TV 2 ba Bergen 2017 AS-ledelsen om å stille til intervju for å svare på: 1) Hva de synes om at Interspons, ledet av Birger Hungerholdt, vil slå dem konkurs, 2) Om de bestrider kravet til Interspons, og 3) Hva som ble sagt på møtet mellom VM-arrangøren og administrasjonen i Kulturdepartementet tirsdag.

Det vil de, etter flere forespørsler, ikke gjøre.

Det får Johan Kaggestad til å reagere.

– Det er helt utrolig at styret ikke vil si noe. Det burde være en selvfølge at styrelederen kom på banen. Jeg vil gå så langt som å kalle det feigt. Nå burde de komme med en programerklæring for hvordan de skal håndtere denne situasjon, hvilke løsninger de jobber med og hvor stort underskuddet blir, sier han.

– Vi forhandler ikke i media

Styreleder Mona Hellesnes vil ikke stille til intervju, men sier i en SMS til TV 2 følgende om Kaggestads utspill:

«Dersom han beskriver god forretningsskikk som feigt, får det stå for hans regning. Vi forholder oss til kreditorkrav med direkte tilbakemelding til kreditorene og forhandler ikke i media. Jeg hadde møte med administrasjonen i Kulturdepartementet og orienterte om status i Bergen 2017 med bakgrunn i de statlige tilskuddene som er gitt til VM. De fikk samme informasjon som er kjent gjennom media høsten 2017».

Om de bestrider kravet til Interspons, vil hun ikke svare på.

«Vi forholder oss til Interspons gjennom forretningsmessig kommunikasjon. Den går ikke i media», skriver hun videre.

Hungerholdt sa tirsdag følgende til TV 2:

– Det vi har gjort er å sende dette kravet. Vi har ikke hørt noe fra organisasjonen før nå. De våknet etter at vi sendte konkursbrevet. Via tredjepart har vi fått vite at de bestrider noen av kravene våre. Det er fint, selv om det har tatt mange måneder å få det.

– Hvor mye bestrider de?

– Det har vi ikke fått oversikt over ennå, så det må vi komme tilbake til.

Tidligere daglig leder og sittende sykkelpresident, Harald Tiedemann Hansen, viser til Hellesnes for kommentarer i denne saken.

– Møtet var om bruken av det statlige tilskuddet

Kaggestad er ikke imponert.

– En ting er at administrasjonen ikke har hatt kontroll, men heller ikke styret i Bergen 2017 AS har hatt kontroll og gjort jobben sin. Hvor står de nå og hva har de fokus på? Det må vi få svar på, sier han.

Bergen 2017 AS var tirsdag i møte med Kulturdepartementet.

Tema: hva tilskuddet deres på 22,5 millioner kroner har blitt brukt til.

En rapport og regnskap angående det skulle ha vært levert 1. desember. Det skjedde ikke, og VM-arrangøren har nå fått utsatt fristen til 15. januar.

– Kulturdepartementet avholdt i dag et møte med Bergen 2017. På møtet gav sykkel-VM oppdatert informasjon og foretok en gjennomgang av den økonomiske situasjonen i selskapet. Møtet var også en del av dialogen mellom Kulturdepartementet og sykkel-VM om bruken av det statlige tilskuddet til arrangementet. Møtet ble avholdt på administrativt nivå, sier kommunikasjonssjef Hanne Gjørtz til TV 2.