstaterer at TV 2 har vært i kontakt med klager og hans advokat, og at det fra klagers side, i forkant av den første av de påklagede publiseringene, ble bedt om mer dokumentasjon før det var aktuelt å gi kommentar.

Etter utvalgets mening var TV 2 ikke presseetisk forpliktet til å imøtekomme klagers ønske, noe redaksjonen heller ikke gjorde. Utvalget merker seg at TV 2 også informerte klagers advokat om at redaksjonen ville vurdere å publisere uten svar da det var gått ett døgn siden første kontakt. Slik utvalget ser det, var TV 2s løsning – der man refererte klagers kommentar avgitt til et konkurrerende medium, og opplyste hvorfor det fra klagers side ikke ble gitt kommentarer til TV 2 – tilstrekkelig i denne sammenheng.

Derigjennom ble publikum kjent med at klager bestrider påstandene. Etter utvalgets mening fremgår det også i de oppfølgende publiseringene, som må anses som del av en løpende dekning av saken, at klager bestrider påstandene.

Sak nr. 266/17 11

Selv om klager bestrider påstandene knyttet til epostene og sporingen til en bestemt IPadresse, mener utvalget at TV 2 måtte kunne formidle at motparten i saken, NFF, mener å ha bevis for det motsatte. Når TV 2 refererer til disse påstandene fra NFF, gjør redaksjonen det i en for konstaterende form, og utvalget kan ikke se at det er godtgjort at TV 2 hadde tilstrekkelig dokumentasjon for påstandene.

Utvalget merker seg at opplysningene i stor grad også er basert på anonyme kilder, og slik utvalget ser det, skulle TV 2 ha tatt større forbehold i formidlingen.

Utvalget viser til punkt 3.2 i Vær Varsom-plakaten (VVP), der det heter: «Vær kritisk i valg av kilder, og kontroller at opplysninger som gis er korrekte. Det er god presseskikk å tilstrebe bredde og relevans i valg av kilder. Vær spesielt aktsom ved behandling av informasjon fra anonyme kilder (…)»

TV 2 har opptrådt kritikkverdig på punkt 3.2 i Vær Varsom-plakaten.

Oslo, 19. juni 2018 Alf Bjarne Johnsen, Liv Ekeberg, Stein Bjøntegård, Alexander Øystå, Reidun Førde, Erik Schjenken